Tilmelding og information

Optagelse

  • Du kan kombinere valgfag fra flere institutioner. Optagelse sker efter kriterier beskrevet for de enkelte valgfag.
  • Vær opmærksom på at der er flere muligheder for at tage valgfag. Du kan vælge et eller flere udbudte valgfag på sundhedsuddannelserne på UCN eller selv tilrettelægge et valgfagsforløb i udlandet eller på en anden professionshøjskole. Se hvad andre professionshøjskoler udbyder på www.sundhedsuddannelse.dk
  • Det er vigtigt, at du læser valgfagsbeskrivelserne grundigt, inden du vælger valgfag, da valgfag kan rette sig mod særlige sundhedsprofessioner, eller der kan være udgifter eller transport forbundet med valgfaget.
  • Har du søgt om et udlandsophold i din valgfagsperiode eller søger valgfag i Danmark udenfor UCN, skal du stadig udfylde tilmeldingsskemaet, så vi ved, hvordan dit valgfagsforløb kommer til at se ud
  • Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, og kun i særlige tilfælde er det muligt at få dispensation til at skifte valgfag. Dette skal aftales i samarbejde med en ansvarlig fra din uddannelse.

Betaling

Der er ikke kursusafgift ved valgfag, men du skal selv afholde eventuelle udgifter til kopi/print, transport og bolig i forbindelse med valgfag.

Dokumentation for gennemførelse af valgfag - for eksterne studerende

Den udbydende institution sender oplysninger med angivelse af valgfagets titel og indhold (på dansk og engelsk) samt ECTS som dokumentation for gennemført valgfag til din uddannelsesinstitution.

Bedømmelse

Valgfagsmodul 13 afsluttes med en intern teoretisk prøve. Dog er der pt. dispensation for prøven for fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende!

Se rammer og kriterier for prøven i Modulbeskrivelsen for Modul 13 på CANVAS.

Hvis du ikke optages i første tilmeldingsrunde

Såfremt du ikke er optaget på et ønsket valgfag, skal du søge ledige pladser i 2. tilmeldingsrunde eller henvende dig til den valgfagsansvarlige i egen uddannelsen omkring alternative muligheder.

ECTS-point og længden af valgfag

Valgfag på modul 13 kan have en varighed på 2, 4 eller 6 uger. Det udløser følgende ECTS-point:

  • 2 uger: 3 1/3 ECTS-point
  • 4 uger: 6 2/3 ECTS-point
  • 6 uger: 10 ECTS-point

Ønsker du et valgfag af seks ugers varighed (10 ECTS), kan kun tilmelde dig én gang. Du skal melde dig til flere valgfag, hvis du vælger fag af kortere varighed end seks uger.

Kontakt

Studieadministrationen