Uddannelsens indhold

Uddannelsen til vvs-installatør er et fuldtidsstudium på 2 år, som indeholder tre fagområder samt mulighed for specialisering.

Om uddannelsen

På UCN tilrettelægges vvs-installatøruddannelsen over bestemte temaer, så du oplever stor sammenhæng mellem fagområderne. Der er både gruppe-, hold- og individuelle forløb.

Dit afslutningsprojekt er kronen på værket. For at gøre projektet mest muligt erhvervsrelevant kan din sparringspartner i den forbindelse være en vejleder fra erhvervslivet.

Varighed

Uddannelsen til vvs-installatør har en varighed på 2 år.

På uddannelsen lærer du om

 • vand
 • varme
 • afløb
 • gas
 • energiberegning
 • projektledelse m.m. 

Tre fagområder og specialiseringsmuligheder

Uddannelsen til vvs-installatør indeholder tre fagområder samt mulighed for specialisering: 

Et fælles alment fagområde, der omfatter:

 • sproglig kommunikation
 • teknisk dokumentation
 • laboratorie- og måleteknik
 • teknisk matematik
 • informationsteknik

Et fælles virksomhedsteknisk fagområde, der omfatter:

 • erhvervsmæssig køb og salg
 • økonomi
 • jura
 • kvalitet
 • organisation
 • projektledelse
 • miljø og sikkerhed

Det skal kvalificere dig til at kunne anvende, konstruere, fejlfinde og vedligeholde systemer indenfor forsynings- og installationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik.

Specialisering

Specialiseringen er dit eget valg og giver dig mulighed for en fordybelse indenfor det teknologiske fagområde.

Undervisningsformer og studieordning

Undervisningen på uddannelsen til vvs-installatør er projektorienteret og foregår i klasser. Der vil løbende komme eksterne foredrag. Læs mere om uddannelsen i studieordningen for vvs-installatør.

Film om vvs-installatøruddannelsen

Vvs-installatørstuderende fortæller om at studere på uddannelsen:

Studerende fortæller om vvs-installatøruddannelsenLæs mere

Læs mere om adgangskrav, udvælgelseskriterier og optagelse på vvs-installatør-uddannelsen.

studievejledere

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.