Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgang via erhvervsakademiuddannelse

  • Datamatiker
  • Multimediedesigner

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Hvis du ikke har en af de adgangsgivende uddannelser, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med dem (for eksempel en anden relevant erhvervsakademiuddannelse), har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Udvælgelseskriterier 

Er der flere ansøgere end der er pladser til, vurderer vi dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

  • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen (datamatiker eller multimedie)
  • Ansøgers tidligere studierelevante erfaring
  • Motivationsbeskrivelse samt redegørelse af kompetencer indenfor programmering

Generel studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.