Gå til hoved indhold

Samspillet mellem teori og praksis helt centralt. Når du kombinerer det med dine personlige refleksioner, arbejder du med UCN’s fælles læringstilgang, der kaldes Refleksiv praksislæring. Med læringstilgangen sætter vi ord på, hvad du kan forvente som studerende på UCN, og hvad vi forventer af dig.

Du kommer tæt på virkeligheden

Du arbejder helt tæt på praksis under din uddannelse både i praktikperioderne og i undervisningen på UCN, hvor du vil blive præsenteret for virkelighedsnære cases og forskellige måder at simulere virkeligheden på.

Alt efter hvilken uddannelse du går på, kan det f.eks. være gennem samarbejde med virksomheder og institutioner eller i laboratorier, hvor du kan lave forsøg og øve dig i færdigheder i dit fag. Det betyder, du får mulighed for at prøve kræfter med konkrete opgaver, der ruster dig til den virkelighed, du møder i dit fremtidige arbejdsliv.

Studieformer der rykker dig

Det kræver forskellige studieformer at kombinere både teori, praksis og egne refleksioner. Derfor arbejder UCN med mange måder at lære på. Det er bl.a. traditionelle undervisningsformer, hvor underviseren spiller en central rolle f.eks. ved holdundervisning og oplæg til øvelser, men også undervisningsformer, hvor studerende spiller en stor rolle ved f.eks. fremlæggelser og selvstændig opgaveløsning.

På UCN er der mange eksempler på forskellige studieformer. Vi bruger dem for at sikre, at du udvikler dig, og du får den bedste læring. Vores mål er, at de faglige, personlige og sociale kompetencer, du opnår gennem din uddannelse, skal være direkte anvendelige på arbejdsmarkedet.

Vil du vide mere?

På YouTube kan du se en række små videoer om Refleksiv praksislæring (RPL) på UCN's forskellige uddannelser.