Tværfaglige valgfag

Tværfaglige valgfag der kan søges af alle studerende

PET (PDF)
2 uger: 3 1/3 ECTS-point, uge 35 - 36
Udbydes af Radiografuddannelsen.
Kun for radiografstuderende og bioanalytiker.

Epidemiologi og statistik (PDF)
6 uger: 10 ECTS-point, uge 35 - 40
OBS: Vær opmærksom på, at der er særlige regler knyttet til dette fag. Se valgfagsbeskrivelsen.

Videoetnografi som metode til indsamling af empiri (PDF)
6 uger: 10 ECTS-point, uge 35 - 40
Udbydes af Sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring.

Seksualitet (PDF)
6 uger: 10 ECTS-point, uge 35 - 40
Udbydes af Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg.

Kvalificér dig til fremtidens arbejdsmarked - Uddannelsesklinik (PDF)
6 uger: 10 ECTS-point, uge 35 - 40
Udbydes af Sundhedsuddannelserne.
Kan ikke vælges af jordemoderstuderende.

ECTS-point og længden af valgfag

Valgfag på modul 13 kan have en varighed på 2, 4 eller 6 uger. Det udløser følgende ECTS-point:

  • 2 uger: 3 1/3 ECTS-point
  • 4 uger: 6 2/3 ECTS-point
  • 6 uger: 10 ECTS-point

Ønsker du et valgfag af seks ugers varighed (10 ECTS), kan du kun tilmelde dig én gang. Du skal melde dig til flere valgfag, hvis du vælger fag af kortere varighed end seks uger.