Uforudsigeligt arbejde 

Dennis Møller, sygeplejerske på Akut- og traumecenteret på Aalborg Sygehus, fortæller:

Hvad har du arbejdet med, siden du blev færdiguddannet?

Imens vi i vores gruppe skrev på vores bacheloropgave, søgte jeg, ligesom de andre, forskellige stillinger. En af de stillinger jeg søgte, var et vikariat på intensivafdelingen TIA (Hjerte-Lunge Intensivt Afsnit) på Aalborg sygehus. Jeg fik stillingen - en stilling jeg var meget glad for.

Det var et meget spændende job og en stilling, der var umådelig lærerig for mig som nyuddannet sygeplejerske. Blandt andet fordi der var en tre måneders oplæringsperiode, der indeholdt undervisning i nogle af de færdigheder, jeg havde savnet på sygeplejerskeuddannelsen.

Efter 5 måneder stoppede jeg på TIA, da jeg blev tilbudt en fast stilling på Akut- og traumecenteret (Skade/modtagelsen), hvor jeg også havde haft min afsluttende praktik.

Hvad er spændende ved jobbet som sygeplejerske?

I forhold til den stilling jeg har nu, er det helt klart uforudsigeligheden. Jeg elsker, at det næsten dagligt sker, at man det ene øjeblik står i en situation med en stabil patient - hvilket de fleste patienter trods alt er - for dernæst at få besked på at skulle gøre klar til at modtage en patient med fx meget lav blodtryk eller vejtrækningsbesvær. Jeg synes, det er utrolig spændende og en konstant udfordring at modtage og være med til at behandle den kritiske syge og/eller ustabil patient.

Desuden oplever jeg også, at der i skade/modtagelse, men også da jeg var på intensiv, bliver forventet af mig som sygeplejerske, at jeg kan iværksætte den indledende behandling af den kritiske patient, inde lægen kommer. Jeg må indrømme, at dette aspekt af mit job også er kilde til konstant udfordring.

Hvis du skulle give én, der overvejer at blive sygeplejerske, et par ord med på vejen – hvordan skulle de så lyde?

Generelt må jeg sige, at det bedste ved selve uddannelsesforløbet er de mange praktikforløb, hvor man oplever virkeligheden. Man får igennem uddannelsen muligheden for at opleve, hvad man skal lave, når man er færdig.

Praktikforløbene kan også i nogen grad give et pusterum fra de meget teoretiske skoleperioder, hvor teorierne kan virke virkelighedsfjerne.

Hvis jeg skal fremhæve noget generelt omkring fordelen ved at havde en sygeplejerskeuddannelse, er det de utrolige mange muligheder, man har med en sygeplejerskeuddannelse i baglommen. Man har mulighed for at arbejde med mennesker i stort set alle sammenhænge. Selvfølgelig arbejde de fleste sygeplejersker på den ene eller anden måde med pleje af syge mennesker.

Men man har også mulighed for at arbejde med meget andet. Fx som sælger for en medicinalvirksomhed eller et arbejde med forskning. Der er også sygeplejersker, der arbejder som lærere i forskellige sammenhænge. Desuden har man også mulighed for at arbejde med mennesker med forskellige handicap, fysisk som psykisk. Men man kan også arbejde med rådgivning, fx i Hjerteforeningen.

Desuden vil jeg fremhæve muligheden for at opleve verden. Som sygeplejerske er der mange muligheder for at rejse ud via ens fag. Udover gode muligheder for at søge job som sygeplejerske specielt i Skandinavien, men også resten af verden, er der også mange organisationer, der ansætter sygeplejersker for at sende dem ud i verden. Enten som faste stillinger eller i kortere perioder, eksempelvis mens man har orlov for ens faste stilling i Danmark.

Som eksempel kan nævnes muligheden for at arbejde i Grønland, på en boreplatform, blive udsendt med Læger Uden Grænser, Beredskabsstyrelsen eller med forsvaret til lande med væbnede konflikter.