Uddannelsens indhold

Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling tager 1½ år og strækker sig over 3 semestre. Uddannelsen består af i alt 4 nationale fagelementer (40 ECTS), 4 lokale fagelementer/valgfag (20 ECTS), der fordeler sig på de første to semestre.

Det sidste og afsluttende 3. semester indeholder et praktikforløb samt det afsluttende bachelorprojekt.

Fagelementer på 1. og 2. semester

1. og 2. semesters fagelementer består af følgende:

NATIONALE FAGELEMENTER

  • Databaser for udviklere
  • Test
  • Systemintegration
  • Udvikling af store systemer

LOKALE FAGELEMENTER

  • Diskret matematik
  • Undersøgelse og formidling
  • Sikkerhed for udviklere

EKSEMPLER PÅ VALGFAG

  • Individuelt studie
  • Syntaks og semantik

Store dele af undervisningen vil foregå på engelsk i et internationalt miljø, tilsvarende er store dele af undervisningsmaterialerne også på engelsk. Baggrunden herfor er, at du vil blive uddannet til at kunne varetage opgaver med internationale karakter. De fleste afleveringer og prøver kan foregå på dansk.

Der vil både forekomme projekteksamener, mundtlige eksamener og skriftlige eksamener.

Afsluttende bachelorprojekt

Du afslutter din uddannelse med bachelorprojektet. I projektet får du mulighed for at sætte de kompetencer, som du har erhvervet under uddannelsen i spil i forhold til en praktisk problemstilling.

Undervisningsform og sprog

Undervisningen på softwareudviklingsuddannelsen forløber som vekselvirkning mellem teoriundervisning, opgaveløsning og projektarbejde.

Læs mere

Læs mere om softwareuddannelsen i studieordningen.

Studievejledning

Brian Hvarregaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 78
brhv@ucn.dk​