Praktik

På sygeplejerskeuddannelsen kalder vi praktikken for klinisk uddannelse. I klinisk uddannelse lærer du at udføre sygepleje i autentiske sammenhænge - hos patienter/borgere på sygehuse, i psykiatrien, i hjemmeplejen og i sundhedsplejen.

Du lærer at udføre professionel sygepleje med vægt på en professionel relation, som bygger på tillid og respekt. Du bliver tilknyttet en klinisk vejleder, som er en sygeplejerske, der har ansvar for at tilrettelægge dit læringsforløb i samarbejde med dig.

Hjørring

Hvis du studerer i Hjørring, foregår den kliniske undervisning fortrinsvis i den nordlige del af Region Nordjylland. Dvs. sygehusene i Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn samt i primærkommunerne Jammerbugt, Aalborg, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn.

Den kliniske undervisning i psykiatrien finder sted i distriktspsykiatrien på psykiatriske sygehuse i Brønderslev og Frederikshavn, samt på socialpsykiatriske boformer i Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring og Sæby Kommuner.

Aalborg

Studerer du i Aalborg, foregår den kliniske uddannelse fortrinsvis i den sydlige del af Region Nordjylland.

Den kliniske uddannelse i psykiatri finder sted i Klinik Psykiatri Nord, Psykiatrien i Region Nordjylland både på almene og intensive sengeafsnit og i ambulante enheder og på regionale eller kommunale socialpsykiatriske boformer i Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt og Sæby

Den kliniske uddannelse i psykiatri finder sted i klinik Psykiatri Syd, Aalborg Universitetshospital Psykiatri både på almene og intensive sengeafsnit i børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri og i ambulante enheder i voksenpsykiatrien samt i regionale eller kommunale socialpsykiatriske boformer i Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerland og Mariagerfjord.

Thisted

Studerer du i Thisted, foregår den kliniske uddannelse fortrinsvis på Sygehus Thy-Mors, i hjemmeplejen, i sundhedsplejen og i psykiatrien på Mors og i Thisted.

Særlige hensyn ved tildeling af uddannelssted

Der kan i visse tilfælde tages særlige hensyn til dig som studerende ved tildeling af uddannelsessted (praktiksted), således du får tildelt uddannelsessted så tæt på din bopæl som muligt. Eksempelvis hvis du får børn i løbet af uddannelsen, har små børn, eller du selv eller dit barn lider af en kronisk sygdom eller handicap.
 

Studievejledning

Marianne Ibsen
Studievejleder Aalborg og Thisted
Lokale 1.1.35
Tlf. 72 69 10 98
mai@ucn.dk

Træffetid Aalborg:
Tirsdag kl. 10.15-12.15 og torsdag kl. 10.15-12.15

Træffetid Thisted:
Mandag kl. 10.15-12.15
(i uge 1, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 35, 39, 41, 45, 47, 51)

Træffes på tlf.:
Tirsdag kl. 8.30-9.30 og torsdag kl. 13.00 -14.00

Maiken Holm Kaldal
Studievejleder Aalborg og Thisted
Lokale 1.1.32
Tlf. 72 69 10 99
mak@ucn.dk

Træffetid Aalborg:
Mandag kl. 10.15-12.15
(undtagen uge 3, 7, 13, 19, 25, 37, 43, 49)

Træffetid Thisted:
Mandag kl. 10.15-12.15
(i uge 3, 7, 13, 19, 25, 37, 43, 49)

Træffes på tlf.:
Mandag kl. 13.00-14.00

Helle Kronborg Krogsgaard
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.66

hkj@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail

Tina Nielsen
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.70

tin@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail