Gå til hoved indhold

UCN har i samarbejde med hf-udbyderne i Region Nordjylland tilrettelagt faglige undervisningsdage på UCN, der indgår i hf-elevernes praktik- og projektforløb på 3. semester.

Formålet med praktik- og projektforløbet er bl.a. at give hf-eleverne indsigt i, hvordan der arbejdes anvendelsesorienteret og praksisnært på UCN’s uddannelser. Koblingen mellem teori og praksis er essentiel, hvilket på uddannelserne bl.a. sker ved en vekslen mellem teoretisk undervisning for efterfølgende at arbejde praktisk i professionslokaler. Derudover indeholder alle UCN’s uddannelser praktikforløb af kortere eller længere varighed.

Praktik- og projektforløbet er et forløb med en faglig opgaveløsning, og dermed ikke et studieorienterende forløb. Det betyder, at hf-eleverne klassevis vælger en faglig problemstilling/en case, som de skal undersøge nærmere i deres projekt- og praktikforløb.

Tidspunkt for besøg på UCN

Hf praktik- og projektforløbet afholdes på UCN tirsdag, onsdag eller torsdag i uge 45.

Tilmelding

Tilmeldingen åbner her på siden den 1. juni 2022, hvor alle cases på ny bliver opdateret og offentliggjort. Tilmeldingen lukkes den 15. juni 2022 kl. 12.00.

Hvordan foregår det?

Praktik- og projektforløb på UCN tager udgangspunkt i en case, som hf-eleverne møder første gang hjemme på egen skole.

UCN har udarbejdet en række forskellige faglige cases, som danner grundlag for praktik- og projektforløbene. Læs mere om praktik- og projektforløb ved UCN herunder:

Casebeskrivelser

UCN tilbyder praktik- og projektforløb inden for business, teknologi, pædagogik, sundhed samt det samfundsfaglige og pædagogiske område.

Har du spørgsmål?

Susanne Munk Nielsen

Studiekoordinator

E-mail:
SUM@ucn.dk
Telefon:
72690631
Forløb på læreruddannelsen

Signe Pedersen

AC-medarbejder

Telefon:
72690716
Forløb inden for samfundsfag og pædagogik

Troels Muldbak Andersen

Lektor

E-mail:
TMA@ucn.dk
Telefon:
72691471
Forløb inden for business samt samfundsfag og pædagogik

Morten Bock Leineweber

Lektor

E-mail:
MOL@ucn.dk
Telefon:
72691011
Forløb på uddannelserne fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf og jordemoder

Helle Kronborg Krogsgaard

Lektor

E-mail:
HKJ@ucn.dk
Telefon:
72691237
Forløb på sygeplejerskeuddannelsen

Jens Christian Hansen Kløve

Uddannelsesleder

E-mail:
jck@ucn.dk
Telefon:
72691580
Forløb inden for teknologi