Studerende for en dag

Prøv én dag som studerende og kom helt tæt på din mulige fremtid!

Gik du glip af studiepraktik, eller vil du bare være helt sikker? Denne endags mini-variant af studiepraktik er en god mulighed for at prøve en uddannelse af i virkeligheden.

Som studerende for en dag følger du den almindelige undervisning. Du bliver guidet af en studerende, som selv går på uddannelsen og kan fortælle dig mere i løbet af dagen. Du kommer til at opleve studiemiljøet og får mulighed for at snakke med de øvrige studerende og underviserne.

Vores uddannelser i Hjørring, Thisted og Aalborg er klar til at byde dig velkommen som studerende for en dag, og det er muligt hele året. Få en snak om dine muligheder med en af vores studievejledere. 

Kontakt studievejlederen på den uddannelse, du gerne vil besøge.Mød UCN

Her kan du også møde os og få hjælp til dit uddannelsesvalg.

Studiepraktik

Følg undervisning eller forløb i tre dage i uge 43 og afprøv den uddannelse, du overvejer at søge ind på.

Exception in template (Designs\ucn2015\Paragraph\pageModule.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ccaacaedd.b__7(TextWriter __razor_helper_writer)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ccaacaedd.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@using System.Collections @using System.IO; @{ var item = GetString("Item.SystemName"); } @functions { public static class StringTool { /// <summary> /// Get a substring of the first N characters. /// </summary> public static string Truncate(string source, int length) { if (source.Length > length) { source = source.Substring(0, length); } return source; } /// <summary> /// Get a substring of the first N characters. [Slow] /// </summary> public static string Truncate2(string source, int length) { return source.Substring(0, Math.Min(length, source.Length)); } } // Convert a page navigation tag to an page id public string randomBackgroundPosition(System.Random rnd, int startW, int maxW, int startH, int maxH ) { string posX = (startW+rnd.Next(0, maxW)).ToString(); string posY = (startH+rnd.Next(0, maxH)).ToString(); return "background-position-x:"+posX+"px;background-position-y:"+posY+"px;"; } public string GenerateRgba(string backgroundColor, string backgroundOpacity) { System.Drawing.Color color = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml(backgroundColor); int r = Convert.ToInt16(color.R); int g = Convert.ToInt16(color.G); int b = Convert.ToInt16(color.B); return string.Format("rgba({0}, {1}, {2}, {3});", r, g, b, backgroundOpacity); } } @*@helper RenderGoodToKnow() { var BackgroundColor = "background-color:" + GetString("Item.Baggrundsfarve") + "; "; var TextColor = "color:" + GetString("Item.Tekstfarve") + ";"; var HeaderColor= "color:" + GetString("Item.Overskriftsfarve") + ";"; <div class="top-spacing gray content-container" style="@(BackgroundColor)"> <div class="seperator-arrow"></div> <div class="container top-padding bot-padding extra good-to-know"> <div class="row headline catch"> <div class="col-md-12 "> <h2 style="@(HeaderColor)">@(GetValue("Item.Overskrift"))</h2> </div> </div> @foreach(LoopItem gtk in GetLoop("Item.GoodToKnows") ) { var addIcon =""; var addContent = ""; if( gtk.GetString("Item.GoodToKnows.Justering") == "right" ) { addIcon = "col-md-push-6"; addContent="col-md-pull-6"; } <div class="row to-know"> <div class="col-md-6 @(addIcon) icon"> <img src='/Admin/Public/getImage.ashx?Image=@(gtk.GetValue("Item.GoodToKnows.Billede"))&Format=jpg&Width=330' class="img-responsive"/> </div> <div class="col-md-6 @(addContent)"> <div class="content" style="@(TextColor)"> <h2>@(gtk.GetValue("Item.GoodToKnows.Overskrift"))</h2> <p> @(gtk.GetValue("Item.GoodToKnows.Tekst")) </p> </div> </div> </div> } </div> </div> }*@ @helper RenderActualItem() { // Style var BackgroundColor = ""; var TextColor = ""; var ButtonColor = ""; var ButtonTextColor = ""; // Content var Title = GetString("Item.Overskrift"); var Text = GetString("Item.Tekst"); var ButtonStyle = GetString("Item.Kanpstyle"); var BackgroundStyle = GetString("Item.Baggrundsstyle"); var ArrowC = "actual_arrow_down"; var ArrowU = "actual_arrow_up"; switch( ButtonStyle ) { case "orangewhite": ButtonColor = "#FF6000"; ButtonTextColor = "#ffffff"; break; case "darkwhite": ButtonColor = "#776F65"; ButtonTextColor = "#ffffff"; break; case "whitedark": ButtonColor = "#ffffff"; ButtonTextColor = "#776F65"; break; default: ButtonColor = "#FF6000"; ButtonTextColor = "#ffffff"; break; } switch( BackgroundStyle ) { case "yellow": BackgroundColor = "#FF6000"; TextColor = "#ffffff"; break; case "dark": BackgroundColor = "#776F65"; TextColor = "#ffffff"; break; case "green": BackgroundColor = "#5BBBB7"; TextColor = "#ffffff"; break; case "darkblue": BackgroundColor = "#7d9aaa"; TextColor = "#ffffff"; break; case "lightblue": BackgroundColor = "#0094B3"; TextColor = "#ffffff"; break; default: BackgroundColor = "#FF6000"; TextColor = "#ffffff"; break; } // Link var Link = ( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Link") ) ? GetString("Item.Link") : "" ); var ButtonText = ( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.KnapTekst") ) ? GetString("Item.KnapTekst") : "" ); var Alt = ( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Alt") ) ? GetString("Item.Alt") : "" ); var Target = ( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Target") ) ? GetString("Item.Target") : "_SELF" ); <text> <div class="actual-module" style="background-color:@(BackgroundColor);"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12"> <div class="actual-headline closed" style="color:@(TextColor)">@(Title) <img class="actual-arrow" src="/Files/Templates/Designs/ucn2015/img/@(ArrowC).png" data-open="@(ArrowC)" data-close="@(ArrowU)" /></div> <div class="hidden-content"> <div class="actual-content" style="color:@(TextColor)">@(Text)</div> @if( !string.IsNullOrEmpty(Link) ) { <text> <div class="inline-link" style="margin-top:0px !important;"> <a style="margin-top:0px !important; background-color:@(ButtonColor); color:@(ButtonTextColor);" alt="@(Alt)" title="@(Alt)" href="@(Link)" target="@(Target)" class="button">@(ButtonText)</a> </div> </text> } </div> </div> </div> </div> </div> </text> } @helper