Valgfag udbudt af fysioterapeutuddannelsen

Valgfag for fysioterapeutstuderende

Børn - undersøgelse, test og behandling (PDF)
2 uger: 3 1/3 ECTS-point, uge 35 - 36

Sundhedsfremme og forebyggelse i psykiatrien (PDF)
2 uger: 3 1/3 ECTS-point, uge 35 - 36

Træning og ernæring (PDF)
2 uger: 3 1/3 ECTS-point, uge 35 - 36

Patienten med smerter og columnarelaterede problematikker (PDF)
4 uger: 6 2/3 ECTS-point, uge 37 - 40

Fysioterapeutisk diagnostik af idrætsudøvere (PDF)
4 uger: 6 2/3 ECTS-point, uge 37 - 40

Physiotherapy in Africa (PDF)
4 uger: 6 2/3 ECTS-point, uge 37 - 40

Research in physiotherapy (PDF)
4 uger: 6 2/3 ECTS-point, uge 37 - 40

Movement, function and pain – research and practice (PDF)
6 uger: 10 ECTS-point, uge 35 - 40

Tværfaglige valgfag

På UCN udbyder vi en række tværfaglige valgfag, der kan søges af alle studerende. 
Se udbuddet af tværfaglige valgfag

ECTS-point og længden af valgfag

Valgfag på modul 13 kan have en varighed på 2, 4 eller 6 uger. Det udløser følgende ECTS-point:

  • 2 uger: 3 1/3 ECTS-point
  • 4 uger: 6 2/3 ECTS-point
  • 6 uger: 10 ECTS-point

Ønsker du et valgfag af seks ugers varighed (10 ECTS), kan du kun tilmelde dig én gang. Du skal melde dig til flere valgfag, hvis du vælger fag af kortere varighed end seks uger.