Fag på uddannelsen

Hovedfaget er sygepleje, som du får undervisning i under hele uddannelsen. Derudover er der undervisning i en række fag fra flere forskellige fagområder:

 • Sundhedsvidenskab:
  Sygepleje, ergonomi, ernæringslære og diætetik, farmakologi, folkesundhed, teknologi, sygdomslære, videnskabsteori og forskningsmetode.
   
 • Naturvidenskab:
  Anatomi, fysiologi og genetik, biokemi og biofysik, mikrobiologi og hygiejne.
   
 • Humanvidenskab:
  Filosofi, religion og etik, kommunikation, psykologi og læring og pædagogik
   
 • Samfundsvidenskab:
  Jura, organisation og ledelse, sociologi og sundhedsantropologi.

Fagenes omfang angives i ECTS (European Credit Transfer System). Et års fuldtidsstudieindsats svarer til 60 ECTS, en uges studie svarer til 1,5 ECTS.

Valgfag

Du kan selv påvirke din uddannelse ved at vælge et eller flere valgfag.

Du kan vælge valgfag på din egen uddannelsesinstitution, eller du kan tage fag et andet sted i landet. Du kan også vælge at læse eller tage et klinisk forløb i udlandet.