Individuel kompetencevurdering (IKV)

Før du søger ind på en top-up-uddannelse, kan du få vurderet dine samlede kompetencer med en IKV

Har du ikke den 2 – 2½ årige erhvervsakademiuddannelse, som giver adgang til den konkrete top-up-uddannelse, som du ønsker at studere på, har du mulighed for at få vurderet dine samlede kompetencer.

Hvis du har en anden erhvervsakademiuddannelsen eller en anden relevant videregående uddannelse fra universitetet evt. suppleret med relevant erhvervserfaring, kurser, udenlandsophold eller frivilligt arbejde, så vil vi gerne vurdere, om det tilsammen vil kunne sidestilles med de formelle adgangskrav til den top-up-uddannelsen, du ønsker at starte på.

Ansøgning om IKV

På nedenstående link kan du oplyse os om dine personlige data og udfylde informationer om din ungdomsuddannelse, din videregående uddannelse, gennemførte kurser, erhvervserfaring m.v.

Det er af afgørende betydning og dit ansvar, at du vedhæfter relevant dokumentation for alle de erfaringer og eventuelle uddannelser du har angivet.

Vi vurderer, om din samlede viden, dine færdigheder og kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav til den top-up-uddannelse, som du ønsker at søge optagelse på. Resultatet er enten et positivt eller negativt IKV-svar.

Du vil få svar på din ansøgning om IKV i løbet af 2 – 4 uger. Ansøgning om IKV kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af året, vær dog opmærksom på ansøgningsfristen 15. marts og 5. juli for optagelse på selve uddannelsen. Det betyder, at du skal søge om IKV i god tid og senest 5 uger før denne frist.

Klik her for at komme til en side med ansøgning om Individuel kompetencevurdering (IKV).

Afgørelser

Positivt IKV-svar

Svaret gælder kun til den konkrete uddannelse, og kun ved UCN. Vurderingen gælder i 2 år.

Negativt IKV-svar

Svaret er endeligt. Du har ikke mulighed for at klage over afgørelsen.

Svar på din IKV ansøgning

Du vil få svar på din ansøgning om IKV i løbet af 2 – 4 uger. Ansøgning om IKV kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af året, vær dog opmærksom på ansøgningsfristerne 15. marts og 5. juli for optagelse på selve uddannelsen. Det betyder, at du skal søge om IKV i god tid og senest 5 uger før denne frist.

Sådan søger du optagelse på en top-up-uddannelsen med en IKV

Med en positiv IKV har du adgang til at søge optagelse på uddannelsen. Ansøgning sker direkte til UCN via top up-ansøgningsskemaet. Linket til ansøgningsskemaet kan findes på siden Adgangskrav og optagelse på de pågældende top-up-uddannelser, når ansøgning til uddannelserne bliver aktuelt.

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00. Til ansøgningen skal du vedhæfte dit positive IKV-svar som dokumentation for at du opfylder adgangskravet til uddannelsen.

Studievejledning

Kontakt den generelle studievejledning, hvis du spørgsmål om IKV, eller du har brug for hjælp i ansøgningsprocessen.

Studievejledere

Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk
Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.