Uddannelsesmoduler

Softwareudviklingsuddannelsen består af i alt 6 fagmoduler; 5 kernemoduler og et valgmodul, der fordeler sig på de første to semestre.

Forår - 1. /  2.  semester:

 • Kontraktbaseret udvikling
 • Test
 • Database for udviklere

Efterår - 1. / 2. semester:

 • Systemintegration
 • Store systemer
 • Valgmodul

Forår / efterår - 3. semester    

 • Praktik
 • Bachelorprojekt

Læs mere om modulerne på 1. og 2. semester på uddannelsen softwareudvikling:

Databaser for udviklere

Modultype: obligatorisk

Omfang: 10 ECTS / 9 ECTS
Eksamen: Mundtlig
Formål: Formålet med modulet er at kvalificere dig til at kunne vælge og anvende forskellige databasetyper hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner. Du skal endvidere være i stand til at analysere og arbejde med store databaser, herunder redesign og driftsoptimering. 

Emner:

 • Databasetyper
 • Optimeringsmuligheder
 • Sikkerhed
 • Transaktionshåndtering
 • Matematisk grundlag for databaser
Udvikling af store systemer

Modultype: obligatorisk

Omfang: 10 ECTS / 9 ECTS
Eksamen: Mundtlig
Formål: Formålet med modulet er at kvalificere dig til at kunne arbejde med udvikling af store systemer, dvs. at du efter modulet dels skal kunne planlægge og styre udviklingsforløb med mange projektdeltagere og dels skal kunne designe og implementere store systemer, der opdeles i mindre dele og udvikles af selvstændige udviklingsgrupper.  

Emner:

 • Projektstyring
 • Krav og ændringsstyring
 • Distribueret design og udvikling
 • Kvalitetssystemer
 • Konfigurations- og releasestyring 
Kontraktbaseret udvikling

Modultype: obligatorisk
Omfang: 10 ECTS / 9 ECTS
Eksamen: Mundtlig 

Formål: Formålet med modulet er at kvalificere dig til at kunne anvende kontrakter på forskellige abstraktionsniveauer og med forskellige grader af formalisme i forbindelse med udvikling af store systemer
Emner:

 • Kontraktbegrebet
 • Programmering med kontrakter
 • Kontrakters rolle i systemudviklingsprocessen
 • Matematisk grundlag
 • Formelle kontrakter
Systemintegration

Modultype: obligatorisk
Omfang: 10 ECTS / 9 ECTS
Eksamen: Mundtlig 

Formål: Formålet med modulet er at kvalificere dig til at kunne arbejde med teknisk integration af systemer. Du skal efter modulet kunne (1) integrere eksisterende systemer, (2) integrere eksisterende systemer i forbindelse med udvikling af nye systemer, samt kunne (3) udvikle nye systemer som understøtter fremtidig integration.
Emner:

 • Integrationsbehov og -muligheder
 • Generiske integrationskoncepter og teknikker
 • Business-to-Business Integration
 • Serviceorienteret arkitektur
 • Metoder og værktøjer til integration mellem systemer
 • Integration med generiske systemer
Test

Modultype: obligatorisk
Omfang: 10 ECTS / 9 ECTS
Eksamen: Mundtlig 

Formål: Formålet med modulet er at kvalificere dig til at kunne arbejde med planlægning og gennemførelse af test. Endvidere skal du kunne se testens strategiske rolle i den samlede udviklingsproces og kunne fungere som intern kvalitetsansvarlig for et projekt. 

Emner:

 • Testmodeller og testplanlægning
 • Testformer
 • Test og kontraktbaseret udvikling
 • Test i udviklingsprocessen
 • Operations- og accepttest

Studievejledning

Brian Hvarregaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 78
brhv@ucn.dk​