Vil du have en lederrolle i installationsbranchen? Eller drive selvstændig virksomhed med egen VVS- og gasautorisation?

Som vvs-installatør arbejder du med at planlægge, implementere og varetage driften af systemer inden for gas og vvs. På uddannelsen lærer du bl.a. at kunne projektere og dimensionere installationer som afløb, vand, ventilationsanlæg, gaskomfurer og gasvandvarmere.

Du får også kompetencer til at vurdere, hvordan installationer udføres, så de overholder gældende lovgivning. Du bliver bl.a. undervist i: Vand, varme, afløb, gas, energiberegning og projektledelse. Du lærer også om økonomi og virksomhedsdrift og om sikkerhed og miljø.

Som færdiguddannet kan du f.eks. blive selvstændig autoriseret installatør, overmontør, gas-, vand- og sanitetsmester i en installationsvirksomhed, rådgiver i et rådgivende ingeniørfirma, styrings- og reguleringstekniker i en industrivirksomhed eller vvs-tekniker.

Uddannelsen udbydes i Aalborg, men kan også tages som e-læringsforløb.

UCN-adresse
Aalborg: Sofiendalsvej 60

Varighed

2 år

Sted

Aalborg

Campus

Sofiendalsvej

Sprog

Dansk

Praktik

3 måneder

Studiestart

September

Februar (e-læring)

 


Læs online

Vvs-installatøruddannelsen tilbydes også som e-læringsforløb. Her får du mulighed for at tage en uddannelse, selvom du i perioder arbejder i udlandet, bor langt væk, har job ved siden af eller på anden måde har brug for en hverdag med stor fleksibilitet.

Der er studiestart til februar.

Læs om e-læring

En studerende fortæller

"Størstedelen af min familie er blikkenslagere og vvs-montører, så det var et naturligt skridt at tage uddannelsen til vvs-installatør. Derudover er jeg meget interesseret i bygninger og deres indeklima, og her kan uddannelsen give svar på mange af mine spørgsmål."

Mads Esbjørn

Læs interview

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.