Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på sundhedsadministrativ koordinator
 

Fakta om uddannelsen

Studiestart: September og februar
Adgangskvotient: 7,2 i 2021
Studiepladser: 80 pladser fordelt på studiestart i september (40) og februar (40).
Kvotefordeling: 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2

Vær opmærksom på at optagelseskvotient for 2021 ikke forventes at være sammenlignelig med 2022-optaget, da ansøgningsproceduren er ændret til specifikke ansøgninger til de 2 studiestarte sommer og vinter.

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator.

Kvote 1

Ansøgning via kvote 1 er for dig, der udelukkende ønsker at blive vurderet på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Adgangskrav

Adgangskrav for kvote 1

 • Gymnasial eksamen
 • Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C

Betinget optagelse

Denne uddannelse har betinget optagelse. Det betyder din ansøgning i nogle tilfælde kan behandles på lige fod med andre, selv om du ved ansøgningsfristens udløb ikke opfylder adgangskravene til denne uddannelse. Det vil sige, at du måske kan blive optaget på studiet – men kun på betingelse af, at du når at opfylde adgangskravene inden studiestart.

Kontakt studievejledningen, hvis du har spørgsmål.

Udvælgelseskriterier

Udvælgelseskriterier for kvote 1

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi ansøgere i denne kvote med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 1

Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00.

Særlig frist for ansøgere med udenlandsk gymnasial eksamen

Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er den 15. marts kl. 12.00.

Find yderligere vejledning på ufm.dk

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer:

Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelse, sommer: 89090
Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelse, vinter: 89092

Om kvote 1

Få mere information om kvote 1-optagelse.

Hvis du er i tvivl om definitionen, kan du læse en detaljeret definition af begrebet gymnasial eksamen.

50% af studiepladserne tildeles ansøgere i kvote 1.


Kvote 2

Ansøgning via kvote 2 er for dig, der gerne vil vurderes ud fra andre relevante kvalifikationer end eksamensgennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Det kan fx være relevante kvalifikationer fra erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde.

Adgangskrav

Adgangskrav for kvote 2

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav:

 • Gymnasial eksamen med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1, og med de specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C
 • En af følgende erhvervsuddannelser (ingen specifikke adgangskrav):
  • Generel kontoruddannelse

  • Kontoruddannelse med specialer

  • Social- og sundhedsassistent

 • Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

  • Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke de relevante uddannelser nævnt ovenfor.

  • Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C

Du kan også søge kvote 2, hvis du har:

 • En Dansk/Fransk Baccalauréat (DBF), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalauréat (IB) eller Option Internationale du Baccalauréat (OIB)
 • Udenlandsk eksamen, uanset statsborgerskab, som ikke kan omregnes til en dansk eksamenskvotient
 • Har udenlandsk eksamen, som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen
 • En godkendt individuel konkret forhåndsvurdering, hvis du ikke opfylder et af de formelle krav. Læs mere om individuel konkret forhåndsvurdering.

Er din adgangsgivende eksamen fra et ikke-nordisk land, skal du som udgangspunkt have bestået Studieprøven i dansk eller have andre tilsvarende kvalifikationer i dansk. Som hovedregel må Studieprøven ikke være mere end 5 år gammel.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har betinget optagelse. Det betyder din ansøgning i nogle tilfælde kan behandles på lige fod med andre, selv om du ved ansøgningsfristens udløb ikke opfylder adgangskravene til denne uddannelse. Det vil sige, at du måske kan blive optaget på studiet – men kun på betingelse af, at du når at opfylde adgangskravene inden studiestart.

Kontakt studievejledningen, hvis du har spørgsmål.

Udvælgelseskriterier

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende dokumenterede kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Karaktergennemsnittet i den adgangsgivende eksamen
 • Beståede studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen, f.eks. jura, administration eller kommunikation
 • Har erhvervserfaring. Vi lægger primært vægt på erhvervserfaring inden for administrativt arbejde, sekretær eller arbejde i sundhedsvæsenet. Erhvervserfaringen skal svare til 30 timer/uge i minimum 6 måneder.
 • Har været på udlandsophold, højskoleophold eller aftjent værnepligt i minimum 3 sammenhængende måneder
 • Har haft frivilligt arbejde
 • Motivationsbeskrivelse. Læs mere om motivationsbeskrivelse under Vilkår for optagelse.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for upload af dokumentation

Samtlige relevante aktiviteter skal være angivet i din ansøgning og dokumentation for gennemførte aktiviteter skal være uploadet til din ansøgning på optagelse.dk inden den 15. marts klokken 12:00.

Hvis du inden den 15.  marts kl. 12:00 har angivet relevante aktiviteter, som du endnu ikke har gennemført, skal du uploade dokumentation for, at du har gennemført disse til din ansøgning snarest muligt og inden den 5. juli kl. 12:00.

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer:

Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelse, sommer: 89090
Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelse, vinter: 89092

Individuel konkret forhåndsvurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel konkret forhåndsvurdering.

En positiv individuel konkret forhåndsvurdering giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en individuel konkret forhåndsvurdering eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med en positiv individuel konkret forhåndsvurdering.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

50% af studiepladserne tildeles ansøgere i kvote 2.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.


Læs mere om optagelse

Studievejledning

Jens Kristian Vejle-Sørensen
Studievejleder
Lokale 1.2.251
Tlf. 72 69 10 33
krv@ucn.dk