RenderIndexItem() { var col1Links = GetLoop("Item.Links"); var col2Links = GetLoop("Item.Links2"); var col3Links = GetLoop("Item.Links3"); var col4Links = GetLoop("Item.Links4"); var col1Count = col1Links.Count(); var col2Count = col2Links.Count(); var col3Count = col3Links.Count(); var col4Count = col4Links.Count(); var DivCol = ""; var ObjectList = new Dictionary< string, List<LoopItem> >(); if( col1Count > 0 && col2Count > 0 && col3Count > 0 && col4Count > 0 ) { DivCol = "col-md-3"; ObjectList.Add("Links",col1Links); ObjectList.Add("Links2",col2Links); ObjectList.Add("Links3",col3Links); ObjectList.Add("Links4",col4Links); } else if( col1Count > 0 && col2Count > 0 && col3Count > 0 && col4Count <= 0 ) { DivCol = "col-md-4"; ObjectList.Add("Links",col1Links); ObjectList.Add("Links2",col2Links); ObjectList.Add("Links3",col3Links); } else if( col1Count > 0 && col2Count > 0 && ( col3Count <= 0 || col4Count <= 0 ) ) { DivCol = "col-md-6"; ObjectList.Add("Links",col1Links); ObjectList.Add("Links2",col2Links); } else if( col1Count > 0 && ( col2Count <= 0 || col3Count <= 0 || col4Count <= 0 ) ) { DivCol = "col-md-12"; ObjectList.Add("Links",col1Links); } var classes = ""; if( GetBoolean("Item.Topmargin") ) { classes = classes + " top-spacing"; } if( GetBoolean("Item.Bundmargin") ) { classes = classes + " bot-spacing"; } @:<div class="container custom-education-list @(classes)"> if( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Overskrift") ) ) { <text> <div class="row"> <div class="col-xs-12 headline"> @if( GetBoolean("Item.OverskriftSom_H1") ) { <text> <h1 class="h2">@( GetValue("Item.Overskrift") )</h1> </text> } else { <text> <h2>@( GetValue("Item.Overskrift") )</h2> </text> } </div> </div> </text> } if( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Tekst") ) ) { <text> <div class="row bot-spacing"> <div class="col-xs-12 textContent no-padding"> <br /> @( GetValue("Item.Tekst") ) </div> </div> </text> } <text> <div class="search-page"> @if(!string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Filter") ) ) { <div class="sort-nav"> <ul> <li> <span class="active">@(GetValue("Item.Filter"))</span> </li> </ul> </div> } <div class="row"> @foreach(var Item in ObjectList ) { <div class="@(DivCol)"> @{ var amount = Item.Value.Count(); var i = 0; } @("<div class='education-list'>") @if( !Item.Value[0].GetBoolean("Item." + Item.Key+ ".Overskrift") ) { @("<ul style='margin-bottom:25px;'>") } @foreach(var link in Item.Value) { bool hidden = false; if( link.GetBoolean("Item." + Item.Key+ ".Skjul") ) { //amount = amount-1; //continue; hidden = true; } if( !hidden ) { if( link.GetBoolean("Item." + Item.Key+ ".Overskrift") ) { if( i != 0 ) { @:</ul> } <text> @if( !string.IsNullOrEmpty( link.GetString("Item." + Item.Key + ".Link" ) ) ) { @:<a href="@(link.GetString("Item." + Item.Key + ".Link" ))" target='@(link.GetString("Item." + Item.Key + ".Target" ))' alt='@(link.GetString("Item." + Item.Key + ".Alt" ))' title='@(link.GetString("Item." + Item.Key + ".Alt" ))'> } <b>@(link.GetValue("Item." + Item.Key+ ".LinkTekst"))</b> @if( !string.IsNullOrEmpty( link.GetString("Item." + Item.Key + ".Link" ) ) ) { @:</a> } </text> @:<ul style='margin-bottom:25px;'> } else { <text> <li class="education" attr-name='@(link.GetValue("Item." + Item.Key+ ".LinkTekst"))'> @if( !string.IsNullOrEmpty( link.GetString("Item." + Item.Key + ".Link" ) ) ) { @:<a href="@(link.GetString("Item." + Item.Key + ".Link" ))" target='@(link.GetString("Item." + Item.Key + ".Target" ))' alt='@(link.GetString("Item." + Item.Key + ".Alt" ))' title='@(link.GetString("Item." + Item.Key + ".Alt" ))'> } else { @:<p> } @(link.GetValue("Item." + Item.Key+ ".LinkTekst")) @if( !string.IsNullOrEmpty( link.GetString("Item." + Item.Key + ".Link" ) ) ) { @:</a> } else { @:</p> } </li> </text> } } i++; if( i >= amount ) { @:</ul> @:</div> } } </div> } </div> </div> </text> @:</div data-help="end"> } @helper RenderLinksbox() { var ulStart = "<ul class='links-box'>"; var ulEnd = "</ul>"; <text> @ulStart @foreach(LoopItem i in GetLoop("Item.Links") ) { if( i.GetBoolean("Item.Links.Skjul") ) { continue; } <text> <li> <a href="@(i.GetValue("Item.Links.Link"))" alt="@(i.GetValue("Item.Links.Alt"))" title="@(i.GetValue("Item.Links.Alt"))" target="@(i.GetValue("Item.Links.Target"))">@(i.GetValue("Item.Links.LinkTekst"))</a> </li> </text> } @ulEnd </text> } @helper RenderAccordion() { <div class="accordions"> @foreach(LoopItem i in GetLoop("Item.Elementer").Where(x => x.GetBoolean("Item.Elementer.Skjult") != true ) ) { <text> <div class="row accordion"> <div class="col-md-12"> <div class="header"> @(i.GetValue("Item.Elementer.Overskrift")) </div> <div class="content harmonika"> @(i.GetValue("Item.Elementer.Tekst")) </div> </div> </div> </text> } </div> } @helper RenderNewsModule() { var BackgroundColor = "background-color:" + GetString("Item.Baggrund") + "; "; <text> <div class="dwmodule news-module-container" style="@(BackgroundColor)"> <div class="container news-module"> <div class="row"> @foreach(LoopItem i in GetLoop("Item.Nyhedskategorier") ) { <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 news-item"> <div class="news-image"> <img src="/Admin/Public/getImage.ashx?Image=@(i.GetValue("Item.Nyhedskategorier.Billede"))&Format=jpg&Width=350&Height=163" /> </div> <div class="news-text"> @{ DateTime s = i.GetDate("Item.Nyhedskategorier.Dato"); } <div class="date">@(s.ToString("MMMM dd",new System.Globalization.CultureInfo("da-DK")))</div> @(i.GetValue("Item.Nyhedskategorier.Overskrift")) </div> </div> } </div> </div> @if( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Link") ) ) { <text> <div class="inline-link" style="padding-bottom:4em;"> <a href="@(GetValue("Item.Link"))" alt="@(GetValue("Item.Alt"))" title="@(GetValue("Item.Alt"))" class="button orange">Alle nyheder</a> </div> </text> } </div> </text> } @helper RenderImageModule() { var BackgroundColor = "background-color:" + GetString("Item.Baggrundsfarve") + "; "; var TextColor = "color:" + GetString("Item.Tekstfarve") + ";"; var LinkColor = GetString("Item.LinkkasseLinkfarve"); var LinkBGColor = GetString("Item.LinkkasseBaggrundsfarve"); if( string.IsNullOrEmpty(LinkColor) ) { LinkColor = "#000000"; } if( string.IsNullOrEmpty(LinkBGColor) ) { LinkBGColor = "#ffffff"; } var InvertBackgroundColor = "background-color:" + LinkBGColor + "; "; var InvertTextColor = "color:" + LinkColor + ";"; var addIcon =""; var addContent = ""; if( GetString("Item.Justering") == "right" ) { addIcon = "col-md-push-6"; addContent="col-md-pull-6"; } if( GetString("Item.Justering") != "background" ) { <div class="pupil-orange fullscreen content-container" style="@(BackgroundColor)"> <div class="row no-margin" style="@(BackgroundColor)"> <div class="col-md-6 @(addIcon)"> <img src='@(GetLoop("Item.Billede").First().GetValue("Item.Billede.Billedefil"))' class="img-responsive real"/> </div> <div class="col-md-6 uppercase-h2 @(addContent)"> <div class="total-center holder @(GetValue("Item.Tekstst_rrelse"))" style="@(TextColor)"> <h2 class="teaser-text-headline">@(GetLoop("Item.Billede").First().GetValue("Item.Billede.Overskrift"))</h2> <div class="teaser-text-setting">@(GetLoop("Item.Billede").First().GetValue("Item.Billede.Tekst"))</div> @if( !string.IsNullOrEmpty( GetLoop("Item.Billede").First().GetString("Item.Billede.Link") ) ) { <text> <div class="inline-link"> <a style="@(InvertBackgroundColor) @(InvertTextColor)" target='@(GetLoop("Item.Billede").First().GetValue("Item.Billede.Target"))' alt="@(GetLoop("Item.Billede").First().GetValue("Item.Billede.Alt"))" title="@(GetLoop("Item.Billede").First().GetValue("Item.Billede.Alt"))" href="@(GetLoop("Item.Billede").First().GetValue("Item.Billede.Link"))" class="button">@(GetLoop("Item.Billede").First().GetValue("Item.Billede.Linktekst"))</a> </div> </text> } </div> </div> </div> </div> } else { var images = GetLoop("Item.Billede"); var BackgroundImage = "background-image:url(" + (images.Any() ? images.First().GetValue("Item.Billede.Billedefil") : "") + "); "; var FullScreenTextColor = "color:" + GetString("Item.Tekstfarve") + ";"; var Padding = "padding-top:" + GetString("Item.Padding") + "px; padding-bottom:" + GetString("Item.Padding") + "px;"; <div class="starry" style="@(BackgroundImage) @(Padding)"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6 col-md-offset-3" style="@(FullScreenTextColor)"> <center> <h2 class="teaser-text-headline">@(images.Any() ? images.First().GetValue("Item.Billede.Overskrift") : "")</h2><br /> <div class="teaser-text-setting"> @(images.Any() ? images.First().GetValue("Item.Billede.Tekst") : "") </div> @if(images.Any() && !string.IsNullOrEmpty( images.First().GetString("Item.Billede.Link") ) ) { <text> <div class="inline-link"> <a style="@(InvertBackgroundColor) @(InvertTextColor)" href="@(images.First().GetValue("Item.Billede.Link"))" alt="@(images.First().GetValue("Item.Billede.Alt"))" target='@(images.First().GetValue("Item.Billede.Target"))' title="@(images.First().GetValue("Item.Billede.Alt"))" class="button">@(images.First().GetValue("Item.Billede.Linktekst"))</a> </div> </text> } </center> </div> </div> </div> </div> } } @helper RenderContact(LoopItem product, string Type = "") { var Image = product.GetString("Item.Kontaktpersoner.Billede"); // product.GetString("Ecom:Product.ImageSmall.Clean"); var Headline = product.GetString("Item.Kontaktpersoner.Navn"); // product.GetString("Ecom:Product.Name"); var Text = product.GetString("Item.Kontaktpersoner.Tr_ffetider"); // product.GetString("Ecom:Product.LongDescription"); <div class="image square-image"> @if(!string.IsNullOrEmpty(Type) && Type.Equals("kdesc") ) { <div class="img"> <img class="img-responsive img-circle" src="/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=@( Image )&Format=jpg&Width=308&Height=308&Crop=0" border="0" /> </div> <div class="contact-details-icons square-image"> <div class="img-label" style="text-align:center;"> @(Headline) </div> <div class="img-description square-image" style="text-align:center;"> <div class="i-do" style="text-align:center;">@( product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Stilling") )</div> @( StringTool.Truncate( product.GetString("Item.Kontaktpersoner.Beskrivelse").Replace("<p>","").Replace("</p>","").Trim(), 450) ) @*<br /><br />*@ @( product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Telefon") )<br /> <a href="mailto:@( product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Email") )" alt="@( product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Email") )">@( product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Email") )</a> </div> </div> if( !string.IsNullOrEmpty( product.GetString("Item.Kontaktpersoner.KnapLink") ) ) { <text> <div class="inline-link" style="text-align:center !important;"> <a href="@(product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.KnapLink"))" target="@(product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.KnapTarget"))" alt="@(product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Knap_Alt"))" title="@(product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Knap_Alt"))" class="button orange">@(product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.KnapTekst"))</a> </div> </text> } } else { <div class="col-xs-6"> <div class="img"> <img class="img-responsive img-circle" style="width:100%;" src="/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=@( Image )&Format=jpg&Width=208&Height=208&Crop=0" border="0" /> </div> </div> <div class="col-xs-6 contact-details-icons"> <div class="img-label"> @(Headline) </div> <div class="img-description"> @( product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Stilling") )<br /> @( product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Afdeling") )<br /> @( product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Telefon") )<br /> <a href="mailto:@( product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Email") )" alt="@( product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Email") )">@( product.