Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til softwareudvikler.

Uddannelsen til softwareudvikler tager 1½ år og er fordelt på 3 semestre.

Uddannelsens indhold

1. semester

1. semesters største emner er databaser og test. Derudover vil der blive brugt tid på at forstå det teoretiske fundament for datalogi og softwareudvikling, så du er forberedt til yderligere studier. De primære emner i den forbindelse er diskret matematik og formel specifikation. Sidst er målet at gøre dig til en reflekterende udvikler, som kan bidrage til udvikling af faget.  Heri indgår emnerne kvantitativ og kvalitativ metode  og kommunikation.

Semester indhold:

 • Databaser for udviklere
 • Test
 • Diskret matematik
 • Undersøgelse og formidling
2. semester

2. semester har som mål at undersøge vigtige aspekter af at udvikle store og skalérbare systemer. Semestret har tre faste moduler og et valgfag. Valgfagene kan ændre sig fra semester til semester, men du kan finde eksempler på tidligere valgfag herunder.

Semester indhold:

 • Systemintegration
 • Udvikling af store systemer
 • Sikkerhed for udviklere

Eksempler på valgfag:

 • Syntaks og semantik
 • Individuelt studie
3. semester

3. semester er det afsluttende semester. Her skal du i 10 ugers praktik i en virksomhed. Herefter skal du udarbejde dit afsluttende bachelorprojekt.

Semester indhold:

 • Praktikophold (10 uger)
 • Bachelorprojekt

Læs mere om nogle af de forskellige fag, hvad de går ud på, og hvilke emner de indeholder.

Databaser for udviklere

Formålet med modulet er at kvalificere dig til at kunne vælge og anvende forskellige databasetyper hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner. Du skal endvidere være i stand til at analysere og arbejde med store databaser, herunder redesign og driftsoptimering. 

Emner:

 • Databasetyper
 • Optimeringsmuligheder
 • Sikkerhed
 • Transaktionshåndtering
 • Matematisk grundlag for databaser
Udvikling af store systemer

Formålet med modulet er at kvalificere dig til at kunne arbejde med udvikling af store systemer, dvs. at du efter modulet dels skal kunne planlægge og styre udviklingsforløb med mange projektdeltagere og dels skal kunne designe og implementere store systemer, der opdeles i mindre dele og udvikles af selvstændige udviklingsgrupper.  

Emner:

 • Projektstyring
 • Krav og ændringsstyring
 • Distribueret design og udvikling
 • Kvalitetssystemer
 • Konfigurations- og releasestyring 
Systemintegration

Formålet med modulet er at kvalificere dig til at kunne arbejde med teknisk integration af systemer. Du skal efter modulet kunne (1) integrere eksisterende systemer, (2) integrere eksisterende systemer i forbindelse med udvikling af nye systemer, samt kunne (3) udvikle nye systemer som understøtter fremtidig integration.


Emner:

 • Integrationsbehov og -muligheder
 • Generiske integrationskoncepter og teknikker
 • Business-to-Business Integration
 • Serviceorienteret arkitektur
 • Metoder og værktøjer til integration mellem systemer
 • Integration med generiske systemer
Test

Formålet med modulet er at kvalificere dig til at kunne arbejde med planlægning og gennemførelse af test. Endvidere skal du kunne se testens strategiske rolle i den samlede udviklingsproces og kunne fungere som intern kvalitetsansvarlig for et projekt. 

Emner:

 • Testmodeller og testplanlægning
 • Testformer
 • Test og kontraktbaseret udvikling
 • Test i udviklingsprocessen
 • Operations- og accepttest

Praktik

På uddannelsen til softwareudvikler skal du på 3. semester i praktik i 10 uger. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Der er ikke mangel på praktikpladser

Der er generelt gode muligheder for at få en praktikplads. I mange tilfælde udvikler praktikforløbet sig til en mulighed for at skrive afgangsprojekt i samarbejde med praktikvirksomheden. For nogle er det også vejen til første job efter endt uddannelse.

I praktik hos Turnpikes

Hør hvad virksomheden Turnpikes siger om praktikanter fra softwareudvikling.


Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor softwareudviklere arbejder.

Gæsteforelæsere er meget udbredte

På uddannelsen vil du jævnligt møde gæsteforelæsere fra IT-virksomheder, der præsenterer aktuel viden og erfaringer fra branchen. De kan f.eks. fortælle om, hvordan de konkret arbejde med IT-arkitektur, forskellige udviklingsmetoder eller tilgange til design.

MatchMaking hjælper dig på vej til praktik og job

To gange årligt kan du møde mange virksomheder face-to-face på Campus Sofiendalsvej til en stor, fælles virksomhedsmesse kaldet MatchMaking. Her kan du blive klogere på praktik, job og samarbejdsmuligheder. Messen kombineres med foredrag og andre tiltag, der skal gøre det nemmere for virksomheder og studerende at finde hinanden.

Matchmaking messe på Campus Sofiendalsvej er et årligt tilbagevendende arrangement.


Studieformer

På softwareudvikling foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både kunne gennem holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og besøg af gæsteundervisere.

Du kommer til at diskutere mere og fordybe dig

I forhold til uddannelsen til datamatiker vil du opleve færre praktiske øvelser, større pensum og mere kompliceret stof. Du skal altså fordybe dig mere og højne dit niveau. I klassen vil der være mere fokus på diskussion og refleksion over teorier, end du er vant til fra datamatikeruddannelsen.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Softwareudvikling er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Sofiendalsvej.


Udlandsophold

På softwareudvikling har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Brian Hvarregaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 78
brhv@ucn.dk​