Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Hvem kan læse sport management?

Eftersom sport management er en 1½ års uddannelse, der kan bygges ovenpå 2-årige erhvervsakademiuddannelser, som eksempelvis

  • Serviceøkonomuddannelsen
  • Markedsføringsøkonomuddannelsen
  • Finansøkonomuddannelsen

har studerende fra disse uddannelser direkte adgang til professionsbacheloren i sport management.

Uddannelser inden for idræt og økonomi vurderes enkeltvis med mulighed for merit.

Desuden vurderes også ansøgere med realkompetencer på individuelt niveau.

Udvælgelseskriterier

  • Karakter opnået i økonomi samt afsluttende eksamensopgave
  • Motiveret ansøgningsbrev
  • Studierelevant erhvervserfaring
  • Studierelevant udlandsophold (job, praktik eller studieophold)

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en af de adgangsgivende uddannelser, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med dem (for eksempel en anden relevant erhvervsakademiuddannelse), har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

 

Generel studievejledning

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind