Uddannelsens indhold

Uddannelsens indhold og opbygning er specifikt tilrettelagt mod en fremtid inden for web- og multimedievirksomheder.

Uddannelsens opbygning

Professionsbacheloruddannelsen i webudvikling er en overbygningsuddannelse. Den tager 1½ år og strækker sig dermed over 3 semestre.

Uddannelsen består af i alt 6 fagmoduler; 3 kernemoduler, 1 brobygningsmodul og 2 valgmoduler, der fordeler sig på de første to semestre.

3. og sidste semester indeholder et praktikforløb samt det afsluttende bachelorprojekt.

1. og 2. semesters fagmoduler

1. og 2. semesters fagmoduler består af følgende;

Kernemoduler:

  • Databaser
  • Udviklingsmiljøer
  • Interface Design

Brobygningsmodul:

  • Webudvikling Backend programmering (for multimediedesignere) eller
  • Webudvikling Frontend programmering (for datamatikere)

Valgmoduler:

Udbud af valgmoduler fremgår af uddannelsens intranet.

Alle ovennævnte moduler afsluttes med en mundtlig eksamen.

Uddannelsens specifikke sigte

Uddannelsens indhold og opbygning er specifikt tilrettelagt mod en fremtid inden for web- og multimedievirksomheder.

Du får derfor et dybdegående kendskab til branchens teknologier og en viden, der rækker lige fra de mere avancerede webudviklingsprojekter, hvor produkterne retter sig mod mange forskellige platforme til udnyttelsen af multimedier i integrerede kommunikationsløsninger.

Kort sagt en bred viden, der sikrer dig en fremtid inden for mange forskellige karriere- og jobmuligheder.

Undervisningsform og sprog

Undervisningen på webudvikling vil foregå som vekselvirkning mellem teoriundervisning, opgaveløsning og mindre projektopgaver. 

Al undervisning foregår på engelsk i en international klasse, lige som al undervisningsmateriale er på engelsk.

Afsluttende bachelorprojekt

Du afslutter din uddannelse med bachelorprojektet, hvor du skal vise, at du kan varetage den tillærte teori, metode i praksis, og at du selvstændigt formår at omsætte dette i en virkelighedsnær problemstilling og løsning.

Projektet er kort sagt din måde at fremvise dine metodiske, analytiske og teoretiske kompetencer i relation med den virkelighed, du står over for efter endt uddannelse.  

Læs mere

Læs mere om webudviklinguddannelsen i studieordningen.

Faglig studievejleder

Line Helverskov Horn
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 58
lihh@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind