Undervisningsformer

Sygeplejerskeuddannelsen veksler mellem teoretisk uddannelse på UCN og klinisk uddannelse på sygehuse, i psykiatrien, i hjemmesygeplejen og sundhedsplejen

På sygeplejerskeuddannelsen udgør teoretisk undervisning i alt 120 ECTS og klinisk undervisning 90 ECTS. Herved gives der gode muligheder for, at teori og praksis stimulerer hinanden i et dialektisk forhold. 

Øvelsesrum på sygeplejerskeuddannelsen

På sygeplejerskeuddannelsen her vi forskellige øvelsesrum, hvor du får de bedste muligheder for at øve din faglighed i omgivelser så tæt på virkeligheden som muligt:

Den teoretiske undervisning

På hvert semester tilbydes introducerende undervisning, der skal give overblik over udvalgte emner, problemstillinger, begreber, teorier og metoder i semesterets fag og af relevans for sygeplejerskeprofessionen. Den introducerende undervisning skal ses som inspiration til, hvad studerende selv kan arbejde videre med og inddrage i nogle af de andre studieaktiviteter i sygeplejerskeuddannelsen.

Med henblik på at understøtte studerendes forskellige måder at lære på og styrke den studerendes udbytte af undervisningen, bruges der på hvert semester forskellige former for studieaktiviteter. Der bruges bl.a.

 • Introducerende undervisning
 • Case-arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • On-line-øvelser
 • Projektarbejde
 • Feedback og feed forward
 • Vejledning i forskellige kontekster
 • Klinisk undervisning / praktik
 • Øvelser i fx færdighedslaboratorium og kommunikationslaboratorium
 • Arbejde på tværs af professionsuddannelser

 

Kommunikationslab.


På UCN har vi et kommunikationslaboratorium, hvor vi arbejder vi med situationsspil og gruppediskussioner som redskaber til at træne kommunikationsfærdigheder i relation til klinisk praksis.