Studiemiljø

Sport management-uddannelsen er kendetegnet ved en række af faglige og sociale arrangementer.

Fagligt som socialt miljø

På UCN Business er vi af den overbevisning, at en velafbalanceret blanding af de faglige og sociale aspekter danner de bedste rammer omkring miljøet på en uddannelsesinstitution. Vi stræber således efter at opbygge et innovativt og vidensgenererende miljø, som er kendetegnet ved et højt fagligt og socialt niveau.

For at efterleve denne overbevisning er sport management-linjen kendetegnet ved en lang række af faglige og sociale arrangementer såsom introduktionsforløb, virksomhedsbesøg, gæsteundervisere, studiebesøg, studieture, sportsdage og diverse festlige arrangementer. Læs også om faglige og sociale tilbud på tværs af UCN.

Et internationalt miljø

Et andet centralt aspekt ved denne uddannelse er, at sport management er en af de UCN uddannelser, som udgøres af både danske og internationale studerende, hvilket gør, at du som studerende vil befinde dig i et internationalt og multikulturelt miljø på uddannelsesstedet.

Dette miljø giver dig mulighed for at få indblik i andre kulturer gennem studiets fællesarrangementer og derved tilegne dig viden, som kan bruges i forhold til en international erhvervsmæssig karriere.

Viden, innovation og udvikling

Det studiemiljø, der omgiver dig som studerende på sport management, er et af de essentielle udgangspunkter for at skabe viden, innovation og udvikling.

På UCN stræber vi efter at opsætte de bedst mulige rammer, når du skal tilegne sig ny viden, som kan bruges innovativt, så du udvikler dine egenskaber og kompetencer både på det faglige og sociale plan.

Vores mål med UCN's studiemiljø er med andre ord at skabe de bedst mulige omgivelser, der opbygger de faglige og sociale rammer omkring en god studietid, hvilket vi anser som det bæredygtige fundament for fremtiden.

Studieråd

Der er etableret studieråd, hvor hver klasse vælger repræsentant og suppleant. I studierådet deltager ligeledes uddannelsesleder samt repræsentant for underviserne. Studierådet mødes 3-4 gange om året, for at diskutere dagligdagen på studiet samt øvrige studierelevante opgaver.

Studieråds repræsentanterne samler information og synspunkter ind fra deres respektive klasser op til hver møde og sikre, at information fra studierådsmøderne på baggrund af referaterne bliver informeret til klasserne.

Læs om Campus Hobrovej

Sport management-uddannelsen foregår på Campus Hobrovej, hvor de øvrige UCN business uddannelser også har til huse. Læs om de forskellige faciliteter på Campus Hobrovej og bliv klogere på alt fra parkering, studieadministration, boghandel, bibliotek, café med videre.

Studiekalender 2019-2024

Hold dig opdateret med studiekalenderen for 2019 - 2024 (PDF) for alle business uddannelserne.