Hvad kræver uddannelsen?

Få svar på, hvad det kræver af tid, egenskaber og udgifter for at komme godt igennem studiet.

Et internationalt miljø

Da professionsbachelor i sport management både kan læses på dansk og engelsk, er dagligdagen også præget af et internationalt miljø. Undervejs på studiet vil der være forskellige fællesarrangementer på tværs af nationaliteterne. Du har derfor mulighed for at øge kendskabet til andre kulturer og kontinuerligt forbedre engelskkundskaberne. 

Der er udgifter til studietur

På Sport Management bliver der i slutningen af 1. semester planlagt en international studietur, som koster ca. 1000 kr. pr studerende. Hvis ikke du deltager i studieturen, følger du den planlagte undervisning på campus.

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger etc.

Du kan stadig dyrke professionel idræt

Ønsker du at tage en uddannelse på UCN samtidig med, at du dyrker sport på eliteniveau? Så kan vores studievejledere hjælpe dig med at planlægge din uddannelse, så det kan lade sig gøre. Læs mere om elitesport og studier på UCN.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Anders Lund Ærthøj
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 03
alo@ucn.dk