Uddannelsen i tal

På denne side kan du se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen serviceøkonom.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
Førsteårs tværfaglig prøve

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,48

Antal studerende
101

Fjerde semester

Fag
Hovedopgave

Eksamensform
Mundtlig individuel eksamen eller mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,64

Antal studerende
88
Efterårssemesteret 2015

Tredje semester

Fag
Specialeprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,1

Antal studerende
83
Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
1. års tværfaglig eksamen

Eksamensform
Case eksamen, mundtlig

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,00

Antal studerende
107
Fag
3-timers økonomieksamen

Eksamensform
Case eksamen, mundtlig

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,16

Antal studerende
104

Fjerde semester

Fag
Kommunikation

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,78

Antal studerende
70
Fag
Eksamensprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7.89

Antal studerende
69

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk