Læs uddannelsen som onlinestudie

Bliv klogere på hvordan du læser til serviceøkonom via e-læring.

På UCN har vi opbygget et e-læringskoncept, som gør det muligt for dig at studere til serviceøkonom, uden at du skal være fysisk til stede på uddannelsesstedet. I kraft af online-programmet, Panopto, optages undervisningslektioner, sådan at du senere kan se dem via adgang til et virtuelt klasselokale i Panopto.

Idéen er at skabe et uddannelsesforløb med en virtuel kontakt mellem underviser, dig som studerende og andre medstuderende. Derudover tilbyder vi gruppearbejde, der foregår online, samt online vejledningsmøder med underviserne. Ved eksamener og prøver skal man ligeledes være online. Du skal altså have en computer med kamera, høretelefoner og mikrofon samt en god internetforbindelse.

Du kan læse online-serviceøkonomuddannelsen på dansk med speciale i turisme, hotel og restaurant eller på engelsk med speciale i sport og event.

Study4Player – online serviceøkonom for elitesportsudøvere

I samarbejde med uddannelsesrådgiverforeningen, Study4Player, under Spillerforeningen, udbyder UCN serviceøkonom-uddannelsen med speciale i sport og event management til elitesportsudøvere som onlinestudie på engelsk.

Study4Player konceptet indebærer, at uddannelsen foregår under særlige vilkår med fleksibilitet og hensyntagen til elitesportsudøverens dagligdag med træning, kampe og mesterskaber.

Som færdiguddannet serviceøkonom med speciale i sport og event management, er du kvalificeret til top-up-bacheloruddannelsen i sport management, som også udbydes i samarbejde med Study4Player.

Sådan foregår online eksamen

Online eksaminerne vil ske igennem Skype, og det er en god ide at tjekke om programmet, din bruger, webcam osv. virker et par dage før. Husk, at du skal bruge et headset for at undgå ekko.

Eksaminators Skype-bruger er deres UCN e-mail og de vil ringe dig op, når de er klar. Du bør sidde klar mindst 10 minutter før eksamens start og vente på eksaminators opkald, så eventuelle tekniske problemer ikke går ud over eksamenstiden.

Under eksamen skal din computerskærm deles over Skype med eksaminator, så du kan fremvise dine PowerPoints og andet materiale. Du deler din skærm over Skype ved at trykke på …/+/skærm ikonet, og vælg ”del skærme” under samtalen.

eksterne eksaminer

Ved eksterne eksaminer (censor er ikke fra UCN) skal der være en tilsynsførende hos dig, som ved tro og love skriver under på at eksamen forløber regelmæssigt. Den tilsynsførende skal fysisk være til stede i kameravinklen, under hele eksamen og forholde sig upartisk.

Du og den til tilsynsførende skal udfylde og underskrive en blanket til afvikling af onlineeksaminer, som findes i det flow, der er oprettet til prøven og hvor blanketten også skal uploades til i WISEflow, mindst fire dage før eksamensperioden starter.

Studievejledning

Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk