Gå til hoved indhold

Du lærer at anvende din teori i praksis

Hos UCN er samspillet mellem teori og praksis helt centralt. Når du kombinerer det med dine personlige refleksioner, arbejder du med UCN’s fælles læringstilgang, der kaldes Refleksiv praksislæring (RPL). Med læringstilgangen sætter vi ord på, hvad du kan forvente som studerende på UCN, og hvad vi forventer af dig.

Du får joberfaring, allerede imens du uddanner dig

Du er sikker på at komme i praktik. På nogle uddannelser flere gange. Du bestemmer selv, om du vil i praktik i Danmark eller i udlandet.

Praktikken er med til at gøre dig professionel, så du kan gå direkte ud og varetage det job, du er uddannet til. Du vil blive udfordret og skal tage aktivt stilling til dit fag, din egen udvikling og de løsninger, du bidrager til. For mange er praktikken netop et skridt til netværk og det første job.

Vi har tæt kontakt til erhvervslivet

Uddannelserne på UCN er målrettet kendte, etablerede professioner og er udviklet i tæt samarbejde med brancherne, så du er sikret relevante kompetencer og færdigheder. Du arbejder med realistiske problemstillinger og opgaver, hvor teorierne kommer i praktisk anvendelse.

Du vil opleve, at underviserne ofte har praktisk erhvervserfaring fra de fag, du studerer. Du vil også møde potentielle arbejdsgivere face-to-face tidligt i dit studieforløb.

Du kan få uddannelse i dit tempo. Hele livet.

UCN har uddannelser fra 2 til 4 års varighed. Du kan begynde direkte på en professionsbachelor eller vælge en kortere erhvervsakademisk grunduddannelse. Hvis du starter på en erhvervsakademiuddannelse kan du efterfølgende hoppe direkte i job eller søge ind på en af vores overbygningsuddannelser og videreuddanne dig til professionsbachelor. Lær mere om UCN's uddannelsesniveauer.

Professionsbacheloren kan du efterfølgende supplere med efter- og videreuddannelse på UCN eller med en masteruddannelse på universitetsniveau, når du har været ude og få erfaring. Nogle uddannelser giver dig også mulighed for at videreuddanne dig på kandidatniveau.