Uddannelsen i tal

På denne side kan du se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen sport management.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Sjette semester

Fag
2. semesterprøve

Eksamensform
Mundtlig individuel eksamen eller mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,41

Antal studerende
32
Efterårssemesteret 2015

Første semester

Fag
Tværfagligt projekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,5

Antal studerende
35

Tredje semester

Fag
Bachelorprojekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,3

Antal studerende
32
Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
Tværfagligt projekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,37

Antal studerende
41

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Anders Lund Ærthøj
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 03
alo@ucn.dk