Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til webudvikler.

Uddannelsen til webudvikler tager 1½ år og er fordelt på 3 semestre.

Uddannelsens indhold

1. semester

På første semester bygger du videre på dine eksisterende kompetencer inden for udvikling af web. Du vil arbejde med front-end programmering samt datamodellering- og håndtering. Desuden skal du vælge ét valgfag.

Semester indhold:

  • Webprogrammering

Ét valgfag - der vælges imellem: 

  • PHP og e-commerce
  • Videnskabsteori, akademisk metode og formidling 
2. semester

På andet semester dykker vi længere ned i webprogrammering og nyeste teknologier inden for front-end. Du vil også arbejde med professionelle udviklingsværktøjer og kvalitetssikring. Du vil også komme til at arbejde med brugeroplevelser på andet semester.

Semester indhold:

  • Webprogrammering
  • Brugeroplevelser
  • Udviklingsmiljøer
3. semester

På tredje semester skal du 10 uger i praktik og afprøve din viden i praksis. Herefter skal du udarbejde et afslutningsprojekt.

  • Praktik (10 uger)
  • Afgangsprojekt

Hvilke fag får du

Læs mere om de forskellige fag på uddannelsen.

Webprogrammering

Faget webprogrammering fokuserer på udvikling og design af webapplikationer. Der arbejdes med emner som arkitektur, robusted, internet- og webprotokoller, brug af debugging teknikker og teknikker til installation og drift.

Emner dækker også datasikkerhed, datalagring, datamodellering og udveksling af datakilder ud fra ankerkendte standarder.

PHP og e-commerce (valgfag)

Faget er et valgfag.

Faget giver dig både viden, færdigheder og kompetencer indenfor php og e-commerce. PHP er et udbredt programmeringssprog indenfor e-commerce. Faget vil bl.a. dække udvikling af plugins til eksisterende platforme.

Videnskabsteori, akademisk metode og formidling (valgfag)

Dette er et valgfag.

Dette fag giver mulighed for at arbejde med webudvikling ud fra et teoretisk perspektiv, hvor fokus er på videnskabelig forskning og metode. Faget kan bruges som basis for at forberede sig på eventuelle videre studier på f.eks. kandidatniveau.

Brugeroplevelser

Faget handler om analyse af, forståelse af og refleksion over brugerens oplevelse og behov i forskellige sammenhænge. Emnet dækker også design af brugergrænseflader, usability og overvejelser om informationsarkitektur og -redskaber samt brugen af web media værktøjer.

Fokus er på at forstå og organisere brugeroplevelsen i forhold til design og udvikling.

Udviklingsmiljøer

Faget fokuserer på værktøjer og platforme til udvikling af webapplikationer, og hvordan du udvælger og argumenterer for det rette valg. Der er fokus på de mest anvendte udviklingsværktøjer (IDE og andre platforme) og værktøjer til versionskontrol og kvalitetssikring.


Praktik

På uddannelsen til webudvikler skal du på 3. semester i praktik i 10 uger. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Webudviklere er eftertragtede - også i udlandet

Du har som studerende i høj grad mulighed for selv at vælge din vej. Der er rift om praktikanterne, da området er i vækst. Derfor er der også gode muligheder for at få en praktik i udlandet.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor webudviklere arbejder.

Virksomhedssamarbejde kan være i form af gæsteoplæg, hvor f.eks. NETS fortæller om udvikling af brugergrænseflader (UI). Det kan også handle om, hvordan en bestemt teknologi anvendes i en virksomhed. Generelt er der tradition for videndeling i IT-branchen.

 

Cases fra det virkelige liv

Generelt afvikles undervisningen i tæt samarbejde med relevante virksomheder fra branchen. Du får på den måde indsigt i, hvordan erhvervet fungerer. På 2. semester arbejdes der primært med en case, som er defineret af en tilknyttet virksomhed. Så du er sikret, at din teoretiske viden bliver anvendt på ægte problemstillinger.

MatchMaking hjælper dig på vej til praktik og job

To gange årligt kan du møde mange virksomheder face-to-face på Campus Sofiendalsvej til en stor, fælles virksomhedsmesse kaldet MatchMaking. Her kan du blive klogere på praktik, job og samarbejdsmuligheder. Messen kombineres med foredrag og andre tiltag, der skal gøre det nemmere for virksomheder og studerende at finde hinanden.

Matchmaking messe på Campus Sofiendalsvej er et årligt tilbagevendende arrangement.


Studieformer

På webudvikling foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både kunne gennem holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og besøg af gæsteundervisere.

Der er en del klasseundervisning

Fordelt hen over semestret er der en del klasseundervisning - også sidst på semestret. Du skal altså forvente, at der er en del skemalagt undervisning. Det giver dig mulighed for at drøfte emner og problemer med underviser og medstuderende.

 

Du arbejder løbende med projekter

Undervejs i 1. og 2. semester vil du løbende skulle anvende viden fra dine fag i forskellige projekter. Du får mulighed for hurtigt om omsætte teori til løsninger i projekterne.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Uddannelsen til webudvikler er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Sofiendalsvej.


Udlandsophold

På uddannelsen til webudvikler har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Brian Hvarregaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 78
brhv@ucn.dk​