Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på sundhedsadministrativ koordinator
 

Fakta om uddannelsen

Studiestart: September og februar
Adgangskvotient: Ikke tilgængelig endnu. Ny uddannelse.
Studiepladser: 66 pladser fordelt på studiestart i september (33) og februar (33).
Kvotefordeling: 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2

Der tages forbehold for et tilstrækkeligt antal ansøgere i forhold til oprettelse af hold.

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator.

Kvote 1

Ansøgning via kvote 1 er for dig, der udelukkende ønsker at blive vurderet på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 1

 • Gymnasial eksamen
 • Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C

Udvælgelseskriterier for kvote 1

Nærmere information på vej.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 1

Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00.

Særlig frist for ansøgere med udenlandsk gymnasial eksamen

Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er 15. marts kl. 12.00.

Find yderligere vejledning på ufm.dk

Om kvote 1

Få mere information om kvote 1-optagelse.

Hvis du er i tvivl om definitionen, kan du læse en detaljeret definition af begrebet gymnasial eksamen.

50% af studiepladserne tildeles ansøgere i kvote 1.


Kvote 2

Ansøgning via kvote 2 er for dig, der gerne vil vurderes ud fra andre relevante kvalifikationer end eksamensgennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Det kan fx være relevante kvalifikationer fra erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 2

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav:

 • Gymnasial eksamen med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1, og med de specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C
 • En af følgende erhvervsuddannelser (ingen specifikke adgangskrav):
  • Generel kontoruddannelse

  • Kontoruddannelse med specialer

  • Social- og sundhedsassistent

 • Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

  • Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke de relevante uddannelser nævnt ovenfor.

  • Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C

Du kan også søge kvote 2, hvis du har:

 • En Dansk/Fransk Baccalauréat (DBF), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalauréat (IB) eller Option Internationale du Baccalauréat (OIB)
 • Udenlandsk eksamen, uanset statsborgerskab, som ikke kan omregnes til en dansk eksamenskvotien
 • Har udenlandsk eksamen, som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen
 • En godkendt forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag, hvis du ikke opfylder et af de formelle krav. Læs mere om forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag.

Er din adgangsgivende eksamen fra et ikke-nordisk land, skal du som udgangspunkt have bestået Studieprøven i dansk eller have andre tilsvarende kvalifikationer i dansk. Som hovedregel må Studieprøven ikke være mere end 5 år gammel.

Udvælgelseskriterier for kvote 2

Nærmere information på vej.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for vedhæftning af dokumentation

Kvote 2 ansøgere kan indtil 15. april vedhæfte dokumentation til ansøgningen på optagelse.dk. Hvis du først senere færdiggør din adgangsgivende eksamen, har du indtil den 5. juli kl. 12.00 til at vedhæfte din dokumentation.

Forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag.

Et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

50% af studiepladserne tildeles ansøgere i kvote 2.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.


Læs mere om optagelse

Studievejledning

Jens Kristian Vejle-Sørensen
Studievejleder
Lokale 1.2.251
Tlf. 72 69 10 33
krv@ucn.dk