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Email") )</a> @* @( product.GetValue("Ecom:Product.CategoryField.Medarbejdere.ucnJobTitleDK.Value") )<br /> @( product.GetValue("Ecom:Product.CategoryField.Medarbejdere.Afdeling.Value") )<br /> @( product.GetValue("Ecom:Product.CategoryField.Medarbejdere.ucnPhone.Value") )<br /> @( product.GetValue("Ecom:Product.CategoryField.Medarbejdere.ucnEmail.Value") )*@ </div> <div class="appointment-times" > @(Text) </div> </div> } </div> } @helper RenderImageSimple() { <text> <img src="@(GetValue("Item.Billedefil"))" class="img-responsive" /> </text> } @helper RenderImage(LoopItem image, string Part, bool ShowHeadline, bool ShowDescription, bool ShowImage) { var Link = image.GetString("Item." + Part + ".Link"); var Target = image.GetString("Item." + Part + ".Target"); var Alt = image.GetString("Item." + Part + ".Alt"); var Image = image.GetString("Item." + Part + ".Billedefil"); var Headline = image.GetString("Item." + Part + ".Overskrift"); var Text = image.GetString("Item." + Part + ".Tekst"); <div class="image"> @if( ShowImage ) { <div class="img"> @if( !string.IsNullOrEmpty(Link) ) { <text> <a href="@(Link)" alt="@(Alt)" title="@(Alt)" target="@(Target)"> <img class="img-responsive" src="@( Image )" border="0" /> </a> </text> } else { <img class="img-responsive" src="@( Image )" border="0" /> } </div> } @if( ShowHeadline && !string.IsNullOrEmpty( Headline ) ) { <div class="img-label"> @if( !string.IsNullOrEmpty(Link) ) { <text> @*<a href="@(Link)" alt="@(Alt)" title="@(Alt)">*@ @(Headline) @*</a>*@ </text> } else { @(Headline) } </div> } @if( ShowDescription && !string.IsNullOrEmpty(Text) ) { <div class="img-description"> @(Text) </div> } </div> } @helper RenderBoard() { string boardBackground = GetString("Item.Baggrundsfarve"); bool noMargins = GetBoolean("Item.UdenMarginer"); string addToPackery = ""; if( noMargins ) { addToPackery = "no-margin"; } <div class="pin-board @(addToPackery)" style="background-color:@(boardBackground);"> <div class="row packery-container"> @foreach(LoopItem gtk in GetLoop("Item.Opslag") ) { string MainClass = ""; string MainStyle = ""; string MainAdditions = ""; bool HasFile = ( !string.IsNullOrEmpty( gtk.GetString("Item.Opslag.Fil") ) ? true : false ); bool FullBackground = gtk.GetBoolean("Item.Opslag.FuldBaggrund"); bool IsYoutube = ( !string.IsNullOrEmpty( gtk.GetString("Item.Opslag.YoutubeId") ) ? true : false ); string BackgroundColor = gtk.GetString("Item.Opslag.Baggrundsfarve"); bool ShowBackgroundColor = true; if( HasFile && FullBackground ) { ShowBackgroundColor = false; } if( !string.IsNullOrEmpty(BackgroundColor) && ShowBackgroundColor ) { MainStyle = MainStyle + "background-color:" + BackgroundColor + ";"; } if( FullBackground ) { if( HasFile ) { string File = gtk.GetString("Item.Opslag.Fil"); string Extension = Path.GetExtension( File ).ToLower(); if( Extension.Equals(".png") || Extension.Equals(".jpg") || Extension.Equals(".jpeg") ) { MainStyle = MainStyle + "background-image:url('" + File + "'); background-repeat:no-repeat; background-size:100% auto;"; } } } if( IsYoutube ) { MainClass = MainClass + " video-link"; MainAdditions = MainAdditions + " data-video-id='" + gtk.GetString("Item.Opslag.YoutubeId") + "'"; } if( !string.IsNullOrEmpty( gtk.GetString("Item.Opslag.Link") ) && !IsYoutube ) { var linkAddition = ""; if( gtk.GetBoolean("Item.Opslag.BenINytVindue") ) { linkAddition = "target='_BLANK'"; MainAdditions = MainAdditions + " onclick='window.open(\"" + gtk.GetString("Item.Opslag.Link") + "\",\"_blank\");'"; } else { MainAdditions = MainAdditions + " onclick='location.href=\"" + gtk.GetString("Item.Opslag.Link") + "\";'"; } MainStyle = MainStyle + "cursor:pointer;"; <text> <a href="@(gtk.GetString("Item.Opslag.Link"))" @(linkAddition) alt="@(gtk.GetString("Item.Opslag.Alt"))" title="@(gtk.GetString("Item.Opslag.Alt"))"></a> </text> } <div class="pin col-md-3 col-sm-4 col-xs-12 item s"> <div class="content h@(gtk.GetString("Item.Opslag.Hoejde")) @(MainClass)" style="@(MainStyle)" @(MainAdditions)> @if( FullBackground ) { <text> <div class="item-content-full @(gtk.GetValue("Item.Opslag.Tekstjustering")) @(gtk.GetValue("Item.Opslag.Tekstfarve")) @(gtk.GetValue("Item.Opslag.Skriftst_rrelse"))"> @(gtk.GetValue("Item.Opslag.Tekst")) </div> </text> } else { string FirstBoxStyle = ""; string FirstBoxClass = ""; string Media = ""; if( HasFile ) { string File = gtk.GetString("Item.Opslag.Fil"); string Extension = Path.GetExtension( File ).ToLower(); if( Extension.Equals(".png") || Extension.Equals(".jpg") || Extension.Equals(".jpeg") ) { Media = "<img src='" + File + "' class='img-responsive' style='width:100%;' />"; } } <text> <div class="item-header @(FirstBoxClass)" style="@(FirstBoxStyle)"> @(Media) </div> <div class="item-description @(gtk.GetValue("Item.Opslag.Tekstfarve")) @(gtk.GetValue("Item.Opslag.Skriftst_rrelse"))"> @(gtk.GetValue("Item.Opslag.Tekst")) </div> </text> } </div> </div> } </div> </div> } @helper RenderCollage() { IEnumerable<LoopItem> elements = GetLoop("Item.Elementer_New"); string addToPackery = "collage"; if (elements.Any()) { <div class="pin-board @(addToPackery)"> <div class="row packery-container"> @foreach(LoopItem gtk in elements) { string MainClass = ""; string MainStyle = ""; string MainAdditions = ""; string File = gtk.GetString("Item.Elementer_New.Billede"); bool HasFile = !string.IsNullOrEmpty(File); string BackgroundColor = gtk.GetString("Item.Elementer_New.Baggrundsfarve"); string Retning = gtk.GetString("Item.Elementer_New.Retning"); string Stoerrelse = gtk.GetString("Item.Elementer_New.St_rrelse"); string Link = gtk.GetString("Item.Elementer_New.Link"); string Text = gtk.GetString("Item.Elementer_New.Tekst"); bool HasLink = !string.IsNullOrEmpty(Link); string AltText = gtk.GetString("Item.Elementer_New.Alt"); string TextColorClass = gtk.GetString("Item.Elementer_New.Skriftfarve"); string defaultClasses = "col-md-3 col-sm-4 col-xs-12"; if( !string.IsNullOrEmpty(Retning) && !string.IsNullOrEmpty(Stoerrelse) ) { if(Retning == "horizontal") { if(Stoerrelse == "size2") { defaultClasses = "col-xs-12 col-sm-8 col-md-6"; } } else { if(Stoerrelse == "size2") { defaultClasses = defaultClasses + " height2"; } } } //string Extension = Path.GetExtension(File).ToLower(); //if (Extension.Equals(".png") || Extension.Equals(".jpg") || Extension.Equals(".jpeg")) //{ // MainStyle += "background-image:url('" + File + "'); background-repeat:no-repeat; background-size:100% auto;"; //} if (!HasFile) { if (!string.IsNullOrEmpty(BackgroundColor)) { MainStyle += "background-color:" + BackgroundColor + ";"; } else { MainStyle += "background-color:#ffffff;"; } } else { string Media = ""; string CropWidth = string.Empty; string CropHeight = string.Empty; int BaseSize = 300; string Extension = Path.GetExtension(File).ToLower(); if (Extension.Equals(".png") || Extension.Equals(".jpg") || Extension.Equals(".jpeg")) { if (Retning == "vertical" && Stoerrelse == "size2") { CropHeight = (2 * BaseSize).ToString(); CropWidth = BaseSize.ToString(); } else if (Retning == "horizontal" && Stoerrelse == "size2") { CropHeight = BaseSize.ToString(); CropWidth = (2 * BaseSize).ToString(); } else { CropHeight = BaseSize.ToString(); CropWidth = BaseSize.ToString(); } if (!string.IsNullOrEmpty(CropWidth) && !string.IsNullOrEmpty(CropHeight)) { File = "/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=" + File + "&Format=png&Width=" + CropWidth + "&Height=" + CropHeight + "&Crop=0"; } MainStyle += "background-image:url('" + File + "'); background-repeat:no-repeat; background-position:center center; background-size:cover;"; //Media = "<img src='" + File + "' class='img-responsive' style='width:100%;' />"; } } if(HasLink) { var linkAddition = ""; if(gtk.GetBoolean("Item.Elementer_New.BenINytVindue") ) { linkAddition = "target='_BLANK'"; MainAdditions = MainAdditions + " onclick='window.open(\"" + Link + "\",\"_blank\");'"; } else { MainAdditions = MainAdditions + " onclick='location.href=\"" + Link + "\";'"; } MainStyle = MainStyle + "cursor:pointer;"; @*<text> <a href="@Link" @(linkAddition) alt="@AltText" title="@AltText"></a> </text>*@ } <div class="pin @(defaultClasses) item @(HasLink ? "link" : "")" title="@AltText"> <div class="content @(Stoerrelse) @(MainClass) @(TextColorClass)" style="@(MainStyle)" @(MainAdditions)> @if (HasFile) { string FirstBoxStyle = ""; string FirstBoxClass = ""; <text> @*<div class="item-header @( FirstBoxClass)" style="@( FirstBoxStyle)"> @( Media) </div>*@ @if (!string.IsNullOrEmpty(Text)) { <div class="item-description" style="font-weight: 600; font-weight: bold;"> @Text </div> } </text> } else { <text> <div class="item-content-full"> @if (!string.IsNullOrEmpty(Text)) { @Text } </div> </text> } </div> </div> } </div> </div> } } @helper Render3RowModule() { var BackgroundColor = "background-color:" + GetString("Item.Baggrundsfarve") + "; "; var TextColor = "color:" + GetString("Item.Tekstfarve") + ";"; <text> <div class="icon-holder" style="@(BackgroundColor) @(TextColor)"> <div class="container"> <div class="row row-centered icons" > <div class="headline"> <h2>@GetValue("Item.Overskrift")</h2> </div> @foreach(LoopItem gtk in GetLoop("Item.Ikoner") ) { if( !string.IsNullOrEmpty( gtk.GetString("Item.Ikoner.Billedefil") ) && string.IsNullOrEmpty( gtk.GetString("Item.Ikoner.Tekst") ) ) { <text> <div class="col-sm-4 col-xs-6 col-centered"> @RenderImage(gtk, "Ikoner", true, false, true) </div> </text> } else if( string.IsNullOrEmpty( gtk.GetString("Item.Ikoner.Billedefil") ) && !string.IsNullOrEmpty( gtk.GetString("Item.Ikoner.Tekst") ) ) { <text> <div class="col-sm-4 col-xs-12 just-text col-centered"> @RenderImage(gtk, "Ikoner", true, true, false) </div> </text> } else { <text> <div class="col-sm-4 col-xs-12 just-text col-centered"> @RenderImage(gtk, "Ikoner", true, true, false) </div> </text> } } </div> @if( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Link") ) ) { <text> <div class="inline-link" style="padding-bottom:4em;margin-top:2em !important;"> <a href="@(GetValue("Item.Link"))" alt="@(GetValue("Item.Alt"))" title="@(GetValue("Item.Alt"))" class="button orange">@(GetValue("Item.Linktekst"))</a> </div> </text> } </div> </div> </text> } @helper RenderVideo() { <text> @if(!string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.YoutubeId") ) ) { if( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Overskrift") ) ) { string ContClass = "container"; if( GetBoolean("Item.VisITekstmodul") ) { ContClass = "container-fluid"; } <text> <div class="@(ContClass) top-padding bot-padding"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 headline"> <h2 style="margin-bottom:0px;padding-bottom:0px;">@(GetValue("Item.Overskrift"))</h2> </div> </div> @if( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Tekst") ) ) { <div class="row"> <div class="col-xs-12 textContent no-padding"> @(GetValue("Item.Tekst")) </div> </div> } </div> </text> } } <div class="video site-video"> @if(!string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.YoutubeId") ) ) { if( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.StatiskBillede") ) ) { <text> <div class="the_player youtube hidden-sm hidden-xs" id="@(GetString("Item.YoutubeId"))" src="@(GetString("Item.StatiskBillede"))" style="width:100%; height:auto;"></div> <script type="text/javascript"> function param(t) { return null !== t.getAttribute("data-params") ? t.getAttribute("data-params") : '?autoplay=1&rel=0&controls=0&showinfo=0@(GetBoolean("Item.Undertekster")?"