Gå til hoved indhold

SPS - Specialpædagogisk støtte

SPS støtte kan gives i form af hjælpemidler og anden støtte relateret til dit studie.

Hvad er SPS?

SPS står for specialpædagogisk støtte. SPS skal sikre, at du har mulighed for at tage en uddannelse på lige fod med andre studerende. 

Hvem kan søge SPS?

Du kan søge om SPS, hvis du er ordblind eller har en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse.

Danmarks Evalueringsinstitut har lavet en kort introduktion til dig, der måske har brug for SPS.

Hvilke hjælpemidler og støtte kan jeg få?

Du kan få forskellige former for hjælpemidler og støtteformer alt efter dit behov. Det kan fx være: IT-hjælpemidler, høretekniske hjælpemidler, ergonomiske møbler eller støtte fra en støttelærer.

På Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside om SPS, kan du se en liste over alle støttemuligheder og hjælpemidler på videregående uddannelser.

Støtten er kun til selve studiet

Der gives kun SPS til de forhold, der vedrører dit studie. Du kan derfor ikke få støtte til fx transport, leveomkostninger, lektiehjælp og ekstra undervisning.

Der findes et handicaptillæg

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør, at du ikke kan varetage et fritidsjob ved siden af dit studie, kan du søge om et handicaptillæg til din SU.

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside om SU, kan du læse mere om, hvordan du søger handicaptillæg.

Hvordan søger jeg SPS?

Hold øje med svaret

Få støtten sat i gang

Relevante links

Kontakt en SPS-ansvarlig

Find den rette SPS-ansvarlige for dig i oversigten herunder.