Studiemiljø

Et godt studiemiljø er centralt på uddannelsen, der rummer en række tiltag.

På serviceøkonomuddannelsen værdsætter vi et godt studiemiljø, hvor det er vigtigt at involvere sig og få nogle gode oplevelser med dine holdkammerater.

Derfor arrangeres bl.a. introduktionsforløb, fester, foredrag, studiebesøg, virksomhedsbesøg m.v. Læs også om faglige og sociale tilbud på tværs af UCN.

Studietur til udlandet

På 2. semester arrangerer vi en studietur for dig og dit hold. Formålet med studieturen er at give dig et anderledes og internationalt input fra servicebranchen samt udvide den faglige viden. 

Turen har en varierende varighed og destinationen skifter ligeledes fra år til år - fx har tidligere hold været i Holland, Miami og Dubai. 

Udover socialt samvær med dine holdkammerater byder turen på besøg ved mellem 9 og 12 virksomheder indenfor følgende virksomhedskategorier: hotel og restauration, turisme, sport og fritid.

Typisk vil et virksomhedsbesøg have følgende dagsorden:

  • Kort præsentation af virksomheden
  • Hvordan agerer virksomheden på markedet
  • Hvordan markedsfører/sælger virksomheden sine serviceydelser?
Læse- og studiegruppe

Du vil i starten af dit studie komme i en læse- og studiegruppe på 4-5 personer. Skemaet indeholder plads til studiefordybelse i læsegrupperne. Vi anbefaler kraftigt, du prioriterer din læsegruppe og sørger for at bidrage positivt og konstruktivt.

Semestersamtaler – sæt hele dit potentiale i spil!

På hvert semester vil du blive indkaldt til en semestersamtale. Samtalen afholdes som hovedregel af din holdkoordinator, men kan også afvikles af andre undervisere fra teamet.

Det primære i semestersamtalen er temaet: ”Hvordan anvender jeg mit fulde potentiale under min studietid?”. Underviseren sparrer og coacher dig til optimering af din studieindsats.

Evaluering af undervisningen

Som et vigtigt led i vores ambition om konstant at forbedre serviceøkonomuddannelsen spiller du en vigtig rolle. Efter afslutningen af et uddannelsesmodul vil du modtage et evalueringsskema over din skole e-mail. Det er vigtigt, at du giver dig tid til at besvare spørgeskemaet, så vi får en melding på, hvad vi gør godt, og hvor vi har forbedringspotentiale! 

Din holdkoordinator vil bruge et møde på at tale resultaterne for ”generelle forhold på uddannelsen” igennem, mens evaluering af selve undervisningen foretages i samarbejde med underviseren selv. Din besvarelse vil naturligvis ikke have betydning for fremtidige karakterer og vil blive behandlet fortroligt!

Et internationalt miljø

Da serviceøkonomuddannelsen både kan læses på dansk og engelsk, er dagligdagen også præget af et internationalt miljø. Undervejs på studiet vil der være forskellige fællesarrangementer på tværs af nationaliteterne, ligesom studieturen vil være fælles. Studerende har dermed mulighed for at øge kendskabet til andre kulturer og kontinuerligt forbedre engelskkundskaberne.

Studienævn

På uddannelsen har vi vores eget studienævn, hvortil hvert hold udvælger en repræsentant samt en suppleant. På serviceøkonomstudiet varetager repræsentanter for studienævnet et sundt fagligt og socialt studiemiljø blandt medstuderende. Man kan også kalde det et ”talerør” fra holdet til holdkoordinatoren og studielederen. Vi mener netop, at et vellykket studieforløb er forbundet til en klar forventningsafklaring og tæt dialog.

Repræsentanter vil blive inviteret med til uddannelsesudvalgsmøder, hvor serviceøkonomuddannelsen konstant videreudvikles og optimeres. Studerende der har været med i studienævnet får bevis for dette som supplement til eksamensbeviset.

Holdkoordinator

Vi værdsætter en tæt dialog med alle studerende. Derfor vil du også opleve, at vi afholder informations- og feedbackmøder med dit hold, hvor din holdkoordinator giver information og udveksler oplevelser, der har været på studiet. Det gælder både gode og mindre gode oplevelser - for de studerende og os. Du er velkommen til at komme med input til indholdet af timerne, for sammen gør vi hinanden bedre!

Læs om Campus Hobrovej

Serviceøkonomuddannelsen foregår på Campus Hobrovej, hvor  de øvrige UCN business uddannelser også har til huse. Læs om de forskellige faciliteter på Campus Hobrovej og bliv klogere på alt fra parkering, studieadministration, boghandel, bibliotek, café med videre.

Studiekalender 2019-2024

Hold dig opdateret med studiekalenderen for 2019 - 2024 (PDF) for alle business uddannelserne.