SU og økonomi

Her på siden kan du få et overblik over links og gode råd til SU og økonomi.

Som fuldtidsstuderende på UCN har du mulighed for at søge SU til dit uddannelsesforløb. Du kan søge SU så snart du er optaget på dit studie, og du skal selv sørge for at søge støtten på SU.dk

Hvad er SU egentlig?

Statens Uddannelsesstøtte (SU) er en overførselsindkomst. Studerende over 18 år på gymnasiale og videregående uddannelser, samt elever over 18 år på visse erhvervsuddannelser, har ret til at søge og modtage SU. Du søger SU på SU.dk, og her kan du også læse mere om betingelserne for at modtage støtte samt de aktuelle satser. 

SU gør det sjældent alene

Som studerende på UCN kan du modtage SU på alle vores uddannelser. Nogle af de studerende supplerer deres SU med lån, indtægt fra erhvervsarbejde og/eller penge, de har sparet op inden studiet.

Nye regler om SU og studieaktivitet

Begynder du på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere og får SU, mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen (svarende til 30 ECTS) i forhold til det antal SU-klip, du har fået til uddannelsen. Bliver du forsinket mere end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Reglerne tager højde for den ujævne fremdrift, du kan have på en professionsuddannelse.

Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet, fortsat.

Vi kontrollerer løbende din studieaktivitet. Læs mere om SU-reglerne for studieaktivitet på videregående uddannelser hvis du vil vide mere.

SU-lån

Du kan vælge at tage et SU-lån, mens du er under uddannelse. For at få lånet, skal du modtage SU. Det betyder, at du ikke kan få SU de måneder, hvor du for eksempel holder orlov eller har valgt din SU fra. Har du børn, findes der også supplerende SU-lån, som betyder, at du kan få dit almindelige studielån forhøjet.

Andre muligheder for støtte på SU

Du kan få handicaptillæg hvis du læser på en videregående uddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Ydermere kan du få særlig støtte for forældre på SU.

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.   

Går du på en erhvervsakademiuddannelse, der er direkte adgangsgivende, har du mulighed for at søge SU i din sommerferie. Du har dermed mulighed for at søge SU fra juli måned, men kan tidligst søge SU 2-3 dage efter, at du har bekræftet din studieplads.

SU-sagsbehandler

Rikke Schouboe Larsen
SU-sagsbehandler

Tlf.: 72 69 13 03
rsl@ucn.dk

Træffes mandag, tirsdag og torsdag (8-15) samt fredag (8-13).