Talentaktiviteter i UCN

Vi arbejder i UCN med talentudvikling som kan give særligt dygtige studerende konkrete resultater på eksamensbeviset

Vores talentaktiviteter omfatter udmærkelse, talentforløb med ekstra ECTS og ekstra-curriculære aktiviteter.

Udmærkelse

Udmærkelse involverer eksempelvis anerkendelse af din bacheloropgaver eller anerkendelse af andre særlige initiativer i dit uddannelsesforløb, så du modtager et eksamensbevis med udmærkelse.

Talentforløb med ekstra ECTS

Typisk udbud om ekstra fag eller moduler, som bliver dokumenter på dit eksamensbevis.

Ekstra-curriculære aktiviteter

Deltagelse i faglige aktiviteter, der har sammenhæng med den uddannelse, du er optaget på, tæller som ekstra-curriculære aktiviteter. Det kunne være deltagelse på konferencer, deltagelse i konkurrencer osv.

Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvilke konkrete talentaktiviteter, der findes. Men alle UCN’s uddannelser arbejder med udvikling af talentforløb med ekstra ECTS.

Hvem har ekstra talent og hvordan kommer jeg i betragtning?

Ikke alle har mulighed for at deltage i talentaktiviteter. Om du har det fornødne potentiale, vurderes af din uddannelse.

Hvis du vil vide mere om talentudvikling på din uddannelse, skal du kontakte din studievejleder eller studieleder for yderligere information. Generelt gælder dog følgende regler:

Du skal vurderes i forhold til nogle kriterier for at blive optaget på et talentforløb med ekstra ECTS. Du skal som udgangspunkt følge det normerede studieforløb på din uddannelse, hvis du ønsker at komme i betragtning som et særligt talent.*

Følgende er en oversigt over typer af objektive, faglige kriterier, der anvendes i forbindelse med udvælgelse af studerende til talentaktiviteter, der udløser ekstra ECTS. Du vil blive udvalgt til et talentforløb med ekstra ECTS på baggrund af én eller flere af nedenstående:

  • Dine præstationer på uddannelsen; typisk karakter ved prøver
  • Du skal skrive en motiveret ansøgning, som vurderes ud fra nogle kriterier
  • Du skal deltage i en samtale, hvor din præstation ved samtalen vurderes ud fra nogle kriterier
  • Du skal til en prøve, hvor din præstation ved prøven vurderes ud fra nogle kriterier
*Udviklingen af UCN’s talentaktiviteter er til dels bekendtgørelsesfastsat. Læs mere i Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.