Selvtilrettelagt valgfag

Sådan søger du selvtilrettelagt valgfag i Danmark og udlandet

Hvis du selv tilrettelægger valgfag, for eksempel som opsøgende studier i klinikken og/eller som teoretiske selvstudier i Danmark eller i udlandet, skal valgfaget godkendes af uddannelsen.

Selvtilrettelagt valgfagsperiode

Tidsplan til valgfag forår

  • Deadline for ansøgning til valgfag det kommende forår er uge 43
  • Ansøgningen godkendes senest uge 46 valgfag kommende forår.

Tidsplan til valgfag efterår

  • Deadline for ansøgning til valgfag det kommende efterår er uge 13
  • Ansøgningen godkendes senest uge 16 for valgfag kommende efterår.

Vejledning til udfyldelse af ansøgning om selvtilrettelagt valgfag i Danmark (PDF).


Udlandsophold

Tidsplan

  • Frist for ansøgning til valgfag i udlandet det kommende forår er uge 39
  • Frist for ansøgning til valgfag i udlandet det kommende efterår er uge 9
  • Ved valgfag afviklet i udlandet sker godkendelsen først, når aftaler er endeligt på plads.

OBS: Supplerende ansøgningsskema skal ikke udfyldes, hvis du er sygeplejerskestuderende.

Kontakt

Studieadministrationen