Praktikinformation til den studerende

Som studerende har du en række opgaver før, under og efter praktikken.

Dit ansvarsområde som studerende

Du har ansvaret for (med bistand fra skolens koordinatorer) at:

  • Etablere kontakt til en virksomhed herunder afslutningsvis underskrift af kontrakt i praktikportalen.
  • Anvende praktikportalen i form af at vælge virksomhed, opstille læringsmål, udfylde forventningsafklaring.
  • Føre ”logbog” i praktikportalen.
  • Indhente udtalelse fra virksomheden angående opholdet.
  • Evaluere praktikperioden.
  • Udarbejde praktikrapport og forsvare denne ved en intern evaluering.

Forløb af praktikken

Retningslinjer for praktik

Ønsker du at læse mere om praktik, kan du her læse: Retningslinjer for praktik for datamatikeruddannelsen og professionsbacheloruddannelserne. (PDF)

Studievejledning

Brian Hvarregaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 78
brhv@ucn.dk​