Uddannelsesniveauer

UCN udbyder erhvervsakademi-, professionsbachelor- og såkaldte top-up-uddannelser. Og hvad er så lige forskellen?


Uddannelsestyper

På UCN kan du blandt andet læse en professionsbachelor-, erhvervsakademi- og top-up-uddannelse. UCN udbyder desuden en enkelt erhvervsuddannelse, nemlig pædagogisk assistent i Thisted.

Hvad er en professionsbacheloruddannelse?

En professionsbacheloruddannelse varer som regel 3½ år og består af teoretisk og praktisk undervisning, hvor praktikken har en verighed af mindst 6 måneder.

En professionsbacheloruddannelse giver titlen professionsbachelor i f.eks. sygepleje.

Professionsbacheloruddannelser på UCN

Hvad er en erhvervsakademiuddannelse?

En erhvervsakademiuddannelse varer som regel 2-2½ år og indeholder teoretisk undervisning på selve uddannelsen og praktik af mindst 3 måneders varighed. 

En erhvervsakademiuddannelse giver titlen AK efter uddannelsesnavnet, f.eks. 'serviceøkonom AK'.

Med en erhvervsakademiuddannelse har du flere muligheder for at videreuddanne dig. Du kan for eksempel tage en top-up-uddannelse til professionsbachelor på UCN.

Erhvervsakademiuddannelser på UCN

Hvad er en top-up-uddannelse?

En top-up-uddannelse er en professionsbacheloruddannelse, der fungerer som direkte overbygning på en adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse. Den varer typisk 1½ år. Du er i praktik i mindst 2 måneder i løbet af uddannelsen.

Du kan vælge mellem top-up-uddannelserne afhængig af din erhvervsakademiuddannelse.

Top-up-uddannelser ved UCN