Uddannelsens indhold

Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling tager 1½ år og strækker sig over 3 semestre. Uddannelsen består af i alt 6 fagmoduler; 5 kernemoduler og et valgmodul, der fordeler sig på de første to semestre.

Der er ikke tale om en bestemt rækkefølge mellem modulerne, og det er derfor op til dig, hvilket du ønsker hvornår.

Det sidste og afsluttende 3. semester indeholder et praktikforløb samt det afsluttende bachelorprojekt.

Fagmoduler på 1. og 2. semester

1. og 2. semesters fagmoduler består af følgende:

Kernemoduler:

  • Databaser for udviklere
  • Kontraktbaseret udvikling
  • Test
  • Systemintegration
  • Udvikling af store systemer

Eksempler på valgmoduler:

  • Projektledelse
  • Sikkerhed
  • Videnskabsteori

Alle ovennævnte moduler afsluttes med en mundtlig eksamen.  

Afsluttende bachelorprojekt

Du afslutter din uddannelse med udformningen af bachelorprojektet. Projektet er din mulighed for at vise, at du varetager de kompetencer, som du har oparbejdet i løbet af uddannelsen, og at du formår at sætte det i forhold til en virkelighedsnær problemstilling- og løsning.

Undervisningsform og sprog

Undervisningen på softwareudviklingsuddannelsen forløber som vekselvirkning mellem teoriundervisning, opgaveløsning og mindre projektopgaver.

Al undervisning foregår på engelsk i en international klasse, lige som al undervisningsmateriale er på engelsk.

Læs mere

Læs mere om softwareuddannelsen i studieordningen.

faglig studievejleder

Finn Ebertsen Nordbjerg
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 63
fen@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind