Ledige pladser på valgfag

Tværfaglige valgfag der kan søges af alle studerende

Epidemiologi og statistik (PDF)
6 uger: 10 ECTS-point, uge 35 - 40
OBS: Vær opmærksom på, at der er særlige regler knyttet til dette fag. Se valgfagsbeskrivelsen.

Kvalificér dig til fremtidens arbejdsmarked - Uddannelsesklinik (PDF)
6 uger: 10 ECTS-point, uge 35 - 40
Udbydes af Sundhedsuddannelserne.
Kan ikke vælges af jordemoderstuderende.

Valgfag for ergoterapeutstuderende

Housing Enabler (PDF)
2 uger: 3 1/3 ECTS-point, uge 35 - 36

Aktivitetsvidenskab og ergoterapi (PDF)
4 uger: 6 2/3 ECTS-point, uge 37 - 40

Valgfag for fysioterapeutstuderende

Børn - undersøgelse, test og behandling (PDF)
2 uger: 3 1/3 ECTS-point, uge 35 - 36

Sundhedsfremme og forebyggelse i psykiatrien (PDF)
2 uger: 3 1/3 ECTS-point, uge 35 - 36

Træning og ernæring (PDF)
2 uger: 3 1/3 ECTS-point, uge 35 - 36

Patienten med smerter og columnarelaterede problematikker (PDF)
4 uger: 6 2/3 ECTS-point, uge 37 - 40

Fysioterapeutisk diagnostik af idrætsudøvere (PDF)
4 uger: 6 2/3 ECTS-point, uge 37 - 40

Physiotherapy in Africa (PDF)
4 uger: 6 2/3 ECTS-point, uge 37 - 40

Valgfag for sygeplejerskestuderende

Aalborg

Den motiverende samtale - kommunikation i et sygeplejefagligt perspektiv (PDF)
6 uger: 10 ECTS-point, uge 35 - 40

Hjørring

Velfærdsteknologi – hvis behov? (PDF)
6 uger: 10 ECTS-point, uge 35 - 40