Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Hvem kan læse sport management?

Eftersom sport management er en 1½ års uddannelse, der kan bygges ovenpå 2-årige erhvervsakademiuddannelser, som eksempelvis

  • Serviceøkonomuddannelsen
  • Markedsføringsøkonomuddannelsen
  • Finansøkonomuddannelsen

har studerende fra disse uddannelser adgang til at ansøge om optagelse på studiet.

Udvælgelse af de studerende der kan optages i henhold til antal udbudte pladser sker i henhold til nedenstående optagelseskriterier.

Uddannelser inden for idræt og økonomi vurderes enkeltvis med mulighed for merit.

Desuden vurderes også ansøgere med realkompetencer på individuelt niveau.

Udvælgelseskriterier

  • Karakter opnået i økonomi samt afsluttende eksamensopgave
  • Motiveret ansøgningsbrev
  • Studierelevant erhvervserfaring
  • Studierelevant udlandsophold (job, praktik eller studieophold)

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en af de adgangsgivende uddannelser, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med dem (for eksempel en anden relevant erhvervsakademiuddannelse), har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

 

Generel studievejledning

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.