&yt:cc=on&cc_load_policy=1":"")' } var i, c, y, v, s, n, im = new Array; for (v = document.getElementsByClassName("youtube"), n = 0; n < v.length; n++) im[n] = v[n].hasAttribute("src") ? v[n].getAttribute("src") : "http://i.ytimg.com/vi/" + v[n].id + "/hqdefault.jpg"; for (v.length > 0 && (s = document.createElement("style"), s.type = "text/css", s.innerHTML = '.youtube{background-color:#000;display:block;max-width:100%;overflow:hidden;position:relative;cursor:hand;cursor:pointer}.youtube .thumb{bottom:0;display:block;left:0;margin:0px;max-width:100%;position:absolute;right:0;top:0;width:100%;height:100%}.youtube .play{filter:alpha(opacity=80);opacity:.8;height:77px;left:50%;margin-left:-38px;margin-top:-38px;position:absolute;top:50%;width:77px;background:url("https://lh3.ggpht.com/vo4W82YNfpJDsttqn-22YsLtEJjmOtIB-54yIxR5wQA0Ucs5leNIu-W8iEmyY8-Pf7RWHk4=w64") no-repeat}', document.body.appendChild(s)), n = 0; n < v.length; n++) { y = v[n]; i = document.createElement("img"); i.setAttribute("src", im[n]); i.setAttribute("class", "thumb"); c = document.createElement("div"); c.setAttribute("class", "play"); y.appendChild(i); y.appendChild(c); function addFrame(ele) { if( typeof(ele) == "undefined" ) { ele = this; } var t = document.createElement("iframe"); t.setAttribute("frameborder", "0"); t.setAttribute("class", "the_player youtube"); t.setAttribute("src", "https://www.youtube-nocookie.com/embed/" + ele.id + param(ele)), t.style.width = ele.style.width, t.style.height = ele.style.height, ele.parentNode.replaceChild(t, ele) } y.onclick = function() { addFrame(this); } if( parseInt( window.outerWidth ) <= 974 ) { console.log("Less."); addFrame(y); } else { console.log("More."); } } </script> <div class="clearfix"></div> </text> } else { <text> <iframe width="100%" height="auto" class="youtube the_player" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/@(GetString("Item.YoutubeId"))?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </text> } } else { <div class="inner-content"> <img src="/Files/Templates/Designs/ucn2015/img/video_play_icon.png" class="play_video" /> <div style="color:@(GetValue("Item.Tekstfarve"));"> <h2>@(GetValue("Item.Overskrift"))</h2> <p>@(GetString("Item.Tekst").Replace("<p>","").Replace("</p>",""))</p> </div> </div> <video width="100%" height="auto" class="the_player" poster="/Files/Templates/Designs/ucn2015/img/transparency.png" style='background-image:url(@(GetValue("Item.StatiskBillede")));'> <source src='@(GetValue("Item.Billedefil"))' type='video/mp4' /> Your browser does not support the video tag. </video> } </div> <br/> </text> } @helper RenderModule() { int setMT = GetInteger("Item.MarginTop"); int setMB = GetInteger("Item.MarginBund"); var marginT = ""; var marginB = ""; if( setMT != 0 ) { if( setMT > 0 ) { marginT = "padding-top:" + GetValue("Item.MarginTop").ToString() + "px;"; } else { marginT = "padding-top:0px;"; } } if( setMB != 0 ) { if( setMB > 0 ) { marginB = "padding-bottom:" + GetValue("Item.MarginBund").ToString() + "px;"; } else { marginB = "padding-bottom:0px;"; } } var BackgroundColor = "background-color:" + GetString("Item.Baggrund") + "; "; <text> @if( GetBoolean("Item.IndlejretTekst") ) {} else { <text> @(GetValue("Item.Tekst")) </text> } <div class="dwmodule" style="@(BackgroundColor) @(marginT) @(marginB)"> @if( GetBoolean("Item.IndlejretTekst") ) { <text> <div class="container"><div class="row"><div class="col-xs-12"> @(GetValue("Item.Tekst"))<br/> </div></div></div> </text> } else {} @GetValue("ParagraphModule") @if( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Link") ) ) { <text> <div class="inline-link" style="padding-bottom:4em;"> <a href="@(GetValue("Item.Link"))" alt="@(GetValue("Item.Alt"))" title="@(GetValue("Item.Alt"))" class="button orange">@(GetValue("Item.Linktekst"))</a> </div> </text> } </div> </text> } @helper RenderContactBox() { var BackgroundColor = "background-color:" + GetString("Item.Baggrundsfarve") + "; "; var TextColor = "color:" + GetString("Item.Tekstfarve") + ";"; if(!string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Visning") ) && GetString("Item.Visning").Equals("rdesc") ) { <div class="icon-holder contacts round-desc" style="@(BackgroundColor) @(TextColor)"> <div class="container"> @if( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Overskrift") ) ) { <text> <div class="row"> <div class="headline"> <h2>@GetValue("Item.Overskrift")</h2> </div> </div> </text> } @foreach( LoopItem cp in GetLoop("Item.Kontaktpersoner") ) { var Image = cp.GetString("Item.Kontaktpersoner.Billede"); // product.GetString("Ecom:Product.ImageSmall.Clean"); var Headline = cp.GetString("Item.Kontaktpersoner.Navn"); // product.GetString("Ecom:Product.Name"); var Text = cp.GetString("Item.Kontaktpersoner.Tr_ffetider"); // product.GetString("Ecom:Product.LongDescription"); <text> <div class="row icons contact"> <div class="col-md-push-2 col-md-2 col-xs-6 col-xs-push-3 image"> <img class="img-responsive img-circle" style="width:100%;" src="/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=@( Image )&Format=jpg&Width=208&Height=208&Crop=0" border="0" /> </div> <div class="col-md-10 col-xs-12 col-md-6 col-md-push-2"> <div class="contact-details-icons square-image round-desc"> <div class="img-label"> @(Headline) </div> <div class="img-description square-image"> <div class="i-do">@( cp.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Stilling") )</div> @( StringTool.Truncate( cp.GetString("Item.Kontaktpersoner.Beskrivelse").Replace("<p>","").Replace("</p>","").Trim(), 450 ) ) @if( !string.IsNullOrEmpty( cp.GetString("Item.Kontaktpersoner.KnapLink") ) ) { <text> <a href="@(cp.GetString("Item.Kontaktpersoner.KnapLink"))" target="@(cp.GetValue("Item.Kontaktpersoner.KnapTarget"))" alt="@(cp.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Knap_Alt"))" title="@(cp.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Knap_Alt"))">@(cp.GetValue("Item.Kontaktpersoner.KnapTekst"))</a> </text> } @*<br /><br />*@ @( cp.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Telefon") )<br /> <a href="mailto:@( cp.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Email") )" alt="@( cp.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Email") )">@( cp.GetValue("Item.Kontaktpersoner.Email") )</a> </div> </div> </div> </div> </text> } </div> </div> } else { <text> <div class="icon-holder contacts" style="@(BackgroundColor) @(TextColor)"> <div class="container"> <div class="row icons row-centered" > <div class="headline"> <h2>@GetValue("Item.Overskrift")</h2> </div> @{ int TotalRun = 0; int i = 0; int count = GetLoop("Item.Kontaktpersoner").Count(); } @foreach( LoopItem cp in GetLoop("Item.Kontaktpersoner") ) { int ItemsLeft = count - TotalRun; string offset = ""; /*if( ItemsLeft == 1 && i == 0 ) { offset = "col-sm-offset-4 col-xs-offset-0"; } else if( ItemsLeft == 2 && i == 0 ) { offset = "col-sm-offset-2 col-xs-offset-0"; }*/ @* if( i == 0 ) { @:<div> }*@ <text> <div class="col-sm-6 col-md-6 col-xs-12 just-text contact @(offset) col-centered"> @RenderContact( cp, GetString("Item.Visning") @*cp.GetLoop("Item.Kontaktpersoner.Kontakt").First()*@ ) </div> </text> i++; @* if( i == 3 || ( TotalRun +1 ) == count) { @:</div> i = 0; } *@ TotalRun++; } </div> </div> </div> </text> } } @helper RenderNavigationBoxes() { string background = "background-color:" + GetString("Item.BaggrundsfarveBox") + ";"; string Overskrift = GetString("Item.OverskriftBox"); string Billede = GetString("Item.BilledeBox"); bool hasFour = ( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Overskrift4") ) || !