Studieordning

Ved studiestart september 2016 træder en ny studieordning i kraft for sygeplejerskeuddannelsen i Danmark. Uddannelsen varer fortsat 3½ år, og forholdet mellem teoretisk og klinisk undervisning bevares. Der kommer dog justeringer i indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen.

Engelsk udgave af bekendtgørelsen /English version of the Ministerial Order

Studerende med studiestart før september 2016 skal fortsat følge bekendtgørelsen fra 2008.

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge - FIF

Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg

Optagelse
- Sådan søger du ind