Studievejledning

Både de generelle og faglige studievejledere står klar til at hjælpe dig.

Generel studievejledning

I generel studievejledning er vi et team af fuldtidsvejledere, der tilbyder dig hjælp, vejledning, coaching og støtte:

  • hvis du er i tvivl om dit uddannelsesvalg
  • hvis du støder ind i personlige eller sociale udfordringer, som påvirker dit uddannelsesforløb 
  • hvis du er gået i stå i uddannelsen og har behov for at drøfte det med en uvildig person
  • hvis du har brug for hjælp og vejledning i forhold til at tilrettelægge dit studium
  • hvis eksamen er en særlig udfordring for dig, og du har brug for redskaber til at forberede dig til det 
  • hvis du har tanker om videreuddannelse og vil høre om dine muligheder
  • hvis du har brug for sparring i forhold til karriereovervejelser
  • hvis du er tvivl om, hvem du skal gå til i det hele taget – kan vi måske hjælpe eller finde ud af hvem, der kan hjælpe dig

Vi har naturligvis tavshedspligt, og alle samtaler i studievejledningen er fortrolige.

Kurser og foredrag

På hvert semester tilbyder generel studievejledning en række kurser og foredrag om eksempelvis studieteknik, stress og eksamensangst.

Som studerende kan du holde øje med opslag om de enkelte kurser og foredrag på intranettet.

Kontakt og åbningstider

Som generelle studievejledere er vi på skift på de forskellige uddannelsesadresser, og du er altid velkommen til at kigge forbi studievejlederkontoret på din adresse.

Det sikreste er dog at aftale en tid på forhånd. Kontakt os på mail eller tlf./sms - du finder vores kontaktinformationer nederst på siden.

Faglig studievejledning

Hvis du har brug for vejledning af mere faglig karakter, som er relateret til din uddannelse, skal du henvende dig til din faglige studievejleder.

Det kan eksempelvis være spørgsmål om fagligt indhold og kursusudbud, tolkning af studieordninger, studieplanlægning, meritvurdering og meget andet som relaterer sig specifikt til din uddannelse.

Kontakt

Du kan se, hvem du kan kontakte nederst på denne side.

STUDIEVEJLEDERE

Finn Ebertsen Nordbjerg
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 63
fen@ucn.dk
Gitte Carstens
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Træffes efter aftale

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Træffes efter aftale

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind