Hvad kræver uddannelsen?

Få svar på, hvad det kræver af tid, egenskaber og udgifter for at komme godt igennem studiet og blive en god webudvikler.

Du skal op på et højere teoretisk niveau, men du udvikler også

På uddannelsen sidder du både ved computeren og arbejder med udvikling, men du skal også udføre en række undersøgelser af faglige emner. Her får du brug for selv at opsøge mere teoretisk viden og studere faglitteratur. Du får også brug for at deltage i diskussioner på klassen med dine kammerater og din underviser. I forhold til din multimediedesigner- eller datamatikeruddannelse skal en professionsbacheloruddannelse løfte dig til et højere teoretisk niveau.

Du kommer til at reflektere, diskutere og argumentere mere

De studerende, som starter på webudvikling, forventes allerede at have færdigheder inden for programmering og webudvikling. På uddannelsen kommer du i høj grad til at gøre professionelle overvejelser over alternativer og valg af metoder. Der er praktiske øvelser i klassen, men dine professionelle refleksioner er lige så vigtige.

Et fuldtidsstudie, der kræver forberedelse

Som udgangspunkt kan du forvente at være på UCN kl. 8.30-13.45 alle hverdage, men det vil variere. Her vil du både modtage undervisning, få vejledning, lave øvelser, arbejde alene eller bruge tid på gruppeprojekter. Dine undervisere forventer, at du til samtlige undervisningstimer har forberedt dig, og derfor kan du også forvente hjemmearbejde.

Der er udgifter til ressourcer

Du kan få brug bøger, online kurser og lignende i løbet af studiet. Dine undervisere forsøger at gøre ressourcer gratis tilgængelige, men du forventes at være villig til at betale bøger, licenser og andre ressourcer. Udgifterne er sjældent mere end 1500 kr. pr semester.

Du får brug for en nyere computer

Det software du skal bruge, leverer skolen i vidt omfang. Du skal selv medbringe en nyere Windows PC, som kan køre tungere software som f.eks. Microsoft Visual Studio. Til sidstnævnte formål må den forventes at have minimum 8 GB ram og en nyere processor. Du får mere præcis information før studiestart.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Brian Hvarregaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 78
brhv@ucn.dk​