Praktikinformation til virksomheder

Virksomhedens opgave er blandt andet at skabe sammenhæng mellem uddannelsen og den virkelighed, de studerende kommer ud i efter eksamen.

Virksomheden skal kunne opfylde følgende krav og forventninger:

  • Det er et krav, at virksomheden har eller opnår kendskab til uddannelsen softwareudvikling.
  • Virksomheden skal være forberedt på og i stand til at tilbyde den studerende den nødvendige coaching og vejledning.
  • Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem den studerende og virksomheden, som indeholder en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, og en angivelse af, hvornår praktikopholdet finder sted, samt navn m.v. på den ansvarlige kontaktperson på praktikstedet.
  • Forsikrings-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold gælder som for virksomhedens øvrige ansatte.
  • Evaluere graden af opfyldelsen af den studerendes læringsmål i praktikportalen.
  • Udarbejde udtalelse om den studerende.

Forløb af praktikken

Retningslinjer for praktik

Ønsker du at læse mere om praktik, kan du her læse: Retningslinjer for praktik for datamatikeruddannelsen samt professionsbacheloruddannelserne. (PDF)

faglig studievejleder

Finn Ebertsen Nordbjerg
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 63
fen@ucn.dk

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.