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Billede4") ) ? true : false ); bool hasTwo = (string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Overskrift3") ) && string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Billede3") ) ? true : false ); bool hasOne = (string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Overskrift2") ) && string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Billede2") ) ? true : false ); int i = 1; int countTo = ( hasFour ? 4 : 3 ); countTo = ( hasTwo ? 2 : countTo ); countTo = ( hasOne ? 1 : countTo ); string colSet = ( hasFour ? "col-md-3 col-lg-3 col-lg-height col-md-height col-xs-12" : "col-md-4 col-lg-4 col-lg-height col-md-height col-xs-12"); colSet = ( hasTwo ? "col-md-6 col-lg-6 col-lg-height col-md-height col-xs-12" : colSet); colSet = ( hasOne ? "col-md-12 col-lg-12 col-lg-height col-md-height col-xs-12" : colSet); string classExtra = " "; if( GetBoolean("Item.AfstandTop") == true ) { classExtra = classExtra + " top-padding"; } if( GetBoolean("Item.AfstandBund") == true ) { classExtra = classExtra + " bottom-padding"; } bool HasHeadline = true; if( string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.BilledeBox") ) && string.IsNullOrEmpty( Overskrift ) ) { HasHeadline = false; } <text> <div class="navigationbox @(classExtra)" style="@(background)"> <div class="container"> @if( HasHeadline == false ) { } else { <div class="row"> <div class="col-xs-12 headline"> @if( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.BilledeBox") ) ) { <text> <img src="@(Billede)" /> </text> } else { if( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Tekst") ) ) { <text> <h2 style="margin-bottom:0px;padding-bottom:0px;">@(Overskrift)</h2> </text> } else { <text> <h2>@(Overskrift)</h2> </text> } } </div> </div> } @if( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Tekst") ) ) { <text> <div class="row bot-spacing"> <div class="col-xs-12 textContent no-padding"> <br /> @( GetValue("Item.Tekst") ) </div> </div> </text> } <div class="row row-same-height boxes"> @{ while( i <= countTo ) { string append = ( i == 1 ? "" : i.ToString() ); string Title = "Item.Overskrift" + append; string Image = "Item.Billede" + append; string Background = "Item.Baggrundsfarve" + append; string Links = "Item.Links" + append; string HeadingColor = "Item.Overskriftfarve" + append; string HeadingLink = "Item.OverskriftLink" + append; string HeadingLinkAlt = "Item.OverskriftLinkAlt" + append; string HeadingLinkTarget = "Item.OverskriftLinkTarget" + append; List<LoopItem> item = null; switch( i ) { case 1: item = GetLoop("Item.Links"); break; case 2: item = GetLoop("Item.Links2"); break; case 3: item = GetLoop("Item.Links3"); break; case 4: item = GetLoop("Item.Links4"); break; case 5: item = GetLoop("Item.Links5"); break; } string LinkText = Links + ".LinkTekst"; string Link = Links + ".Link"; string Alt = Links + ".Alt"; string Target = Links + ".Target"; string Skjul = Links + ".Skjul"; <div class="single-box @(colSet)"> @{ var headstyle = ""; } @if( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Overskriftsh_jde") ) ) { headstyle = "height:" + GetString("Item.Overskriftsh_jde") + "px;"; } @if( !string.IsNullOrEmpty( GetString(HeadingLink) ) ) { <a href="@GetString(HeadingLink)" @if( !string.IsNullOrEmpty( GetString(HeadingLinkAlt) ) ) {<text>alt='@GetString(HeadingLinkAlt)' title='@GetString(HeadingLinkAlt)'</text>} @if( !string.IsNullOrEmpty( GetString(HeadingLinkTarget) ) ) {<text>target='@GetString(HeadingLinkTarget)'</text>} > <div class="heading" style="background-color:@(GetValue(Background)); @(headstyle)"> @if( !string.IsNullOrEmpty( GetString(Image) ) ) { <text><img src="@(GetValue(Image))" /></text> } else { <text><h3 style="color:@(GetValue(HeadingColor));">@(GetValue(Title))</h3></text> } </div> </a> } else { <div class="heading" style="background-color:@(GetValue(Background)); @(headstyle)"> @if( !string.IsNullOrEmpty( GetString(Image) ) ) { <text><img src="@(GetValue(Image))" /></text> } else { <text><h3 style="color:@(GetValue(HeadingColor));">@(GetValue(Title))</h3></text> } </div> } <div class="body"> <ul> @foreach( LoopItem link in item ) { if( link.GetBoolean(Skjul) ) { continue; } bool MissingLink = string.IsNullOrEmpty( link.GetString(Link) ); if( MissingLink ) { <text> <li class="overskrift"> @(link.GetValue(LinkText)) </li> </text> } else { <text> <li> <a href="@(link.GetValue(Link))" alt="@(link.GetValue(Alt))" title="@(link.GetValue(Alt))" target="@(link.GetValue(Target))">@(link.GetValue(LinkText))</a> </li> </text> } } </ul> </div> </div> i++; } } </div> </div> </div> </text> } @helper RenderCatalog() { string Billede1 = ( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Billede_link") ) ? GetString("Item.Billede_link") : GetString("Item.Billede") ); string Billede2 = ( !string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Billede_link2") ) ? GetString("Item.Billede_link2") : GetString("Item.Billede2") ); string divClass = "container"; if( GetBoolean("Item.ErITekstfelt") ) { divClass = divClass + "-fluid"; } <text> <div class="@(divClass)"> <div class="row catalogues"> @if( string.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Overskrift2") ) ) { <text> <div class="col-md-6 col-md-push-3 col-xs-12 catalogue"> <h2>@(GetValue("Item.Overskrift") )</h2> <a href="@(GetValue("Item.Link") )" target="@(GetValue("Item.Target"))" alt="@(GetValue("Item.Alt"))" title="@(GetValue("Item.Alt"))"><img src="@(Billede1)" class="img-responsive" /></a> </div> </text> } else { <text> <div class="col-md-4 catalogue"> <h2>@(GetValue("Item.Overskrift") )</h2> <a href="@(GetValue("Item.Link") )" target="@(GetValue("Item.Target"))" alt="@(GetValue("Item.Alt"))" title="@(GetValue("Item.Alt"))"><img src="@(Billede1)" class="img-responsive" /></a> </div> <div class="col-md-4 catalogue"> <h2>@(GetValue("Item.Overskrift2") )</h2> <a href="@(GetValue("Item.Link2") )" target="@(GetValue("Item.Target2"))" alt="@(GetValue("Item.Alt2"))" title="@(GetValue("Item.Alt2"))"><img src="@(Billede2)" class="img-responsive" /></a> </div> </text> } </div> </div> </text> } @helper RenderSeperator() { var justify = GetString("Item.JusteringTop"); var add=""; if( !string.IsNullOrEmpty(justify) ) { add=" style='top:" + justify + "px' "; } <text><div style="position:relative;"><div class="seperator-arrow @(GetValue("Item.Placering"))" @(add) ></div></div></text> } @helper RenderButton() { var bgc = "background-color:" + GetString("Item.Baggrunds") + ";"; var fgc = "color:" + GetString("Item.Tekstfarve") + ";"; <text> <div class="inline-link" style="text-align:@(GetValue("Item.Justering")) !important; margin-bottom: 2em !important;margin-top:2em !important;"> <a @if( !String.IsNullOrEmpty( GetString("Item.Link") )) { <text>href="</text>@GetValue("Item.Link")<text>"</text> } target="@(GetValue("Item.Target"))" alt="@(GetValue("Item.Titel_Alt"))" title="@(GetValue("Item.Titel_Alt"))" class="button" style="@(bgc) @(fgc) margin-top:0px !important;"> @(GetValue("Item.Tekst")) </a> </div> </text> } @helper RenderActButtons() { var rnd = new Random(); <text> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12"> <div class="sort-collection as-button"> <h3>@(GetValue("Item.Overskrift"))</h3><hr> <ul class="sort-option row" data-name="Type"> @foreach(var item in GetLoop("Item.Knapper")) { var add = ""; if( !string.IsNullOrEmpty( item.GetString("Item.Knapper.KnapTekst") ) ) { add = "height:121px;"; } <li class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <a href="@(item.GetValue("Item.Knapper.Link"))" alt='@(item.GetValue("Item.Knapper.Alt"))' title='@(item.GetValue("Item.Knapper.Link_Titel"))' target='_@(item.GetValue("Item.Knapper.LinkTarget"))'> <div class="study-button @(GetValue("Item.Knapfarve"))" style="background-image:none; @(add)"> <b @if(string.IsNullOrEmpty( item.GetString("Item.Knapper.KnapTekst") ) ) { <text>style="height:auto;display:block;margin-bottom:0px;line-height:0px;"</text> } ><span>@(item.GetValue("Item.Knapper.Knaptitel"))</span></b> @if( !string.IsNullOrEmpty( item.GetString("Item.Knapper.KnapTekst") ) ) { <p> @(item.GetValue("Item.Knapper.KnapTekst")) </p> } </div> </a> </li> } </ul> </div> </div> </div> </div> </text> } @helper RenderNavTile() { // We get colors in HEX, so must be converted to RGB. string ActualColor1 = GetString("Item.Farve"); string ActualColor2 = GetString("Item.Farve2"); // Probably contains #, so lets remove it. //ActualColor1 = ActualColor1.Replace("#",""); //ActualColor2 = ActualColor2.Replace("#",""); // Lets get them RGB's string BoxOneHeading = GenerateRgba(ActualColor1, "1"); string BoxOneBody = GenerateRgba(ActualColor1,"0.8"); string BoxTwoHeading = GenerateRgba(ActualColor2, "1"); string BoxTwoBody = GenerateRgba(ActualColor2,"0.8"); // Heights string BoxOneHeadPixels = GetString("Item.OverskriftH_jde"); string BoxTwoHeadPixels = GetString("Item.OverskriftH_jde2"); // Targets string BoxOneTarget = GetString("Item.LinkTarget"); string BoxTwoTarget = GetString("Item.LinkTarget2"); // Titles string BoxOneTitle = GetString("Item.LinkHover"); string BoxTwoTitle = GetString("Item.LinkHover2"); <text> <div class="container-fluid tile-list"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <a class="tile-link" target='@(BoxOneTarget)' href="@(GetValue("Item.Link"))" alt='@(GetValue("Item.LinkAlt"))'>@(GetValue("Item.Overskrift"))</a> <div class="tile" title="@(BoxOneTitle)" onclick="doTileClick(this);"> <div class="heading" style='background-color:@(BoxOneHeading) @(!string.IsNullOrEmpty(BoxOneHeadPixels) ? "height:" + BoxOneHeadPixels + "px" : "");'> <span>@(GetValue("Item.Overskrift"))</span> </div> <div class="body" style="background-color:@(BoxOneBody)"> <span>@(GetValue("Item.Tekst"))</span> </div> </div> </div> @if( !string.IsNullOrEmpty(GetString("Item.Overskrift2"))) { <div class="col-md-6"> <a class="tile-link" target='@(BoxTwoTarget)' href="@(GetValue("Item.Link2"))" alt='@(GetValue("Item.LinkAlt2"))'>@(GetValue("Item.Overskrift2"))</a> <div class="tile" title="@(BoxTwoTitle)" onclick="doTileClick(this);"> <div class="heading" style='background-color:@(BoxTwoHeading) @(!string.IsNullOrEmpty(BoxTwoHeadPixels) ? "height:" + BoxTwoHeadPixels + "px" : "")'> <span>@(GetValue("Item.Overskrift2"))</span> </div> <div class="body" style="background-color:@(BoxTwoBody)"> <span>@(GetValue("Item.Tekst2"))</span> </div> </div> </div> } </div> </div> </text> } @switch( item ) { @*case "GoodToKnow" : @RenderGoodToKnow(); break;*@ case "BilledeOgTekst" : @RenderImageModule(); break; case "3P_Stribe" : @Render3RowModule(); break; case "Opslagstavle" : @RenderBoard(); break; case "Video": @RenderVideo(); break; case "Billede": @RenderImageSimple() break; case "Nyheder_3P_Stribe": @RenderNewsModule() break; case "Kontaktkasse": case "RelativKontaktkasse": @RenderContactBox() break; case "Collage": @RenderCollage(); break; case "Navigationskasser": @RenderNavigationBoxes(); break; case "DynamicwebModul": @RenderModule() break; case "Seperatorpil": @RenderSeperator() break; case "Harmonika": @RenderAccordion() break; case "Mange_Links": @RenderLinksbox() break; case "Knap": @RenderButton() break; case "Bladrekatalog": @RenderCatalog() break; case "IndexItem": @RenderIndexItem() break; case "Aktuelt": @RenderActualItem() break; case "Act2LearnKnapper": @RenderActButtons() break; case "Navigationsfliser": @RenderNavTile() break; default: @GetValue("ParagraphText") break; }

Vil du ikke gå glip af noget?

Meld dig til Next Stop UCN og bliv mindet om åbent hus og events.