Uddannelsens indhold

Uddannelsen til vvs-installatør er et fuldtidsstudium på 2 år, som indeholder tre fagområder samt mulighed for specialisering.

Om uddannelsen

På UCN tilrettelægges vvs-installatøruddannelsen over bestemte temaer, så du oplever stor sammenhæng mellem fagområderne. Der er både gruppe-, hold- og individuelle forløb.

Dit afslutningsprojekt er kronen på værket. For at gøre projektet mest muligt erhvervsrelevant kan din sparringspartner i den forbindelse være en vejleder fra erhvervslivet.

Varighed

Uddannelsen til vvs-installatør har en varighed på 2 år.

På uddannelsen lærer du om

 • vand
 • varme
 • afløb
 • gas
 • energiberegning
 • projektledelse m.m. 

Tre fagområder og specialiseringsmuligheder

Uddannelsen til vvs-installatør indeholder tre fagområder samt mulighed for specialisering: 

Et fælles alment fagområde, der omfatter:

 • sproglig kommunikation
 • teknisk dokumentation
 • laboratorie- og måleteknik
 • teknisk matematik
 • informationsteknik

Et fælles virksomhedsteknisk fagområde, der omfatter:

 • erhvervsmæssig køb og salg
 • økonomi
 • jura
 • kvalitet
 • organisation
 • projektledelse
 • miljø og sikkerhed

Det skal kvalificere dig til at kunne anvende, konstruere, fejlfinde og vedligeholde systemer indenfor forsynings- og installationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik.

Specialisering

Specialiseringen er dit eget valg og giver dig mulighed for en fordybelse indenfor det teknologiske fagområde.

Undervisningsformer og studieordning

Undervisningen på uddannelsen til vvs-installatør er projektorienteret og foregår i klasser. Der vil løbende komme eksterne foredrag. Læs mere om uddannelsen i studieordningen for vvs-installatør.

Film om vvs-installatøruddannelsen

Vvs-installatørstuderende fortæller om at studere på uddannelsen:

Studerende fortæller om vvs-installatøruddannelsen

 

Eksempler på litteraturliste på 1. semester

Nedenstående titler er eksempler på den litteratur, du som studerende kan møde på nogle af fagene på 1. semester på uddannelsen til vvs-installatør på UCN.

Vigtigt at vide

Det er vigtigt at understrege, at listen IKKE er den endelige litteraturliste, og du skal derfor ikke begynde at købe nogle af bøgerne.

Først når du er optaget på vvs-installatøruddannelsen, får du den endelige bogliste, der er gældende for netop dit hold. Denne listes formål er at give dig en ide om, hvilken litteratur, der kan anvendes på uddannelsens 1. semester.

Fag: Kommunikationselementer
 •     IBB-publikation 8, del 1-6 (Netversion)
 •     BIBS publikation C201 Lagstruktur 2005 (Netversion)
 •     Teknisk matematik af Peter Madsen (kun studerende, der vælger diff. matematik)
Fag: Økonomi
 •     Den dynamiske forretningsplan af Væksthus Midtjylland
 •     Virksomhedsdrift af Flemming Ettrup
Fag: Bygningselementer
 •     BR-10 - på ebst.dk
 •     BPS-publikation B1000: Beskrivelsesstruktur
 •     Er der plads nok? Paracelhusets VVS-installationer
 •     DS 418, Norm for beregning af bygningers varmetab
 •     DS 432: Norm for afløbsinstallationer
 •     SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer
 •     DS 439, Norm for vandinstallationer
 •     SBI-anvisning 227, Korrosion i VVS-installationer
 •     SBI-anvisning 234, vandinstallation-funktion
 •     SBI-anvisning 235, Vandinstallation-dimensionering
 •     SBI-anvisning 236, Vandinstallation-dele og anlæg
 •     Vand- og afløb Ståbi
 •     DS 469, Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium
 •     SBI-anvisning 175, Varmeanlæg med vand som medium
 •     Varme Ståbi
 •     DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer
 •     Gasreglementets afsnit 4
Fag: Virksomhedstekniske elemente
 •     Projektlederbogen af Bjarne Kousholt
 •     Byggeriets faser og organisering af Torben Naldal

Læs mere

Læs mere om adgangskrav, udvælgelseskriterier og optagelse på vvs-installatør-uddannelsen.

Uddannelsens kontaktperson

Maj-Britt Trolle Ståhl
Uddannelsens kontaktperson

Tlf. 72 69 14 93
mat@ucn.dk

Træffes tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 - 13.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind