Kom til åbent hus - fredag d. 3. marts

Fredag den 3. marts kl. 9.30 – 18.00 kan du komme til åbent hus og høre mere om uddannelsen. Det foregår i Nordkraft, Kjellerupstorv 1, 9000 Aalborg.

Søg en ledig studieplads med studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads med studiestart februar 2017. Læs mere om adgangskrav.

Bemærk: Uddannelsen udbydes som e-læringsforløb. Læs mere om e-læringsforløbet.

Når du er klar til at søge ind, kan du hente ansøgningsskema her (PDF).

Ansøgningsskemaet sender du sammen med en kopi af dit eksamensbevis til e-mail: teknologi@ucn.dk

Alternativt:

UCN Teknologiuddannelser
Postboks 71
9100 Aalborg

Vil du have en lederrolle i installationsbranchen? Eller drive selvstændig virksomhed med egen VVS- og gasautorisation?

Som vvs-installatør arbejder du med at planlægge, implementere og varetage driften af systemer inden for gas og vvs. På uddannelsen lærer du bl.a. at kunne projektere og dimensionere installationer som afløb, vand, ventilationsanlæg, gaskomfurer og gasvandvarmere.

Du får også kompetencer til at vurdere, hvordan installationer udføres, så de overholder gældende lovgivning. Du bliver bl.a. undervist i: Vand, varme, afløb, gas, energiberegning og projektledelse. Du lærer også om økonomi og virksomhedsdrift og om sikkerhed og miljø.

Som færdiguddannet kan du f.eks. blive selvstændig autoriseret installatør, overmontør, gas-, vand- og sanitetsmester i en installationsvirksomhed, rådgiver i et rådgivende ingeniørfirma, styrings- og reguleringstekniker i en industrivirksomhed eller vvs-tekniker.

Uddannelsen udbydes i Aalborg, men kan også tages som e-læringsforløb.

UCN-adresse
Aalborg: Sofiendalsvej 60

Varighed

2 år

Sted

Aalborg

Sprog

Dansk

Praktik

3 måneder

Studiestart

Februar (e-læring)

studievejledere

Maj-Britt Trolle Ståhl
Uddannelsens kontaktperson

Tlf.: 72 69 14 93
mat@ucn.dk

Træffes tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 - 13.00

Gitte Carstens
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Træffes efter aftale

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Træffes efter aftale

Læs online

Vvs-installatøruddannelsen tilbydes nu også som e-læringsforløb og henvender sig til dig, der kan se en fordel i ikke at skulle møde op på skolen hver dag. Det giver dig mulighed for at tage en uddannelse, selvom du i perioder arbejder i udlandet, bor langt væk fra uddannelsesinstitutionen, gerne vil uddanne dig ved siden af et job eller på anden måde har brug for en hverdag med stor fleksibilitet.

Der er studiestart til februar.

"Størstedelen af min familie er blikkenslagere og vvs-montører, så det var et naturligt skridt at tage uddannelsen til vvs-installatør. Derudover er jeg meget interesseret i bygninger og deres indeklima, og her kan uddannelsen give svar på mange af mine spørgsmål."

Mads Esbjørn

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind