Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

  • Datamatiker

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Hvis du ikke har en af de adgangsgivende uddannelser, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med dem (for eksempel en anden relevant erhvervsakademiuddannelse), har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Udvælgelseskriterier 

Med en uddannelse som datamatiker eller andre uddannelser med tilsvarende antal ECTS i programmering og systemudvikling, opfylder man de formelle krav til professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Såfremt der er flere ansøgere end studiepladser, vil ansøgerne blive vurderet ud fra nedenstående kriterier.

GÆLDENDE for optagelsen 2018 og frem

Ansøgningerne vurderes på baggrund af nedenstående kriterier:

  • Karakterer fra den adgangsgivende eksamen (datamatiker)
  • Karakterer i Programmering, Systemudvikling og specialisering
  • Relevant erhvervs- og/eller studieerfaring

Generel studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.