Valgfag udbudt af sygeplejerskeuddannelsen - Hjørring

Valgfag for sygeplejerskestuderende

Velfærdsteknologi – hvis behov? (PDF)
6 uger: 10 ECTS-point, uge 35 - 40

Videoetnografi som metode til indsamling af empiri (PDF)
6 uger: 10 ECTS-point, uge 35 - 40

Tværfaglige valgfag

På UCN udbyder vi en række tværfaglige valgfag, der kan søges af alle studerende. 
Se udbuddet af tværfaglige valgfag

ECTS-point og længden af valgfag

Valgfag på modul 13 kan have en varighed på 2, 4 eller 6 uger. Det udløser følgende ECTS-point:

  • 2 uger: 3 1/3 ECTS-point
  • 4 uger: 6 2/3 ECTS-point
  • 6 uger: 10 ECTS-point

Ønsker du et valgfag af seks ugers varighed (10 ECTS), kan du kun tilmelde dig én gang. Du skal melde dig til flere valgfag, hvis du vælger fag af kortere varighed end seks uger.