Klinisk undervisning

På sygeplejerskeuddannelsen kalder vi praktikken for klinisk undervisning. I klinisk undervisning lærer du at udføre sygepleje i autentiske sammenhænge - hos patienter/borgere på sygehuse, i psykiatrien, i hjemmeplejen og i sundhedsplejen.

Du lærer at udføre professionel sygepleje med vægt på en professionel relation, som bygger på tillid og respekt. Du bliver tilknyttet en klinisk vejleder, som er en sygeplejerske, der har ansvar for at tilrettelægge dit læringsforløb i samarbejde med dig.

Hjørring

Hvis du studerer i Hjørring, foregår den kliniske undervisning fortrinsvis i den nordlige del af Region Nordjylland. Dvs. sygehusene i Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn samt i primærkommunerne Jammerbugt, Aalborg, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn.

Den kliniske undervisning i psykiatrien finder sted i distriktspsykiatrien på psykiatriske sygehuse i Brønderslev og Frederikshavn, samt på socialpsykiatriske boformer i Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring og Sæby Kommuner.

Aalborg

Studerer du i Aalborg, foregår den kliniske undervisning fortrinsvis i den sydlige del af Region Nordjylland.

Den kliniske undervisning i psykiatri finder sted i Klinik Psykiatri Nord, Psykiatrien i Region Nordjylland både på almene og intensive sengeafsnit og i ambulante enheder og på regionale eller kommunale socialpsykiatriske boformer i Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt og Sæby

Den kliniske undervisning i psykiatri finder sted i klinik Psykiatri Syd, Aalborg Universitetshospital Psykiatri både på almene og intensive sengeafsnit i børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri og i ambulante enheder i voksenpsykiatrien samt i regionale eller kommunale socialpsykiatriske boformer i Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerland og Mariagerfjord.

Thisted

Studerer du i Thisted, foregår den kliniske undervisning fortrinsvis på Sygehus Thy-Mors, i hjemmeplejen, i sundhedsplejen og i psykiatrien på Mors og i Thisted.

Særlige hensyn ved tildeling af uddannelssted

Der kan i visse tilfælde tages særlige hensyn til dig som studerende ved tildeling af uddannelsessted (praktiksted), således du får tildelt uddannelsessted så tæt på din bopæl som muligt. Eksempelvis hvis du får børn i løbet af uddannelsen, har små børn, eller du selv eller dit barn lider af en kronisk sygdom eller handicap.
 

Studievejledere

Marianne Ibsen
Studievejleder Aalborg/Thisted
Lokale 2.11a
Tlf. 72 69 10 98
mai@ucn.dk

Træffes telefonisk tirsdag kl. 08.30 - 09.30 og torsdag kl. 13.00 - 14.00

Træffes personligt tirsdag og torsdag kl. 10.15 -12.15 på Selma Lagerløfs Vej 2 i lokale 2.11a.

Maiken Holm Kaldal
Studievejleder Aalborg/Thisted
Lokale 2.00a
Tlf. 72 69 10 99
mak@ucn.dk

Træffes telefonisk mandag kl. 13.00 - 14.00

Træffes personligt mandag kl. 10.15 - 12.15 på Selma Lagerløfs Vej 2 i lokale 2.11a.

Helle Kronborg Jensen
Studievejleder Hjørring
Lokale H16

hkj@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail

Tina Nielsen
Studievejleder Hjørring
Lokale H18

tin@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge - FIF

Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg

Optagelse
- Sådan søger du ind