Studieordning

Ved studiestart september 2016 træder en ny studieordning i kraft for sygeplejerskeuddannelsen i Danmark. Uddannelsen varer fortsat 3½ år, og forholdet mellem teoretisk og klinisk undervisning bevares. Der kommer dog justeringer i indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen.

Studieordningen for sygeplejerskeuddannelsen (PDF) kan du læse om de fælles aftaler, der er indgået mellem alle landets sygeplejerskeuddannelser.

I den Institutionelle studieordning for sygeplejerskeuddannelsen finder du regler for, hvordan Sygeplejerskeuddannelsen på UCN udmøntes. Her kan du blandt andet læse om de enkelte prøvers tilrettelæggelse og ECTS-omfang:

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (2016).

Engelsk udgave af bekendtgørelsen /English version of the Ministerial Order

Studerende med studiestart før september 2016 skal fortsat følge bekendtgørelsen fra 2008.