Praktik

Som en vigtig del af uddannelsesforløbet på vvs-installatøruddannelsen skal du på et 3 måneders praktikophold i starten af 4. semester. Praktikken kan foregå i enten Danmark eller udlandet.

Formålet med praktikopholdet er:

 • At bibringe dig erhvervskompetence inden for specialet.
 • At sikre integrationen mellem teori og praksis.
 • At bidrage til din faglige såvel som personlige udvikling.
 • At sikre sammenhæng i uddannelsesforløbet ved at dit afslutningsprojekt også skal skrives med udgangspunkt i virksomheden, hvor studieopholdet finder sted.

Praktikopholdet er SU-berettiget og kan foregå i ind- og udland. Læs mere om dine internationale muligheder.

Eksempler på projekteringsopgaver

Projektering af:

 • Vand
 • Varme
 • Afløb
 • Gas
 • Ventilationsanlæg

Rågivning inden for:

 • Vand
 • Varme
 • Afløb
 • Gas
 • Ventilationsanlæg

Herudover vil der blive arbejdet med kalkulation, lovgivning med mere.

Praktikophold og skriftlige opgaver

I forlængelse af praktikopholdet skal du udarbejde et eksamensprojekt, der skal omhandle praktikopholdet.

Det afsluttende projekt skal dokumentere din evne til på et metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks praksisorienteret problemstilling. 

Uddannelsens kontaktperson

Maj-Britt Trolle Ståhl
Uddannelsens kontaktperson

Tlf. 72 69 14 93
mat@ucn.dk

Træffes tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 - 13.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind