Studieophold i udlandet

På sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg, Hjørring og Thisted har du flere forskellige muligheder for at tilbringe en del af uddannelsen i udlandet.

Du kan fx tage et teoretisk studieophold på et udenlandsk uddannelsessted eller et klinisk forløb på udenlandske sygehuse, sundhedscentre, i hjemmesygepleje, psykiatri eller lignende institutioner.

Formålet med de internationale uddannelsesmuligheder i sygeplejerskeuddannelsen er at uddanne dig til at kunne agere professionelt inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i en globaliseret verden.

Vores erfaring er, at de studerende, der rejser ud, kommer hjem rigere på sociale, kulturelle og faglige oplevelser, som de kan have glæde af i deres videre uddannelse og i deres fremtidige fag som sygeplejersker. Så grib chancen for at få inspiration til udvikling af din egen faglighed gennem mødet med en anden kultur og dens sygeplejefaglige praksis ved at tage et klinik- eller studieophold i udlandet.

Du kan komme på klinisk ophold i udlandet på 4., 6. og 7. semester og på studieophold på 5. semester.

Størstedelen af de studerende vælger et 5-8 ugers klinisk uddannelsesforløb i udlandet. Det foregår oftest på et sygehus, i hjemmeplejen, i psykiatrien, på et sundhedscenter eller lignende institutioner. Du har også mulighed for at deltage i forskellige internationale konferencer, kurser, valgfag, summerschools og lignende. Endelig er der mulighed for at blive buddy for én af de mange udenlandske studerende, der kommer til Danmark for at tage en del af sin uddannelse her hos os.

Vi har en international koordinator, som allerede fra starten af uddannelsen er klar til at vejlede dig i forhold til, hvilke muligheder du har for udlandsophold.

Internationale netværk

Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg, Thisted og Hjørring har et veludbygget internationalt samarbejde med uddannelsesinstitutioner i mange forskellige lande.

Sygeplejerskeuddannelsen er medlem af disse internationale netværk:

Rejsebreve til inspiration

Under de studerendes studieophold i udlandet, skriver de rejsebreve eller laver videoer, hvor de fortæller om deres oplevelser. Her kan du se et par eksempler på, hvilke oplevelser de studerende har fået på deres udlandsophold: 

Læs Rejsebrev fra Tanzania - Arusha

Drømmer du om studieophold i Indien?

Så se dokumentarfilmen her fra en institution i Indien, der tilbyder studieophold for sygeplejestuderende:


Kontakt

Tanja Chræmmer
International koordinator
Aalborg og Thisted
Tlf.: 72 69 10 83
tcm@ucn.dk
Ulla Nielsby
International koordinator
Hjørring
Tlf.: 72 69 12 48
uln@ucn.dk