Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til vvs-installatør.

Uddannelsen til vvs-installatør tager 2 år og er fordelt på 4 semestre.

På uddannelsen lærer du om vand, varme, afløb, gas, energiberegning, projektledelse m.m.

Tre grundlæggende fagområder

Du lærer naturligvis om VVS, så du er kvalificeret til at kunne konstruere og vedligeholde systemer indenfor  forsynings- og installationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik. Derudover får du fag indenfor virksomhedsteknik, da mange går ud og enten stifter eller indgår i driften af en virksomhed. Og så får du selvfølgelig styr på både den tekniske dokumentation, matematikken og tegneteknikken, så du kan følge med efter flere år væk fra skolebænken.

Uddannelsens indhold

1. semester - Boligen

På dette semester arbejder vi med projektering af boliginstallationer og genopfrisker teknisk beregning og dokumentation for at sikre de grundlæggende færdigheder.

Semester indhold:

 • Varmetekniske installationer og energieffektivitet
 • Sanitetsteknik
 • Kommunikation og formidlingsteknik
 • Teknisk beregning
 • Teknisk dokumentation
 • Ventilation og indeklima 1
 • Projektledelse og entreprisestyring
 • Forretningsforståelse og virksomhedsdrift 
 • It og tegneteknik
 • Automatik og styring
 • Valgfag
2. semester - Erhvervsbyggeri

Her beskæftiger vi os med erhvervs- og institutionsbyggeri omkring bestemte konstruktive, lovmæssige og materialemæssige forhold. Her finder du også første årsprøve med projektering af vvs-installationer for byggeri.

Semester indhold:

 • Varmetekniske installationer og energieffektivitet
 • Sanitetsteknik
 • Kommunikation og formidlingsteknik
 • Teknisk beregning
 • Teknisk dokumentation
 • Ventilation og indeklima 1
 • Projektledelse og entreprisestyring
 • Forretningsforståelse og virksomhedsdrift 
 • It og tegneteknik
 • Automatik og styring
 • Valgfag
3. semester - Forsynings- og produktionsanlæg

Dette semester omhandler forsyning til industrivirksomheder. Her har du ligeledes mulighed for forberedelse til gasautorisation som valgfag på uddannelsen.

Semester indhold:

 • Gas 1 og Gas 2
 • Ventilation og indeklima
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø
 • Organisation og ledelse 
4. semester - Praktik og afslutningsprojekt

I dit afsluttende fjerde semester vil du først indgå i praktik og dernæst udarbejde dit afsluttende projekt, der vil tage udgangspunkt i et selvvalgt emne.

Semester indhold:

 • Praktik
 • Afgangsprojekt

 

Læs til VVS-installatør online ⚡

Få karriere, familieliv og uddannelse til at gå i spænd. Læs online.

Læs mere Praktik

På uddannelsen til vvs-installatør skal du på 4. semester i praktik i 10 uger. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Praktikopholdet er din mulighed for at afprøve teori i praksis og samarbejde med en spændende virksomhed om en praksisnær problemstilling, inden du færdiggør din uddannelse med det afsluttende eksamensprojekt. Dette projekt vil ofte tage afsæt i dit praktikophold.

Praktikvirksomhed i Danmark eller i udlandet

På vvs-installatøruddannelsen samarbejder vi med en lang række praktikvirksomheder. Men uanset om du ønsker praktik i én af disse virksomheder eller i en virksomhed, du selv finder, er du selv ansvarlig for at arrangere dit praktikophold. Du har også mulighed for at gennemføre din praktik i udlandet.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor vvs-installatører arbejder.

Du kommer på flere virksomhedsbesøg

Besøg på virksomheder er en vigtig del af undervisningen. Det kunne eksempelvis være på transformerstationer eller i industrivirksomheder som Grundfos. Formålet er at give dig et billede af, hvad der sker ude i virkeligheden og gør det komplekse håndgribeligt. Du får også en bedre forståelse af, hvilke job- og karriereveje der er i branchen, og mulighed for at opstarte dit faglige netværk.

Mads følte sig klar til erhvervslivet

Mød Mads som har læst til vvs-installatør og efterfølgende bygget ovenpå med en professionsbachelor i energimanagement. Hør ham fortælle, hvordan den tætte kontakt til erhvervslivet har forberedt ham til job.


MatchMaking hjælper dig på vej til praktik og job

To gange årligt kan du møde mange virksomheder face-to-face på Campus Sofiendalsvej til en stor, fælles virksomhedsmesse kaldet MatchMaking. Her kan du blive klogere på praktik, job og samarbejdsmuligheder. Messen kombineres med foredrag og andre tiltag, der skal gøre det nemmere for virksomheder og studerende at finde hinanden.

Matchmaking messe på Campus Sofiendalsvej er et årligt tilbagevendende arrangement.


Studieformer

På VVS-installatør foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både kunne gennem holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og møde gæsteundervisere i hverdagen.

Et miljø med plads til alle

Der er plads til dig, anset om du har mange års erfaring, er nyuddannet håndværker eller måske kommer fra helt andre omstændigheder. Vi har mange studerende, der uddanner sig for at blive selvstændige eller gå ledervejen. Andre læser visere pga. deres helbred eller andre ændringer i deres arbejdsliv.

Du arbejder med aktuelle problemstillinger

Når du arbejder med en case eller problemstilling, vil du opleve, at de kommer fra rigtige virkeligheder. De er selvfølgelig tilpasset af underviserne til dit forløb. Men du vil møde problemstillinger, som er aktuelle og relevante for faget og det erhverv, du er ved at uddanne dig til. Du arbejder altså med virkelige problemstillinger og ikke kun standardopgaver.

Hør Mads' historie fra Thisted

Hør Mads fortælle om hans start på uddannelsen, livet som familiefar og studerende og hans praktik.


UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Refleksiv Praksislæring på VVS-installatør

Se filmen og hør hvordan du kommer til at arbejde med både teori og praksis på energi- og miljøuddannelserne, og hvordan det supplerer hinanden.


Oplev campus

Som studerende på vores installatøruddannelser vil du mærke, hvor meget det sociale aspekt betyder. Du lærer meget mere, hvis alle ”løfter” i samlet flok. Derfor bakker UCN op om, at livet i klassen fortsætter udenfor klasseværelset - og støtter gerne gode initiativer.

Uddannelsen til vvs-installatør er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Sofiendalsvej.


Udlandsophold

På uddannelsen til vvs-installatør har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Niels Jørgen Andreasen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 88
nija@ucn.dk