Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen softwareudvikling.

1. og 2. semester samlæser.

Alle hold har både danske og internationale studerende.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Første semester

Fag
Test

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,0

Antal studerende
30

Andet semester

Fag
Test

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
12

Tredje semester

Fag
Bachelorprojekt

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,9

Antal studerende
19

1. og 2. semester samlæser.

Alle hold har både danske og internationale studerende.

Efterårssemesteret 2015

Første semester

Fag
Systemintegration

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,75

Antal studerende
12
Fag
Udvikling af store systemer

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,25

Antal studerende
12
Fag
Valgfag

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,91

Antal studerende
12

Andet semester

Fag
Systemintegration

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,81

Antal studerende
21
Fag
Udvikling af store systemer

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,57

Antal studerende
21
Fag
Valgfag

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,05

Antal studerende
20

Tredje semester

Fag
Praktikeksamen

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,8

Antal studerende
5
Fag
Bachelorprojekt

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,0

Antal studerende
4

1. og 2. semester samlæser.

Alle hold har både danske og internationale studerende.

Forårssemesteret 2015

Første semester

Fag
Test

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,9

Antal studerende
22
Fag
Kontraktbaseret udvikling

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,59

Antal studerende
22
Fag
Databaseudvikling

Eksamensform
Mundtlig individuel

Gennemsnit
8,09

Antal studerende
22

Andet semester

Fag
Test

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,4

Antal studerende
5
Fag
Kontraktbaseret udvikling

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
10,6

Antal studerende
5
Fag
Databaseudvikling

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
5

Tredje semester

Fag
Praktikeksamen

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,4

Antal studerende
16
Fag
Bachelorprojekt

Eksamensform
Mundtlig individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,25

Antal studerende
16

1. og 2. semester samlæser.

Alle hold har både danske og internationale studerende.

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Brian Hvarregaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 78
brhv@ucn.dk​