Valgfag udbudt af radiografuddannelsen

Valgfag for radiografstuderende

PET (PDF)
2 uger: 3 1/3 ECTS-point, uge 35 - 36

Et velovervejet projekt (PDF)
2 uger: 3 1/3 ECTS-point, uge 39 - 40

Tværfaglige valgfag

På UCN udbyder vi en række tværfaglige valgfag, der kan søges af alle studerende. 
Se udbuddet af tværfaglige valgfag

ECTS-point og længden af valgfag

Valgfag på modul 13 kan have en varighed på 2, 4 eller 6 uger. Det udløser følgende ECTS-point:

  • 2 uger: 3 1/3 ECTS-point
  • 4 uger: 6 2/3 ECTS-point
  • 6 uger: 10 ECTS-point

Ønsker du et valgfag af seks ugers varighed (10 ECTS), kan du kun tilmelde dig én gang. Du skal melde dig til flere valgfag, hvis du vælger fag af kortere varighed end seks uger.