Praktik

På tredje semester skal du i praktik indenfor dit valgte specialeområde. Praktikken giver dig mulighed for at danne netværk med erhvervslivet samtidig med, at du får prøvet dine teoretiske kompetencer af i praksis.

Praktikken på serviceøkonomuddannelsen kan starte i juli eller i august året efter, du er startet og slutter ultimo september/oktober. I denne periode skal du have afviklet et praktikophold af 13 ugers varighed.

Vi opfordrer dig til at søge praktikvirksomhed allerede i efteråret året inden, du skal i praktik.

Formål

Formålet med praktikopholdet er:

 • At bibringe den studerende erhvervskompetence inden for specialet.
 • At sikre integrationen mellem teori og praksis.
 • At bidrage til den studerendes faglige såvel som personlige udvikling.
 • At sikre sammenhæng i uddannelsesforløbet ved at den studerendes hovedopgave også skal skrives med udgangspunkt i virksomheden, hvor studieopholdet finder sted.

Praktikopholdet kan afvikles i udlandet såvel som i Danmark, og praktikopholdet er SU-berettiget. Vil du til udlandet, har du mulighed for at søge forskellige legater med vejledning fra UCN. Som studerende på serviceøkonomuddannelsen får du ligeledes adgang til verdens førende hospitality netværk, Hosco, hvor du kan søge praktikpladser og job blandt mere end 1.400 globale arbejdsgivere og 45.000 jobs. Læs mere om dine internationale muligheder. 

Eksempler på arbejdsopgaver

Afhængigt af dit specialefag på serviceøkonomuddannelsen kan du mere eller mindre selvstændigt arbejde med en række opgaver – her er et par eksempler fordelt på specialerne:

Hotel og restaurant management

Eksempler på arbejdsopgaver

 • Modtagelse af gæster herunder ind- og udtjekning
 • Oplæring i bookingsystem
 • Analyse af belægningskapacitet / restauranten / udlicitering
 • Kendskab til varebestilling / leverandørkontakt
 • Kendskab til vagtplanlægning
 • Opdatering / vedligeholdelse af hjemmeside
 • Udarbejdelse af konkret markedsføringstiltag
 • Kendskab til vedligeholdelsessektionen
 • Konferencebooking
 • Mødebooking
 • Planlægning og afholdelse af en konference
 • Kundebetjening herunder telefonpasning
 • Kendskab til prisfastsættelse
 • Udarbejdelse af personalehåndbog
Turisme management

Eksempler på arbejdsopgaver

 • Udarbejdelse af guidemanualer
 • Kundebetjening og booking
 • Kendskab til vagtplanlægning
 • Udarbejdelse af et konkret markedsføringstiltag
 • Kendskab til prisfastsættelse
 • Analyse af spørgeskemaer / Internettet / konkurrenterne / markedsføringskanaler / kunderne
 • Messedeltagelse
 • Opdatering / vedligeholdelse af hjemmeside
 • Afvikling af rejser
 • Udarbejdelse af katalog
 • Bestilling af transport
 • Agentkontakt
 • Destinations- og turguidning
 • Udarbejde nyhedsbreve
Sport og event management (servicespeciale)

Eksempler på arbejdsopgaver

 • Ideudvikling af events og konkurrencer
 • Konceptudvikling
 • Udarbejdelse af konkret markedsføringstiltag
 • Kundebetjening herunder telefonpasning
 • Opdatering/vedligeholdelse af hjemmeside
 • Deltagelse i gennemførelse af projekter / event /arrangementer for kunder
 • Deltagelse i relevante møder, seminarer og/eller konferencer
 • Planlægge og gennemføre børneaktiviteter
 • Oplæring i bookingsystem
 • Kontakt til samarbejdspartnere
 • Udvidelse af sponsorgruppen samt muligt fundraising
 • Sponsorarrangementer
 • Kampafvikling
 • Analyse af spørgeskema / Internettet / konkurrenterne / markedsføringskanalerne / kunderne / kultur
 • Planlægning af turneringer
 • Databasehåndtering
 • Udarbejdelse af standarder for tjeklister/ projektmanualer / arbejdsopgaver

 

Praktikophold og skriftlige opgaver

I forlængelse af praktikopholdet skal du udarbejde et mindre projekt, der ligesom uddannelsens afsluttende skriftlige projekt skal omhandle praktikopholdet.

Det afsluttende projekt skal dokumentere din evne til på et metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks praksisorienteret problemstilling.

Emnet kunne således eksempelvis være en strategisk analyse af virksomhedens situation, en vurdering og planlægning af et nyt servicekoncept eller en markedsføringsplan.

Servicebranchen om praktikken

Læs eksempler på hvad branchen mener om praktikken på uddannelsen til serviceøkonom.

Aalborg Zoo

Informationschef Søren Sørensen

Aalborg Zoo fra 1935 er en af provinsens største helårsåbne turistattraktioner med op til 375.000 besøgende årligt. Der er 1.200 dyr fordelt på ca. 138 arter, og medarbejderstaben består af 55 personer.

Favner bredt

Informationschef Søren Sørensen mener, at en serviceøkonom kan favne bredt, og det passer godt til en virksomhed som Aalborg Zoo, hvor medarbejderne hver har deres ansvarsområde, men også forventes at kunne fungere som blæksprutter, hvis det kræves. Derfor ville han sagtens kunne finde på at ansætte en serviceøkonom, hvis personen havde den rette profil.

Søren Sørensen ser forskellige muligheder i de tre specialeretninger, som serviceøkonomuddannelsen tilbyder, da Zoo har en bred arbejdsflade. Umiddelbart er han især interesseret i specialerne turisme og servicemanagement, der også rummer oplevelsesøkonomi. Alt i alt mener Søren Sørensen, at serviceøkonomuddannelsen matcher de krav, som Zoo kunne have og påpeger også, at det naturligvis også afhænger af ansøgerens personlighed.

I praktik hos Aalborg Zoo

Aalborg Zoo har haft flere praktikanter, og deter Søren Sørensens indtryk, at disse har været selvstændige og selv har taget initiativ til diverse tiltag. De har hurtigt kunne træde ind og deltage som en del af virksomheden, hvilket er vigtigt som medarbejder i Zoo.

Søren Sørensen er helt bevidst om, at praktikvirksomheder skal gøre sig klar over, hvad de vil bruge praktikanterne til og hvilke mål, de skal opfylde. Virksomheden har nemlig selv indflydelse på, hvor meget den får ud af den enkelte praktikant; ”… har virksomheden gode klare opgaver, kan den få en masse ud af at have en praktikant”. Søren Sørensen påpeger også det faktum, at en praktikant ikke skal have løn, og at praktikanterne kan give virksomheden nye øjne på tingene, da praktikanterne kommer fra et studiemiljø med nye ideer.

Praktikopgaver hos Aalborg Zoo

Aalborg Zoos egne praktikanter har eksempelvis udarbejdet brugerundersøgelser omkring Zoo og det nu lukkede Karolinelund, som hørte under Zoo. Ligeledes har de skulle tage telefonen i omstillingen, da dette er en god måde at lære virksomheden og dens medarbejdere at kende på. Årets praktikant deltog også i planlægningen og udførelsen af forskellige events og arrangementer hen over sommeren, eksempelvis Sct. Hans. Derfor er det ifølge Søren Sørensen vigtigt, at praktikanten også er indstillet på at give en hånd med, når bordene skal opstilles og scenen sættes op – og når det hele skal på plads igen. 

Af øvrige opgaver nævner Søren Sørensen yderligere en brugerundersøgelse, der bestod i at optælle udenlandske biler blandt havens gæster for at danne sig et indtryk af, hvorfra gæsterne kommer og sammenligne tallene med andre undersøgelser. Desuden skrev praktikanten pressemeddelelser, da vedkommende også var dygtig til at mestre det danske sprog.

På baggrund af disse oplevelser med  serviceøkonomuddannelsen på forskellig vis vil Søren Sørensen dermed klart anbefale andre virksomheder at ansætte en praktikant.

Comwell Sport Rebild Bakker

Receptionistchef Jane Andersen

Comwell Sport Rebild Bakker(Tidligere Comwell Rebild Bakker) har gennem flere år haft serviceøkonomstuderende i praktik i 3 måneder af gangen, ligesom hotel- og konferencecenteret også har ansat en færdiguddannet serviceøkonom i receptionen.

På denne baggrund mener Receptionistchef Jane Andersen, at der er et match mellem Comwell Sport Rebild Bakkers behov og krav i forhold til uddannelsen som serviceøkonom. I forlængelse heraf påpeger hun serviceøkonomernes brede brancheforståelse som central. Ligeledes er deres viden om fx økonomi og markedsføring vigtige elementer.

En bred forståelse

Med serviceøkonomernes brede forståelse adskiller de sig dermed også fra andre uddannelser som tjener og receptionist. I forhold til yderligere at ansætte en serviceøkonom fortæller Jane Andersen, at hun ser det som noget positivt, at serviceøkonomerne ofte er lidt ældre, og at de har været i praktik.

I praktikken har den studerende nemlig ofte været ude i flere afdelinger og har dermed opnået en større helhedsforståelse; ”For os betyder praktikken utrolig meget – faktisk mere end den tillærte teori. Så når vi ansætter, ligger vi vægt på den opnåede praktiske erfaring omkring receptionistarbejde, kursus og konference.”

I praktik ved Comwell Sport Rebild Bakker

Comwell Sport Rebild Bakker nyder ifølge Receptionschef Jane Andersen stor gavn af at have serviceøkonomstuderende i praktik; ”Vi vil også klart anbefale andre virksomheder at gøre dette. Det er netop lidt ældre personer, der er afklarede og selv har valgt, at de vil arbejde indenfor branchen. Derfor har de en lyst og et engagement med sig. Det er også generelt mit indtryk, at vi har haft dygtige studerende”.

Praktikopgaver

De studerende, som Comwell Sport Rebild Bakker har haft i praktik, har henholdsvist haft hotel og restaurant samt turisme som speciale. De har eksempelvis arbejdet med processen omkring at adskille reception og konferencedelen.

Opgaven i den sammenhæng bestod i at analysere konsekvenserne for samarbejdet, kommunikationen og ledelsen. En anden opgave gik ud på at analysere kædens gæster i forhold til leisure delen.

En studerende med turisme som speciale arbejdede med samarbejdsmulighederne med Best of Denmark i forhold til at kunne tiltrække turisterne.

Hele vejen rundt

De studerende kommer først 1½ måned i receptionen for at lære huset at kende. De skal arbejde med alle aspekter af front arbejde og indgå i dialog med gæsterne på forskellig vis. Derefter skal de 1½ måned i konferenceafdelingen, og dermed kommer de hele vejen rundt i de forskellige afdelinger.

Erfaring først 

Jane Andersen mener netop, at virksomheden som en del af servicebranchen har et ansvar i forhold til selv at præge de kommende serviceøkonomer. Samtidigt giver det virksomheden muligheden for at vurdere, om den studerende er en person, der kunne være interessant at ansætte senere. Jane Andersen påpeger i øvrigt, at en nyuddannet serviceøkonom ikke kan forvente at starte som leder - man skal ofte arbejde sig op og erhverve sig erfaring først.

Skanderborg Festival Klub

Kreativ koordinator Jonas Hallberg, arrangør af SMUKFEST

En række fordele

Kreativ chef Jonas Hallberg i Skanderborg Festival Klub ser en række fordele ved at ansætte en serviceøkonom; de kan bidrage med gode skematiske værktøjer i en verden, der er fyldt med kreative mennesker, der har fokus et andet sted. I hans øjne er de gode til at sætte ting i rammer og skabe struktur. Dette er også en nødvendighed i forbindelse med events og festivaler som eksempelvis Smukfest.

En hårdere branche

Der er ansat 14 fuldtidsmedarbejdere til at varetage Skanderborg festival, arrangementet Smukfest, og huset er i Jonas Hallbergs øjne stort nok til at kunne rumme en ansat serviceøkonom.

Selv arbejder han med events og sponsorere. Han begrunder dette med, at event- og festivalsbranchen er blevet hårdere, og at oplevelsesøkonomi er efterhånden blevet en del heraf. Derfor kunne en virksomhed som Skanderborg Festival Klub gøre god bruge af medarbejdere med en mere professionel tilgang, og en sådan medarbejder kunne efter Hallbergs mening sagtens være en serviceøkonom.

Han ser en fin sammenhæng mellem specialet servicemanagement / sportsmanagement / oplevelsesøkonomi og branchens beho og fremhæver faget økonomi som et vigtigt fag i forhold til medarbejdernes kunnen.

I praktik hos Skanderborg Festival Klub

Jonas Hallberg har indtil videre haft to serviceøkonomer i praktik – og han ser frem til den næste. Dette års praktikant arbejdede med at planlægge og gennemføre forskellige events samt opgaver omkring Smukfest. Centrale opgaver var ligeledes at kunne gennemtænke alle forhold omkring det enkelte arrangement, identificere mulige faldgruber og opstille succeskriterier samt have styr på de økonomiske faktorer.

Ved siden af deltog praktikanten i diverse møder, tjekkede kontrakter, sørgede for at sponsorerne havde de rette informationer og adgang til festivalpladsen. Desuden skulle praktikanten også planlægge og gennemføre mindre events undervejs i selve festivalen.

Ben i næsen

Jonas Hallberg sørgede også for, at praktikanten blev kastet ud i situationer, hvor det krævede ben i næsen – og det havde praktikanten! Jonas Hallberg derfor ganske tilfreds med indsatsen. Han anbefaler da også andre virksomheder at tage en serviceøkonom i praktik; der er en række fordele herved, men det stiller også krav til virksomheden!

Af fordele nævner han eksempelvis, at en praktikant kan udfordre virksomheden i dens daglige ageren og være med til at åbne op for nye tanker og ideer. Praktikanterne er ofte unge mennesker, der kan være med til at give gode input og fungere som smagsdommere. Festivalens praktikanter har netop været et godt bud på den typiske gæst, hvorfor virksomheden gjorde god brug heraf.

Krav til virksomheden

Samtidigt vil han gøre servicebranchen opmærksom på, at det også stiller krav til en virksomhed, der overvejer at få en praktikant. Det er vigtigt at ville det og være ærlig omkring det at have en praktikant. Det kræver tid og ressourcer, men investeringen giver ofte en masse tilbage.

Derfor er det vigtigt, at begge parter stiller krav til hinanden. Jonas Hallberg ser en stor fordel i, at praktikken er længerevarende, for dermed kan den studerende nå at udvikle sig. Og hvis den studerende viser engagement og vilje til at arbejde med opgaverne, følger der både ansvar og indflydelse med.

Fårup Sommerland

Personale- og parkchef Niels Jørgen Jensen

Er godt klædt på

Personale- og parkchef Niels Jørgen Jensen mener, at serviceøkonomstuderende bliver godt klædt på i forhold til de to år, uddannelsen varer. På baggrund af de studerende Fårup Sommerland har haft i praktik, er det hans opfattelse, at de studerende har opnået en god indsigt i servicebranchen. Derfor ville han gerne ansætte en serviceøkonom, hvis vedkommende har den profil, som parken mangler.

Eksempelvis mener Niels Jørgen Jensen, at en serviceøkonom kunne ansættes til at løse opgaver omkring personalet, markedsføring og events.

Praktik hos Fårup Sommerland

Fårup Sommerland har gennem flere år haft serviceøkonomstuderende i praktik i 3 måneder ad gangen, og de studerende har vist gode resultater.

Den seneste serviceøkonomstuderendes hovedopgave var eksempelvis meget brugbar, og Fårup Sommerland overvejer at anvende opgavens ideer i praksis. For Niels Jørgen Jensen vidner dette om, at de studerende er i stand til at frembringe noget, der er relevant i forhold til parkens virkelighed.

Praktikopgaver

Generelt har de forskellige serviceøkonomstuderende da også løst de opgaver, de har fået stillet. Disse opgaver har eksempelvis været gæsteanalyser, flow analyser, opdyrkelse af nye nicheforretninger i forretningen og ensretning af jobbeskrivelserne i Sommerlandet, så disse havde et mere ensrettet udtryk.

På baggrund heraf anbefaler Niels Jørgen Jensen også andre virksomheder at tage serviceøkonomstuderende i praktik.

First Hotel Europa

Receptionschef Susanne Andreasen

First Hotel Europa (tidligere Quality Hotel Aalborg)

First Hotel Europa er et 4-stjernet hotel midt i Aalborg med 168 værelser og morgenmadsrestaurant. Hotellet arbejder tæt sammen med Aalborg Kongres og Kultur Center og ligger i samme bygning.

Indtryk af uddannelsen

Af flere omgange har receptionschef Susanne Andreasen fastansat uddannede serviceøkonomer i receptionen. Ligeledes har hun haft fire serviceøkonomstuderende i tre måneders praktik.

På denne baggrund har hun opnået et kendskab til uddannelsen, og hendes indtryk er derfor, at både praktikanter og fastansatte alle brænder for hotelbranchen og er meget villige til at lære nyt, og de ved, hvad de kan.

Den første praktikant blev fastansat

Hendes første praktikant blev ligesom flere af de efterfølgende fastansat, da hun var færdig med uddannelsen året efter praktikken. Hun arbejdede herefter 1½ år på First Hotel Europa i  receptionen for derefter at søge nye udfordringer i København. I dag sidder hun som receptionschef, hvorfor Susanne Andreasen mener, serviceøkonomer kan drive det vidt, hvis de vil og har evnerne.

På denne baggrund mener hun, at serviceøkonomen er en god uddannelse, og at der er et godt match mellem uddannelsen og hotellets krav.

I praktik hos First Hotel Europa

Receptionschef Susanne Andreasen mener, at de fire praktikanter hotellet har haft har været ”vildt effektive”, og de har været personer, der gerne ville lære. Alle praktikanter har haft hotel og restaurant som speciale, og Susanne Andreasen mener; ”… det har været rigtig rigtig godt”.

Anbefaling

Ligeledes vil hun derfor også bestemt anbefale andre virksomheder at tage en serviceøkonomstuderende i praktik. På den ene side hjælper hotellet den studerende i sin uddannelse, og på den anden side hjælper hotellet også sig selv;

”De kan give os nye ideer og tanker og åbne vores øjne for det, vi gør”. Praktikken varer tre måneder, og det mener Susanne Andreasen også er en passende længde i forhold til, at begge parter får noget ud af det.

Arbejdsopgaver i praktikken

Susanne Andreasen beretter, at praktikanterne har løst en lang række forskellige opgaver. Den nyeste praktikant var rundt i samtlige af hotellets afdelinger. Indledningsvist arbejdede hun som receptionist og forestod dermed al mundtlig som skriftlig korrespondance samt servicerede kunder.

Herefter fulgte praktikanten oldfruen i rengøringen i en kort periode for at fokusere på den interne kommunikation og samarbejdet mellem rengøring og reception.

Også regnskabsafdelingen besøgte praktikanten, og endeligt fulgte hun hoteldirektøren i sit arbejde. Dermed opnåede hun en helhedsforståelse i hoteldriften samt et indblik i samarbejdet og kommunikationen afdelingerne imellem. Af andre opgaver udarbejdede hun et system i Excel, der letter dobbelttjek af bookingerne mellem hotellet og Aalborg Kongres og Kultur Center.

Brugbare hovedopgaver

Flere af de studerendes afsluttende hovedopgaver skrevet omkring problemstillinger i hotellet har ligeledes været brugbare i praksis. Hun husker eksempelvis en praktikants analyse af hotellets måde at indlemme nye medarbejdere på samt en analyse af hotellets brand i begyndelsen af hotellets eksistens.

Disse analyser hjælp hende samt det faste personale til at se anderledes på det, de gjorde og til at forbedre områderne. Alt i alt mener Susanne Andreasen, at praktikkerne har været meget vellykkede, og hun er bestemt klar, når de studerende atter skal søge praktikplads.

Studievejledning

Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk