Uddannelsens indhold

Uddannelsens indhold og opbygning er specifikt tilrettelagt mod en fremtid inden for web- og multimedievirksomheder.

Professionsbacheloruddannelsen i webudvikling tager 1½ år og strækker sig over 3 semestre. Uddannelsen består af i alt 6 fagmoduler; 3 kernemoduler, 1 brobygningsmodul og 2 valgmoduler, der fordeler sig på de første to semestre.

Det sidste og afsluttende 3. semester indeholder et praktikforløb samt det afsluttende bachelorprojekt.

Fagmoduler på 1. og 2. semester

1. og 2. semesters fagmoduler består af følgende:

KERNEMODULER

  • Databaser
  • Udviklingsmiljøer
  • Interfacedesign

BROBYGNINGSMODUL

  • Backend-programmering (for multimediedesignere) eller
  • Frontend-programmering (for datamatikere)

EKSEMPLER PÅ VALGMODULER

  • Individuelt studie
  • Service and Security
  • Workshops i Gamification, Frontend Frameworks, Akademisk metode mm.

Store dele af undervisningen vil foregå på engelsk i et internationalt miljø, tilsvarende er store dele af undervisningsmaterialerne også på engelsk. Baggrunden herfor er, at du vil blive uddannet til at kunne varetage opgaver med internationale karakter. De fleste afleveringer og prøver kan foregå på dansk.

Der vil både forekomme projekteksamener og mundtlige eksamener.

Afsluttende bachelorprojekt

Du afslutter din uddannelse med bachelorprojektet. I projektet får du mulighed for at sætte de kompetencer, som du har erhvervet under uddannelsen i spil i forhold til en praktisk problemstilling.

Undervisningsform og sprog

Undervisningen på bacheloruddannelsen i webudvikling forløber som vekselvirkning mellem teoriundervisning, opgaveløsning, praktik og projektarbejde.

Læs mere

Læs mere om webudviklinguddannelsen i studieordningen.

Studievejledning

Brian Hvarregaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 78
brhv@ucn.dk​