E-læring - det fleksible studie

E-læringsforløbet henvender sig til dig, der kan se en fordel i fleksibiliteten ved ikke at skulle møde op på skolen hver dag fra tidlig morgen til sen eftermiddag.

Uddannelsen til vvs-installatør tilbydes også som e-læringsforløb med studiestart i februar.

Vi arbejder ud fra principperne om ”Blended Learning”, som er et udtryk for at kombinere tilstedeværelsesundervisning med undervisning, der foregår online.

Hvem er du?

E-læringsforløbet henvender sig til dig, der kan se en fordel i fleksibiliteten ved ikke at skulle møde op på skolen hver dag fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Til gengæld forventes det, at du logger på hver dag, og at du er indforstået med, at det er et fuldtidsstudie.

Mødepligt

Som e-læringsstuderende på vvs-installatør er du ikke underlagt regler om mødepligt for at være studieaktiv. Der er dog krav om mødepligt på de skemalagte fremmødedage. Derudover er mødepligten erstattet af online aflevering af skriftlige opgaver og quizzer og selvfølgelig eksamen samt online vejledningsmøder og gruppemøder efter en nøje tilrettelagt studieplan og aktivitetskalender. 

Som e-læringsstuderende vil størstedelen af din uddannelse altså foregå uden for campus. Du studerer hjemmefra, og du får undervisning via video samt opgaver fra underviserne via UCN´s fælles Learning management system, som kaldes ”Canvas”.

Studieformen e-læring stiller høje krav

E-læringsformen er en studieform, som stiller høje krav til din selvstændighed og disciplin. Den giver dig mulighed for at tage en uddannelse, selvom du i perioder arbejder i udlandet, gerne vil uddanne dig ved siden af et job, er enlig forælder, bor geografisk langt væk fra skolen eller på anden måde har brug for en hverdag med stor fleksibilitet.

Du skal dog være opmærksom på, at vvs-installatøruddannelsen som e-læring er et fuldtidsstudium og derfor kræver en stor del af din tid, men dog med størstedelen af tiden skemalagt af dig selv.

Fremmøde-dage 2022

Der er på hvert af de fire halvårlige semestre 3x3 fremmøde-dage på vvs-installatøruddannelsen, hvor du forventes at møde ind hele dage fra morgen til sen eftermiddag. Ud over de 9 fremmødedage er der på 3. semester yderligere krav om deltagelse i et 10-dages sammenhængende gaskursus, der foregår i Aalborg.

DATO FOR FREMMØDEDAGE PÅ 1. SEMESTER

Datoerne er med forbehold for ændringer:

  • 02/02 – 03/02 – 04/02 2022
  • 16/03 – 17/03 – 18/03 2022
  • 20/04 – 21/04 – 22/04 2022

Læs mere om adgangskrav og optagelse.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Niels Jørgen Andreasen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 88
nija@ucn.dk