Uddannelsesmoduler

Uddannelsen til vvs-installatør er en erhvervsakademiuddannelse med et omfang svarende til 120 ECTS.

1. semester

 • Bygningsinstallation
 • Bygningsautomatik

Projekter på 1. semester

 • Projekt 1A: 1 bolig
 • Projekt 1B: Etagehus

2. semester

 • Industrielle og tekniske installationer

Projekter på 2. semester

 • Projekt 2A: Erhvervs- eller institutionsbygger
 • Projekt 2B: Erhvervs- eller Institutionsbyggeri

3. semester

 • Energiforsyning
 • Installationsoptimering

Projekter på 3. semester

 • Projekt 3A: Energicentral ventilation
 • Tilvalg

4. semester

 • Professionen til installatør
 • Praktik
 • Afgangsprojekt

Obligatoriske uddannelseselementer

Installationstekniske basiselementer 20 ECTS-point
 • Sproglig kommunikation, 5 ECTS-point i 1. studieår
 • Teknisk dokumentation, 5 ECTS-point i 1. studieår
 • Matematik, 5 ECTS-point i 1. studieår
 • Informationsteknik, 5 ECTS-point i 1. studieår
Virksomhedsrelaterede elementer 20 ECTS-point
 • Projektledelse og entreprisestyring, 6 ECTS-point i 1. og 2. studieår
 • Økonomi og virksomhedsdrift, 6 ECTS-point i 1. studieår.
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø, 4 ECTS-point i 1. og 2. studieår.
 • Organisation og ledelse, 4 ECTS-point i 1. og 2. studieår.
Teknologi og projektering inden for vvs 40 ECTS-point
 • Teknisk beregning, 5 ECTS-point i 1. og 2.studieår
 • Indeklima/ventilation, 10 ECTS-point i 1. og 2. studieår
 • Varme, 10 ECTS-point i 1. studieår
 • Sanitet, 10 ECTS-point i 1. studieår
 • Gasteknik-1, 5 ECTS-point i 1. og 2. studieår
Praktik 15 ECTS-point i 2. studieår

Du er i praktik ca. 3 måneder i en VVS-virksomhed.

I praktikken arbejder du med fagligt relevante  problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Du vil under praktikken være tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder.

Valgfrie uddannelseselementer 15 ECTS-point

Der afvikles valgfag på 3. semester bestående af:

Gasteknik 2 – del 1: Opstilling af støre gasfyrede kedelanlæg – Gasreglement B4. (3 ECTS)

Gasteknik 2 – del 2: Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg (7 ECTS)

Vedvarende energiteknologier (5 ECTS) er typisk et uddannelseselement på 4. semester.

Livet som studerende

Mads fortæller om sin studiestart og om livet som studerende:

Mads fortæller om livet som studerende


Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.