Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen vvs-installatør.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Tredje semester

Fag
Gasteknik

Eksamensform
Individuel praktisk eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
10,8

Antal studerende
10
Efterårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
10,2

Antal studerende
11

Fjerde semester

Fag
Praktik

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,6

Antal studerende
5
Fag
Valgfag

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
4,8

Antal studerende
4
Fag
Afslutningsprojekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,0

Antal studerende
4
Forårssemesteret 2015

Tredje semester

Fag
Projekt 3A

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
5
Fag
Projekt 3B

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
10,0

Antal studerende
5
Fag
Gasprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,4

Antal studerende
5

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.