Uddannelsens indhold

Uddannelsen til vvs-installatør er et fuldtidsstudium på 2 år, som indeholder tre fagområder samt mulighed for specialisering.

Om uddannelsen

På UCN tilrettelægges vvs-installatøruddannelsen over bestemte temaer, så du oplever stor sammenhæng mellem fagområderne. Der er både gruppe-, hold- og individuelle forløb.

Dit afslutningsprojekt er kronen på værket. For at gøre projektet mest muligt erhvervsrelevant kan din sparringspartner i den forbindelse være en vejleder fra erhvervslivet.

Varighed

Uddannelsen til vvs-installatør har en varighed på 2 år.

På uddannelsen lærer du om

 • vand
 • varme
 • afløb
 • gas
 • energiberegning
 • projektledelse m.m. 

Tre fagområder og specialiseringsmuligheder

Uddannelsen til vvs-installatør indeholder tre fagområder samt mulighed for specialisering: 

Et fælles alment fagområde, der omfatter:

 • sproglig kommunikation
 • teknisk dokumentation
 • laboratorie- og måleteknik
 • teknisk matematik
 • informationsteknik

Et fælles virksomhedsteknisk fagområde, der omfatter:

 • erhvervsmæssig køb og salg
 • økonomi
 • jura
 • kvalitet
 • organisation
 • projektledelse
 • miljø og sikkerhed

Det skal kvalificere dig til at kunne anvende, konstruere, fejlfinde og vedligeholde systemer indenfor forsynings- og installationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik.

Specialisering

Specialiseringen er dit eget valg og giver dig mulighed for en fordybelse indenfor det teknologiske fagområde.

Undervisningsformer og studieordning

Undervisningen på uddannelsen til vvs-installatør er projektorienteret og foregår i klasser. Der vil løbende komme eksterne foredrag. Læs mere om uddannelsen i studieordningen for vvs-installatør.

Film om vvs-installatøruddannelsen

Vvs-installatørstuderende fortæller om at studere på uddannelsen:

Studerende fortæller om vvs-installatøruddannelsenLæs mere

Læs mere om adgangskrav, udvælgelseskriterier og optagelse på vvs-installatør-uddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.