Hvad kræver uddannelsen?

Få svar på, hvad det kræver af tid, egenskaber og udgifter for at komme godt igennem studiet og blive en god softwareudvikler.

Du skal op på et højere teoretisk niveau, men du udvikler også

På uddannelsen sidder du både ved computeren og arbejder med udvikling, men du skal også udføre en række undersøgelser af faglige emner. Her får du brug for selv at opsøge mere teoretisk viden og studere faglitteratur. Du får også brug for at deltage i diskussioner på klassen med dine kammerater og din underviser. I forhold til datamatikeruddannelsen skal en professionsbacheloruddannelse løfte dig til et højere teoretisk niveau.

Du kommer til at reflektere, diskutere og argumentere mere

De studerende, som starter på softwareudvikling, kan allerede kode og programmere. På uddannelsen kommer du derfor til at tænke mere over, hvordan du gør det, hvorfor du gør det på den måde, og ikke på en anden måde. Der er ikke mange praktiske øvelser i klassen.

Et fuldtidsstudie, der kræver forberedelse

Som udgangspunkt kan du forvente at være på UCN kl. 8.30-13.45 alle hverdage, men det kan dog sagtens variere. Her vil du både modtage undervisning, få vejledning, lave øvelser, arbejde alene eller bruge tid på gruppeprojekter. Dine undervisere forventer også, at du til samtlige undervisningstimer har forberedt dig, og derfor kan du også forvente hjemmearbejde.

Engelsk er udbredt på uddannelsen

Uddannelsen og faget er udpræget internationalt og fagsproget er derfor engelsk. Samtidig studerer du sammen med internationale studerende. Du skal derfor være forberedt på at både undervisning og litteratur primært er engelsksproget. 

Der er udgifter til bøger

Du får brug for nogle bøger i løbet af studiet og skal regne med en udgift på op til 2000 kr. pr semester. Udgifterne til bøger kan dog holdes nede ved at købe brugte bøger eller læse noget af materialet digitalt, som underviserne gør tilgængeligt.

Du får brug for en nyere computer

Det software du skal bruge, leverer skolen. Du skal selv medbringe en nyere Windows PC, som kan køre tungere software som f.eks. Microsoft Visual Studio. Til sidstnævnte formål må den forventes at have minimum 8 GB ram og en nyere processor. Du får mere præcis information før studiestart.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Brian Hvarregaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 78
brhv@ucn.dk​