Uddannelsen i tal

På denne side kan du se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen serviceøkonom.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

2. semester

Fag
Førsteårs tværfaglig prøve

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,48

Antal studerende
101

4. semester

Fag
Hovedopgave

Eksamensform
Mundtlig individuel eksamen eller mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,64

Antal studerende
88
Efterårssemesteret 2015

tredje semester

Fag
Specialeprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,1

Antal studerende
83
Forårssemesteret 2015

andet semester

Fag
1. års tværfaglig eksamen

Eksamensform
Case eksamen, mundtlig

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,00

Antal studerende
107
Fag
3-timers økonomieksamen

Eksamensform
Case eksamen, mundtlig

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,16

Antal studerende
104

fjerde semester

Fag
Kommunikation

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,78

Antal studerende
70
Fag
Eksamensprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7.89

Antal studerende
69
Efterårssemesteret 2014

tredje semester

Fag
Specialeprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,6

Antal studerende
70
Forårssemesteret 2014

andet semester

Fag
1. års tværfaglig eksamen

Eksamensform
Mundtlig case eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,95

Antal studerende
104
Fag
3-timers økonomieksamen

Eksamensform
Individuel skriftlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
4,08

Antal studerende
103

fjerde semester

Fag
Eksamensprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,58

Antal studerende
62

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Faglig studievejleder

Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk