Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

  • Datamatiker

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Hvis du ikke har en af de adgangsgivende uddannelser, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med dem (for eksempel en anden relevant erhvervsakademiuddannelse), har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Udvælgelseskriterier 

Med en uddannelse som datamatiker eller andre uddannelser med tilsvarende antal ECTS i programmering og systemudvikling, opfylder man de formelle krav til professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Såfremt der er flere ansøgere end studiepladser, vil ansøgerne blive vurderet ud fra nedenstående kriterier.

Gældende til og med februar 2018

Er der flere ansøgere end der er pladser til, vurderer vi dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier, der vægtes i ikke-prioriteret rækkefølge (gældende til og med 1. februar 2018):

  • Karakterer fra adgangsgivende eksamen (datamatiker)
    • Gennemsnit af Programmeringsprøve, Systemudviklingsprøve, Specialiseringsprøve
  • Ansøgerens tidligere studierelevante erfaring

GÆLDENDE for optagelsen 2019 og frem

Ansøgningerne vurderes på baggrund af nedenstående kriterier (gældende for optagelsen 2019 og frem):

  • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse
  • Karakterer og ECTS i programmering og systemudvikling
  • Relevant erhvervserfaring

Generel studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind